Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL III – Avansert: Flere bankeverktøy & finpuss

Avanserte Testeteknikker

Mer dyptgående EFT Testemetoder

I Del I (Artikkel om testing) fikk du noen innledende innblikk i noen av de andre metodene vi kan bruke for å evaluere resultatene og grave opp gjenværende aspekter.

I den virkelige verden:

Å sette klienten i en virkelig situasjon som normalt ville utløse en reaksjon er ideelt. Det er ikke alltid den enkleste, og noen ganger er det ikke mulig. Men hvis du kan, gi det et forsøk når problemet synes å være løst.

Levende visualisering:

Dette er mest hensiktsmessig i forbindelse med en bestemt hendelse. Når intensiteten på følelsen synes å være borte, kan du be klienten om å overdrive sanseinntrykk, lyder, etc og virkelig prøve å få fram følelser. Klarer de det, har du funnet fram til nye aspekter.

Bruk av gjenstander:

Be klienten finne fram bilder, videoer eller andre minneverdige gjenstander koblet til et problem eller hendelse som normalt ville utløse intensitet. Hvis gjenstandene gir ubehag, er det mer å gjøre.

Nå kan vi utvide listen for større variasjon. Noen av disse metodene fungerer bedre for et generelt problem, noen er best for bestemte hendelser, og noen er supre for begge typer. Videoer følger hver metode med eksempler.

"Si dette..."

Dette kan brukes til å teste aspekter eller bestemte minner samt generaliserte (globale) problemer.
Metoden er enkel. Be klienten å si høyt en frase som representerer noe som tidligere ville ha utløst intensitet, og spør hvor sant det føles på en skala fra 0-10.

For en hendelse:

 • Han sa "få!"
 • Hun trodde jeg var dum
 • Hele klassen lo
 • Jeg ble voldtatt
 • Det var min feil

Ofte kan disse setningene tas fra selve bankerundene som har vært, slik at du vet hvilke som er "hot spots".

Bordplater eller globale spørsmål:

 • Jeg er ubrukelig
 • Jeg ble voldtatt
 • Moren min elsker meg ikke
 • Jeg ble ydmyket
 • Hun forlot meg for noen andre
 • Jeg er helt alene
 • Jeg fortjente å bli forlatt
 • Det var min feil

For en bordplate er det ofte nyttig å etablere FØR- og ETTERMÅL på problemet så du kan se om hendelsen du adresserte gav resultater.

Hvis følelsen har sluppet taket, bør de være rolig når de sier uttrykket "Si dette...". Hvis ikke, er det flere aspekter eller spesifikke deler som venter. En måte å få tilgang til disse på, er å spørre hva deres "indre samtale" var da de sa setningen. Det de sa til seg selv som en reaksjon på utsagnet kan føre deg til nye sider eller relaterte hendelser.

Videoen nedenfor illustrerer testeprinsippet "si dette...".

 

Å TESTE DITT EFT-ARBEID VED Å BENYTTE TEKNIKKEN  "SI DETTE" - SE VIDEO

 

Rollespill

Dette innebærer å gjenskape et ubehagelig minne eller selve hendelsen. For eksempel kan du etterligne stemmer, positurer og gester fra gjerningspersoner for å teste hvorvidt det er noe ubehag igjen. Du kan også be en venn om å spille en av rollene og utføre banking mens han eller hun utfører rollespillet. I videoen nedenfor gir jeg deg to eksempler. Det første (veldig kort) er med LaVern der jeg lærer å spille faren når han kommer med en sårende kommentar. Det andre er med Sarah når vi arbeider sammen og jeg stirrer på henne mens jeg etterligner morens "metalliske øyne."

 

TEST DIN EFT VED HJELP AV ROLLESPILL - SE VIDEO

 

Ta klienten på sengen

Dette innebærer å teste resultatet ved å gjøre noe uventet. Avhengig av konteksten, kan du overraske klientene ved å gjøre ett av følgende: (1) etterligne gester av et misbruk, (2) snu ryggen til på en måte som symboliserer avvisningsproblemer, (3) heve stemmen din slik en eksmann eller sjef brukte å gjøre eller (4) bruke fantasien til å finne noe som passer der og da. Så legger du merke til klientenes reaksjoner. Blir de skremt? Vrir de på seg eller blir de sint, fulle av tårer eller fornærmet? Om slike eller lignende reaksjoner skjer, bør du lete etter flere aspekter eller problemer, for det er mer arbeid å gjøre. Hvis det derimot ikke kommer noen reaksjon, bortsett fra smil eller annen rolig atferd, har du solide bevis på suksess.

Her er et klassisk eksempel. Jeg deltok med andre EFTere på en 5 dagers workshop for over 20 klienter med alvorlige, emosjonelle problemer. En av mine økter var med en alvorlig traumatisert, 50 år gammel kvinne (vi kaller henne Sandy) som i barndommen hele tiden var blitt slått og kastet ned trappen og opp etter veggene av sin far. Hun var hele tiden engstelig og var stadig på utkikk etter mulige farer, spesielt fra menn. Min første opplevelse av dette fikk jeg i løpet det første eller andre minuttet av økten da jeg tilfeldig løftet hånden for å klø meg i hodet. Hun krympet seg umiddelbart og ropte: "Vær så snill, ikke slå meg!"

I løpet av økten fortalte Sandy meg at hennes far vanligvis startet sine krenkelser ved å overraske henne bakfra og gripe henne i skulderen med hånden. Jeg valgte å jobbe med dette som et sentralt problem, og i en time brukte jeg EFT på hennes reaksjon på å bli grepet i skulderen bakfra. Hun klarte seg bedre og bedre, og på slutten av økten kunne jeg ta på skulderen bakfra uten noen form for reaksjon overhodet.EFT Tapping Sandy image

Imidlertid visste Sandy at jeg drev og testet ved å legge min hånd på skulderen bakfra. Hun forventet dette. Dermed var ikke  farens overraskelsesmoment med i vår test, og jeg klarte ikke å finne på en måte å gjenskape det på i løpet av behandlingen. Derfor ventet jeg et par timer etter at økten vår var ferdig. Jeg så henne sitte og snakke i lobbyen med noen andre klienter. Da overrumplet jeg henne bakfra ved å legge hånden min på skulderen hennes når hun minst ventet det. Til min glede snudde hun bare hodet mot meg på samme måte som noen ville gjøre hvis de ble rutinemessig klappet på skulderen. Ingen fryktreaksjon, ingen panikk, ikke noe uvanlig.

Suksess! Men hvis hun hadde blitt skremt, ville jeg visst at vi ikke var ferdig med dette problemet. Svært viktig innspill. Viktig.

Betyr dette at vi er ferdig med hennes traumatiske problemer? Egentlig ikke. Hun har en hel barndom fylt med overgrep. Men vi klarte å håndtere en grunnleggende del ganske bra, noe som gjør resten av jobben lettere.

Denne typen testing tar en stund å utvikle fordi hver klient er forskjellig. Derfor må du studere flere tilfeller før du tar i bruk denne metoden. Jeg gir tre eksempler i videoen under som en start. Den første er med Betty, og den fortalte meg at det var mer å gjøre, mens den andre og tredje, de med Mim og Annie, ga bevis at vi hadde oppnådd god lindring.

 

TESTING AV EFT-ARBEID VED Å TA KLIENTEN PÅ SENGEN - SE VIDEO

   

Utløsende uttalelser

Overrask klienten ved å si noe utfordrende og direkte som vanligvis ville forårsake intensitet på et problem dere nettopp har jobbet med.

 • Til noen med en avvisningproblematikk, si noe som: "Vel, jeg ville aldri vært sammen med deg."
 • Til noen med et skyldfølelse-problem, si noe sånt som: "Det var virkelig din feil."
 • Til noen med et dårlig selvbilde, si noe som: "Vel, kanskje du ikke fortjener bedre."
 • Til noen med autoritetsproblemer, si noe sånt som: "Du har ikke lov å gjøre det på mitt kontor."

Du kan bruke hvilket som helst utsagn som trigget klientenes følelser i løpet av bankerundene, eller du kan finne på noe selv. Hvordan du sier det er imidlertid viktig med denne metoden. Hvis du overrasker dem med kommentaren og intensiteten virkelig er borte, vil de ha en sunn, muligens humoristisk respons. Hvis ikke, ligger flere aspekter og venter på din oppmerksomhet.

Dette ligner på "Å ta klienten på sengen", bortsett fra at vi her bruker ord i stedet for handlinger.

Spørsmål som gir skjelving i knærne

Denne viktige testmetoden er det motsatte av den skånsomhet som ofte er anbefalt i konvensjonell terapipraksis. I stedet er vårt formål å tvinge fram problemer hos klienten ved å stille svært nærgående spørsmål. Vi sikter rett inn til kjernen i håp om å finne problemer som kan ligge dypt begravd. Den vanlige praksisen med alltid å være snill er på mange måter prisverdig, men kan være en ulempe for klientene fordi for mye blir liggende igjen ubehandlet. Du må undersøke, og noen ganger trenger du storslegga.

Selv om denne prosessen er ikledd brutale klær, er det en svært respektfull ting å gjøre. Riktig gjort, vil klienter forstå og verdsette din innsats med å grave opp disse vonde følelsene. Uten dine ferdigheter og engasjement i denne forbindelse, kan dine klienter unødig måtte bære på livstappende problemer som koker under overflaten i årevis framover.

Til noen som har vært vitne til en ulykke eller død kan du spørre noe sånt som:

Stakk benet ut gjennom huden?
Kunne du se alle organene?
Kjenner du lukten av blod?
Har du noensinne tatt i en død kropp?

For noen som har blitt utsatt for overfall, kan du spørre:

Hvordan luktet pusten hans?
Var der noen andre som så på?
Fortjente du det?
Hvordan føltes det da hodet traff bakken?

For noen som gikk gjennom et traumatisk brudd eller utroskap kan du spørre:

Elsket han deg noen gang?
Hadde de har sex i sengen din?
Har han/hun møtt dine venner?

Med få unntak bør denne hensynsløse metoden bare brukes når du er sikker på at du har løst alle eller de fleste problemene med EFT. Mens noen testmetoder er utformet for å vurdere fremdriften i hvordan en økt utfolder seg, er disse kjelving-i-knærne-spørsmålene som en diger slegge der du leter etter de gjenværende bitene av malm i en nedlagt gullgruve. Hvis du prøver de for tidlig, kan du skape unødvendige smerter hos klienten.

Riktig gjennomført kan denne metoden få fram en dyp brønn fylt med intense problemer. Derfor bør den bare brukes når du har god tid igjen i økten. Følgelig har jeg ingen videoer som illustrerer denne metoden, fordi (1) jeg har begrenset tid på scenen og (2) mye tid er brukt i forkant for å bestemme hvilket problem vi skal jobbe med og få en peiling på hvor jeg kan gå i økten.

Bruke Humor

Humor er en del av min stil og har en tendens til å være terapeutisk i seg selv. Den løfter energien i økten og utvanner "seriøsiteten" i problemet. Det er også en fantastisk måte å teste på fordi klientens respons på et humoristisk forsøk kan fortelle deg mye om hans eller hennes fremgang. Hvis de rynker på nesen, gråter eller blir fornærmet, da har din humor truffet et sårt område, og du har fått viktige tegn på at du har mer å gjøre. Hvis det er smil og ro, har du bevis for at du har kommet langt.

Det sistnevnte tilfelle vises tydelig i videoen under med Kim som ble misbrukt som 6-åring. De første 30 sekundene viser en avbrutt humortest hvor jeg begynner en humoristisk bemerkning om at hun ikke er noen karatemester. Hun svarer med en kortvarig latter for så umiddelbart ta til tårer fra kvaler (videoen zoomer inn på dette slik at du kan se det tydelig). Dette er et tydelig bevis på at vi har langt igjen.

Resten av videoen skjer etter at vi har brukt ca 20 minutter på å sikte EFT inn på dette problemet. Merk at hun nå ser stor humor i mitt portrett av penis som en "treskalle".  Dette er selvfølgelig en humortest, og når hun ler sammen med meg, gir hun solide bevis på at hennes reaksjon på dette tidligere "våpenet" blir satt i perspektiv. Legg merke til at humoren i dette tilfellet er noe upassende, men det ligger i sakens natur.

Du vil også se at det er lagt på noen "bank med"-titler på videoen. Dette er fordi denne kom fra våre populære Borrowing Benefits (enkel EFT)- kurs hvor folk banker sammen med økter å få gode, personlige fordeler. Videre, for å skape perspektiv, avsluttes videoen med en diskusjon på scenen om å bruke humor som test.

 

TEST DITT EFT-ARBEID MED HUMOR - SE VIDEO

 

OPPSUMMERING:

I denne artikkelen vi gått gjennom tre testmetoder fra den forrige delen og lært seks nye.

 • Å plassere klienten i den virkelige verden for å teste for gjenværende aspekter er vanligvis den mest effektive.
 • Levende visualisering og bruk av gjenstander er dekket i en tidligere artikkel.
 • Si dette... å bruke indre samtale og andre verbale beskrivelser av problemet for å hente ut ekstra intensitet.
 • Rollespillsamtaler for å etterligne alt som normalt kan utløse intensitet på et problem eller en hendelse.
 • I "Ta klienten på sengen" benyttes handlingen og overraskelsesmomentet for å teste resultatene.
 • I "Utløsende uttalelser" bruker også element av overraskelse og noen ganger litt rollespill for å finne gjenværende intensitet.
 • Skjelving i knærne-spørsmål er bevisst mer eksplisitte for å sikre at aspekter ikke har blitt glattet over med mer høflige beskrivelser.
 • Humor er en mer leken måte å se om all intensitet har sluppet tak.

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt