Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

Før du begynner

En melding til forskere

Hvis du ønsker å forske på EFT, vennligst kontakt Gabriëlle Rutten (leder for Gary Craigs offisielle, nederlandsk-språklige EFT treningssenter). Hun kan hjelpe deg med en oppdatert liste over EFT-publikasjoner fra hele verden og en mindre liste med de mest relevante publikasjonene, eller du kan kontakte meg direkte her.

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt