Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL IV – Avansert: Å dykke dypere ned i emosjonelle problemer

Skriften på veggen i praksis

Tilnærminger og vanlige begreper

Å forstå følelsesmessige problemer i teorien er ganske nyttig med EFT, men ved å bruke denne forståelsen i praksis kommer du mye lenger. Her er noen tilnærminger og vanlige begreper som jeg har brukt regelmessig i min økter opp gjennom årene.

Berøring med dypere problemer

Et av mine mest nyttige tankesett når jeg utfører EFT er at vi aldri blir helt ferdig. Ja da, vi kan raskt ta bort en fobi og en bestemt hendelse eller lignende, og det kan virke som om vi er ferdig. Men i virkeligheten er Skriften på veggen uendelig, og det er nesten alltid dypere problemer involvert. Følgelig trygles det nærmest om grundigere kvalitetsarbeid.

Jeg har for eksempel jobbet med mange krigsveteraner som lider av alvorlig Post Traumatisk Stress-syndrom (PTSD), og ofte ser jeg at intensiteten fra deres krigsminner er knyttet til barndomsproblemer. Det er interessant at jeg kan intervjue to krigsveteraner som var vitne til de samme grusomhetene og se at intensiteten i deres følelsesmessige respons er vidt forskjellig. Den ene kan føle et mildt ubehag ved å snakke om det, mens den andre svetter og får mareritt bare ved å tenke på det. Forskjellen er vanligvis knyttet til dypere barndomsproblemer. Det er som om deres nåværende reaksjon på krigsugjerningene blir forsterket fordi de kommer i berøring med tidligere traumer eller tro.

Her er et videoeksempel med John, en krigsveteran der krigserfaringene ble langt mer intense fordi de kom i berøring med et stort barndomsproblem knyttet til for mye ansvar.

 

BERØRING MED  DYPERE PROBLEMER - SE VIDEO

 

Med erfaring vil du ganske ofte komme bort i slike dypere spørsmål. Et viktig tegn på at klienten er kommet i berøring med noe dypere er (1) når en sak ikke vil rikke seg, selv med EFT, eller (2) når resultatet er midlertidig og stadig kommer tilbake

Enhver emosjonell tilstand er selvprodusert
og
Det er din respons og ikke det som skjer med deg som teller

Disse beslektede tankesettene gjør oss i stand til å komme stadig dypere inn i de bordplatene og bordbeina som er knyttet til skriften på veggen. De kutter ofte gjennom restene fra en sak og fører oss raskt til kjernen i saken.

Det er fristende å skylde på andre eller utenforliggende omstendigheter for vår følelsesmessige tilstand, men i realiteten ligger den virkelige skylden i oss selv. Hvis vi for eksempel lagrer på sinne, skyldfølelse eller frykt, kan det virke som om det er noen eller noe utenfor oss som forårsaker det, men i virkeligheten er disse emosjonelle tilstandene generert i oss selv ... de er «selvpåført». Så hvis to personer ser en slange, kan den ene føle seg rolig mens den andre får en fobisk reaksjon. Det er ikke slangen som forårsaker disse følelsesmessige tilstandene, de er generert av de involverte menneskene selv.

Så, med dette tankesettet kan vi unngå feilen det er å rette EFT mot den antatte, utenforliggende årsaken og i stedet sikte oss direkte inn på den virkelige skurken inne i oss selv. Dette sparer masse tid og forsterker vår effektivitet sterkt.

Den andre delen av dette beslektede tankesettet sier: "Det er ikke det som skjer med deg, det er din respons som teller." Dette er egentlig to sider av samme sak. Det er bare en annen verbal tilnærming for å få konseptet til å sette seg bedre hos klientene. Dette vil gi en mye bedre flyt og framgang i behandlingene.

Som illustrasjon vises denne ideen i praksis i videoen nedenfor.

 

"DET ER EN INNSIDEJOBB" - SE VIDEO 

Er det logisk?

Klienter kommer ofte fram med sine overbevisninger. Disse er selvfølgelig refleksjoner fra Skriften på veggen og har en mektig innflytelse over hvordan de ser verden. Noen av disse overbevisningene er nyttige, mens andre er ulogiske og fører klientene i en uheldig retning. De kan stikke kjepper i hjulene i dine behandlingsøkter og korke igjen for klientenes frihet.

Et kvinnelig voldtektsoffer kan for eksempel uttrykke en tro på at "alle menn er noen dyr." Selv om det kan være sånn hun ser det, er oppfatningen ganske vid i sin natur, og logisk sett er den ikke riktig. Mens en liten prosentandel menn kan være voldtektsmenn eller "dyr", er de aller fleste ikke det. Dermed vil fastholdelse av denne oppfatningen farge hele hennes sosiale og romantiske liv. Det svekker hennes evne til å føle tillit og tynger henne med unødig frykt og sinne.

Å håndtere dette er ofte enkelt. Vi må hjelpe klienten til å se om denne oppfatningen er logisk sann eller bare en følelsesmessig reaksjon. For å komme dit, sier jeg vanligvis bare noe sånt som "Er det logisk?" Jeg må kanskje utvide dette med å legge til noe sånt som: "Er alle menn virkelig dyr, eller er det bare din følelsesmessige reaksjon? Svært ofte vil klienten umiddelbart se feilslutningen i sin oppfatning, og dette aha-øyeblikket kan da bli et vendepunkt i behandlingen.

Noen ganger kan det være nyttig å forsterke dette "Aha-et" med noen globale EFT-runder som: "Selv om jeg kan ha hatt den feilaktige oppfatningen at ALLE menn er dyr ....". Selv om jeg har gjort dette noen ganger, er det vanligvis ikke nødvendig.

Videoen nedenfor illustrerer dette "Er det logisk"-konseptet i praksis.

 

"ER DET LOGISK?" - SE VIDEO

 

I noen sjeldne tilfeller opplever klienter at deres begrensende oppfatninger er logiske. Hvis dette er tilfelle, har de sannsynligvis omfattende problemer med dette, og hele økter kan være nødvendig for å oppnå riktigere perspektiv. Vær forsiktig i slike tilfeller slik at du ikke påfører dine egne oppfatninger på toppen av deres.

De mange dørene til våre klienters problemer

(Du vet aldri hvor du vil ende opp)

Når du lytter til dine klienter, vil du oppdage alle de alternative dørene dere kan gå inn for å gi lindring via EFT. En klient som for eksempel bærer på overgrep fra barndommen, kan ofte gi deg en lang liste over dører inn til bestemte hendelser. Den samme klienten kan også lide av fysiske plager (hodepine, ryggsmerter, etc.), samt sinne, skyldfølelse og frykt. Disse er også nyttige dører å åpne i starten på en økt, og de stammer selvfølgelig fra Skriften på veggen.

Så hvor skal du begynne? Noen ganger lar jeg min intuisjon veilede meg, men i de fleste tilfeller går jeg bare inn den første og beste døren som synes gjennomførbar. Med EFT er det en veldig fornuftig tilnærming, fordi du kan gå inn en dør og bruke noen minutter på å banke, og etter en kort stund vil du merke om du gjør tilstrekkelig fremgang. Hvis ikke, kan du gå ut igjen og inn en annen dør. På denne måten kan du effektivt arbeide deg fram til de mest effektive tilnærmingene.

Etter hvert som dere fortsetter med flere EFT-økter, vil dine klienters problemer blekne, og nye dører vil åpnes for dere. Slik vil dine klienter lede deg på en fascinerende reise til ofte uventede destinasjoner for dere begge. Derfor vil du aldri vite hvor du vil ende opp. Imidlertid vil dine evner til å gå inn og ut av dører gi deg en unik fleksibilitet til å gi lindring til dine klienter som ligger langt utenfor deres fatteevne.

Hurtigheten som er involvert i å gå inn og ut av dører er best vist i de mange fulle øktene som finnes i Art of Delivery-videoene. Det vil også være nyttig å studere de påfølgende tre video-diskusjonene:

 

DE MANGE DØRENE INN TIL KLIENTENES PROBLEMER - SE VIDEO

 

Å gi slipp på behovet for å ha rett

Ifølge konseptet med Skriften på veggen, er en persons sannhet ikke nødvendigvis den samme som andres. Det betyr at…

... det finnes ingen "den eneste sannhet."

EFT Tapping Being Right image

I alle fall ikke i denne verden. Dette utfordrer ideen om at noen kan ha "rett" eller "feil" om noe, og foreslår i stedet at det finnes mange andre perspektiver å velge mellom. For dypere ettertanke kan du spørre deg selv om dine egne "sannheter" noen gang har blitt virkelig utfordret av andre "sannheter" ... tenk på politikk, relasjoner, foreldre, og alle de situasjoner der meningene er følelsesladet.

Begynn med å legge merke til hvordan folk beskytter sine egne "sannheter" fra å bli gjort ugyldige. Hvordan er den indre samtalen? Hvordan kan du virkelig akseptere et motsatt synspunkt uten å gjøre ditt eget ugyldig? Har du lagt merke til hvordan en person kan mene at en annen har problemer med sin intelligens eller mentale helse rett og slett fordi de ikke er enig? Vi alle gjør dette.

I slike situasjoner vil konseptet Skriften på veggen si at hver part har "rett" ut fra egen synsvinkel, men at det ikke finnes noe «allment riktig». Videre, selv om vi alle er enige om at foreldre ikke skal misbruke sine barn, at ingen bør voldta andre og at verden ville være bedre hvis folk sluttet å lyve, jukse og stjele, så er "å ha rett" vanligvis ikke veien til fred.

En av hemmelighetene til personlig fred er å gi opp behovet for å ha rett, og en solid forståelse av Skriften på veggen er en fin måte å komme dit. Som EFT-utøver vil en fullstendig overtakelse av en slik holdning kunne gi deg en helt annen grad av forståelse for dine klienters opplevelser og hjelpe deg til å se et mangfold av nye muligheter for videre fremgang.

Kunsten er selvfølgelig å stige utenfor din egen Skrift på veggen.

Visk bort og erstatt skriften på veggen

EFt Tapping Erasers image

Så lenge Skriften veggen skaper begrensninger i våre liv, er den svært vanskelig å overvinne. Et hvert direkte forsøk på å installere nye, produktive oppfatninger blir møtt med sterk protest i form av Haleheng. Men med EFT kan vi kan "viske bort" begrensningene i Skriften på veggen å la det stå igjen en ledig plass slik at klienten kan "erstatte" det med noe mer nyttig.

Husker du mitt forrige eksempel med de innfødte og colaflaska fra filmen, "Gudene må være gale?" Husker du hvordan de hadde et "tomrom" i Skriften på veggen om dette merkelige colaflaske-objektet? Når plassen er tom eller visket bort, kan de innfødte (og du) fylle eller erstatte tomrommet på en helt ny måte. Nå har du etter hvert sikkert sett hvordan kognitive skift spontant kan skje etter en god bankeøkt. Forhåpentligvis kan du nå også se at et kognitivt skift er tegn på at den negative skriften har blitt slettet og at klienten frivillig har erstattet den med et nytt perspektiv.

Fra Haleheng til Testing

Når du bruker "Si dette ..." som testmetode i øktene, ser du etter om de fortsatt har denne delen av «Skriften på veggen» på sine vegger. La oss for eksempel si at et av de aspektene du oppdaget da du adresserte en bestemt hendelse var at klienten følte seg sint på ektefellen. Din "Si dette ..."-test kunne være noe sånt som "Jeg er sint på henne." Hvis det ikke lenger føles riktig, kan Skriften være borte.

Du kan imidlertid forbedre denne testen ved å utforme den slik at den uttrykker det motsatte av sinne. Om du ber din klient å si "Jeg tilgir henne", vil du kunne finne ny intensitet når Haleheng dukker opp i protest.

 

Copyright Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt