Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL III – Avansert: Flere bankeverktøy & finpuss

På jakt etter smerten - dypere lindring med EFT

Lindring av emosjonelle problemer ved å banke på beslektede fysiske symptomer

Jo mer erfaring du har med EFT-banking, jo mer vil du se at når klientene får lindret sine emosjonelle problemer, vil også deres fysiske symptomer avta nesten samtidig, som at hodepine forsvinner, ryggsmerter blir mindre, tette bihuler åpner seg, synet bedres og mange andre smerter og ubehag begynner forsvinne fra kroppen. Disse resultatene er ofte så slående at selv mennesker med alvorlige sykdommer har blitt bedre der medisiner, kirurgi, stråling og lignende ikke har hjulpet. (vennligst snakk med kvalifiserte leger om bruk av EFT i slike tilfeller).

Og som du skal se, fungerer den følelsesmessige/fysiske sammenhengen begge veier.

Emotional Physical image
Emosjonelle og fysiske problemer henger sammen

Derfor kan du, i stedet for å fokusere direkte på de emosjonelle problemene og se hvordan de beslektede fysiske symptomene lindres, gjøre det motsatte og rette EFT mot de beslektede fysiske symptomene og deretter observere hvordan de underliggende, emosjonelle problemene avtar. Gjort riktig, kan dette fabelaktige konseptet hindre intense emosjonelle smerter og føre til lindring hos en angstpasient, nesten uten at det underliggende, emosjonelle problemet er nevnt (bortsett fra testingen på slutten).

Vi kaller prosessen "På jakt etter smerten" fordi straks vi reduserer eller eliminerer en smerte (eller et ubehag), dukker andre ubehag opp som også trenger EFT for å bli løst. På denne måten jager vi disse smertene/ubehagene rundt kroppen til de har gitt seg. Når vi etterpå spør klientene om intensiteten på deres følelsesmessige problemer, trekker de ofte på skuldrene og sier: "Jeg kan ikke finne noe."

For å gi en bedre forståelse av denne ideen, kan du se en kort video som viser hvordan jeg diskuterer og bruker teknikken "På jakt etter smerten" med Lilly. Årsaken til at jeg bruker den her er å ta brodden av og håndtere intensiteten i hennes overgrepsproblemer.

 

EFT-TEKNIKKEN PÅ JAKT ETTER SMERTEN - SE VIDEO

 

Ideen bak dette konseptet er at et hvert fysisk symptom representerer et aspekt ved det underliggende, emosjonelle problemet. Samtidig som vi gir lindring til hvert enkelt fysisk symptom, gir vi altså samtidig lindring til det underliggende, følelsesmessige aspektet. Så når vi er ferdig med alle de fysiske symptomene, har vi, teoretisk sett, dekket alle aspektene.  Det er jo en fin teori, og det virker ofte sånn i praksis. Men selv om en klient synes å være kvitt det emosjonelle problemet, er ikke dette noen garanti for at jobben er ferdig. Ytterligere testing må til for å sikre at arbeidet er i mål.

Selv om På jakt etter smertene vanligvis blir tilpasset for å passe i en behandling, kommer noen retningslinjer for riktig bruk:

 1. Hvis problemet ikke allerede er avklart, be klienten om å identifisere et emosjonelt problem (fortrinnsvis en bestemt hendelse) som plager ham/henne på et vis, og be om en vurdering av intensiteten fra 0-10. Dette trinnet er ofte ikke nødvendig fordi problemet ofte blir tydelig gjennom normal samtale med klienten, f.eks bare å nevne det bringer fram et tydelig ubehag. Dermed blir det en god kandidat for den relativt skånsomme prosessen På jakt etter smertene.
 2. Få en så spesifikk beskrivelse som mulig av den fysisk følelsen... nøyaktig hvor den er, hvor stort, hvor dypt, hvor brede skarpe, kjedelig, prikking, stramt, gnagende, etc.
 3. Deretter ber du klienten å rangere denne fysiske følelsen fra 0-10.
 4. Bruk Grunnoppskriften på den fysiske følelsen inntil den forsvinner eller forandrer kvalitet/beliggenhet (for eksempel "selv om jeg har denne spenningen i nakken...").
 5. Hvis den endrer kvalitet eller plassering, be om en ny beskrivelse og en ny vurdering av intensiteten. Så begynner du på en ny prosess med å banke til den forsvinner eller endres igjen.
 6. Fortsett å løse opp alle de ulike variantene av smerten til det ikke er noe igjen. Så sjekker du intensiteten for det underliggende, emosjonelle problemet/hendelsen, og sannsynligvis vil det være en betydelig forbedring. Hvis ikke, se etter andre sider av problemet/hendelsen som kan adresseres.
 7. Når det emosjonelle problemet/hendelsen synes å være borte, må du bruke de ulike testmetodene du lærer i denne opplæringen å avdekke eventuelt gjenværende aspekter.

Følgende video er en enkel demonstrasjon av På jakt etter smerten.

 

TINA DEMONSTRERER EFT-TEKNIKKEN PÅ JAKT ETTER SMERTEN

 

REPETISJON:

I denne artikkelen har du lært På jakt etter smerten, en måte å adgang til emosjonelle problemer uten å nevne de underliggende detaljene.

 • Emosjonelt ubehag uttrykkes ofte gjennom ulike former for fysisk ubehag.
 • Når en klient har fysiske ubehag og det er tydelig at det finnes underliggende, emosjonelle problemer bak, kan vi starte med å adressere det fysiske ubehaget med grunnoppskriften, og da vil ofte de emosjonelle problemene avta.
 • I teorien, når et aspekt ved problemet er løst og et annet dukker opp, vil ubehaget i kroppen endres i kvalitet eller plassering. Å forfølge eller å gå på jakt etter symptomene etter hvert som de endres, er en måte å takle aspektene mer spesifikt uten å artikulere dem.
 • Å være veldig spesifikk og detaljert i beskrivelsen av ubehaget er et viktig element i dette verktøyet.
 • På jakt etter smerten kan brukes for et Bordplateproblem, en bestemt hendelse eller som en måte å redusere den følelsesmessige smerten i begge tilfellene.
 • Arbeidet er ikke komplett før du har kunnet gjennomføre testmetoder på problemet eller hendelsen du har adressert. I mange tilfeller vil du måtte adressere flere detaljer før resultatene er sikre.

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt