Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL III – Avansert: Flere bankeverktøy & finpuss

Testing av bordplata

Nå som du er utstyrt med et utvalg av kraftige testmetoder, kan vi utforske hvordan vi kan anvende dem til bordplater, som er de globale- eller uttrykte problemene kundene ønsker å løse.

EFT Tappping Testing123 image

Det er sjelden at klientene kommer til kontoret for å få hjelp til å løse en bestemt hendelse. I stedet har de et mer globalt problem som krever oppmerksomhet, som et forhold, et prestasjonsproblem, problemer med å gå ned i vekt eller sosial usikkerhet, for å nevne noen få eksempler. Siden EFT er mest effektiv når vi kan løse hendelser som har bidratt til problemet, ønsker også å vise klientene (og oss selv) om den hendelsen vi valgte å adresse gjorde en forskjell for problemene de kom med eller ikke.

Utfordringen

Utfordringen med et mer globalt problem er som du kanskje allerede vet, at det er så mange hendelser og forhold involvert i saken at det er vanskelig å vite hva en 0-10 rapport faktisk måler. Hvis den starter på 8 og du du gjør noen bankerunder og intensiteten fortsatt ligger på 8, hva betyr det? For klienten betyr det at denne uvanlige bankemetoden ikke ser ut til å fungere i det hele tatt. For oss betyr det at du trolig har endret litt på en haug med aspekter, men at dette vil være vanskelig å se med de målemetodene du brukte. Løsningen er å finne bedre måter å måle det uttrykte problemet.

Hovedmålet er å bli sikker på at du måler
det samme før og etter bankerunden.

Virkelig effektiv EFT er strengt metodisk i sin natur, så selv om vi har å gjøre med mennesker og emosjonelle problemer det er vanskelig å holde fast fokus på, finnes det måter å være mer objektiv med målingene.

Første trinn er å forstå hvor vanskelig det kan være å holde et fast fokus på globale spørsmål. Tenk deg den enorme haugen av barndomshendelser, ydmykelser på ungdomsskolen og ulike sosiale nederlag som kan bidra til et nåværende ekteskapsproblem. Det finnes kanskje en del atferd som kan få en ektefelle til å bli irritert på den andre, som at hun alltid kommer for sent, hun liker å oppbevare hauger med papirer på kjøkkenet, og hun hører ikke etter når han snakker.

EFT Tapping Basket image
Vanligvis vil klienten putte
alt i den samme kurven

Vanligvis vil klienten kaste alt opp i den samme kurven og si noe sånt som at "min kone driver meg til vanvidd". Hvis du ber om en 0-10 vurdering og han svarer at det nå ligger på 6, har vi ingen anelse om alle delene av problemet er trigget. Kanskje han bare rapporterer på det siste problemet, eller det viktigste problemet eller en kombinasjon av alt sammen. La oss si at du godtar seks som "styrken på hans problem" og fortsetter med å banke gjennom en hendelse fra videregående skole da kameratene overså han, noe som er klart relatert til hans frustrasjon over hennes manglende evne til å lytte. Intensiteten fra en hendelse er borte, og du spør hvor intenst "problemet" nå føles for ham. Hvis han svarer seks en gang til, vil det være vanskelig å argumentere for at du har fått noen fremgang i det hele tatt. Hvis han svarer åtte, kan den opprinnelige sekseren kanskje vært knyttet til frustrasjonen over å ikke lytte, mens den nåværende åtteren kommer av frustrasjon fordi hun bruker å komme for seint. Men det eneste du har på dette trinnet er sekseren og åtteren. Hvis han rapporterer tre eller fire som kan tyde på noe lettelse, men så kommer han hjem og følelsene skyter i taket fordi hun er sein igjen, hvordan skal vi overbevise han om at prosessen fungerer? Med så mange aspekter i haugen, er det rett og slett ikke godt nok å måle endring kun ved å benytte en vurdering fra 0-10.

Selvfølgelig vil en grundigere samtale gjøre mye for å bli mer spesifikk og identifisere noen individuelle deler av problemet, så start der. Så snart du kan identifisere 3-5 mer spesifikke deler av problemet eller hvordan det vanligvis blir utløst, vil det logiske neste skritt være å få en 0-10 på hver av disse. Det kan også være nyttig å spørre om det er en fysisk følelse eller en spesiell emosjon forbundet til hver av disse bestemte delene. Vi fortsetter med relasjons-eksempelet:

 • "Hun kommer alltid sent" kan bringe opp sinne og litt spenning i pannen med en intensitet på 6 for begge.
 • "Hun liker å oppbevare stabler av papir på kjøkkenet" kan bringe opp en følelse av å være innestengt og litt kvalme i magen på 5.
 • "Hun hører ikke etter når jeg snakker" kan utløse frykt og dunking i brystet på 8.

EFTs Personlig Fred prosedyre

Derfra kan du begynne med en EFTs Personlig Fred prosedyre-liste med hendelser fra fortiden som kan bidra til hans reaksjoner. Når dere begynner å jobbe hendelsen der han ble ignorert av kameratene, vil dere begge være klar over at dette er koblet til frustrasjonen over manglende lytting. Når du har fjernet intensiteten fra den hendelsen, forventer du at det vil være litt bedring på frustrasjonen over at hun ikke lytter, men det kan også være bedring på de andre, nesten som en bonus. Derfor bør du også måle disse før og etter hver økt.

Husk at selv om den emosjonelle intensiteten ikke har endret seg, kan den tilknyttede fysiske følelsen ha endret eller flyttet seg, noe som indikerer en viss endring som du ellers kanskje ikke ville lagt merke til. Du kan også legge merke til at hvis «hauger av papir på kjøkkenet" på en eller annen måte ikke lenger er noe problem, kan noe annet dukke opp. Dette kan indikere skift i det overordnede problemet. Før opp det nye på listen, men fortsett å måle "hauger av papir" for kontroll. Enhver endring er bra i denne prosessen, og jo flere måter du kan registrere endring på, jo bedre.

EFT Tapping Progress image

Ser du hvor enkelt det kan være å følge utviklingen i en sak på en ganske objektiv måte ved å ta disse ekstra trinnene? Og hvordan problemet ellers kan virke overveldende og umulig å gripe fatt i?

Da kan vi fortsette!

Innlemming av testmetoder

Når du skal vurdere din framgang på et aktuelt problem, er en reell situasjon det ideelle, fordi dette er den mest effektive måten å få fram eventuelle aspekter som fortsatt ligger der. Imidlertid vil det være nok av saker hvor det ikke er realistisk å bruke en reell situasjon. Å forsøke å komme så nær den virkelige situasjonen som praktisk mulig på vil være bra. Det er dette testmetodene faktisk er utviklet for å gjøre - å gjenskape en reell situasjon så nøyaktig som mulig.

Vi har allerede snakket om å bryte problemet i flere deler og deretter måle hver enkelt del på forskjellige måter. Men det finnes enda en faktor du må vurdere. Klienten kan rapportere lavere intensitet for å være «høflig» eller fordi han ikke har god nok kontakt med problemet.  Så kan det bli betydelig sterkere når du banker gjennom problemet eller skreller bort noen lag. Disse svingningene i intensitet beskriver ikke prosessen nøyaktig. Derfor vil det være bedre å trigge problemet – eller deler av det, og deretter vurdere endringen.

Videre, om vi fortsetter med eksempelet "hun er alltid sein»: Når du skal måle intensiteten før bankerunden på dette problemet, kan du utløse følelsen ved å be klienten om å huske tilbake på den siste tiden, eller kanskje den mest opprivende gangen hun var sein. Vær sikker på at han bare tenker på en spesifikk situasjon, slik at han kan visualisere den samme situasjonen og ikke en annen når du ber om at han gjør det samme på slutten av økten. Du bør sikre at han er tydelig i kontakt med problemet. Så ber du han beskrive emosjoner og fysiske følelser på en skala fra 0 – 10. Det beste er om du kan trigge følelsene på samme måte før og etter økten og deretter få en vurdering fra 0-10.

Det er en god idé å spørre klienten hva som skal til for å bli opprørt over dette problemet mens de sitter på kontoret. Hva skal til for å utløse problemet, eller denne delen av problemet?

Du vil kunne se at bruk av visualisering også kan være en effektiv måte å utløse intensiteten i problemet "hauger av papir på kjøkkenet". Men for problemet med ikke å bli lyttet til, vil det kanskje være en setning der hun sier et eller annet som "ikke nå" som virkelig får han til å bli opprørt. Du kan prøve en "si dette ..."- setning der han sier "ikke nå" for å utløse ytterligere intensitet, eller dere kan rollespille det der du spiller kona. Når problemet er utløst, så kan dere gå videre til å måle følelser og fysisk følelse for dette elementet.

Det er mange måter å bruke disse testmetodene på. Den viktigste er at du har mulighet til å teste problemet akkurat på samme måte før og etter økten for å få en mest mulig objektiv beskrivelse av fremgangen.

Hvis du er psykisk helsearbeider som behandler mennesker som sliter med svært traumatiske problemer eller hendelser, ønsker du selvfølgelig å utvise forsiktighet med å utløse flere triggere. Vi har gode verktøy for å minimere følelsesmessige smerter, og når det er på sin plass å benytte disse, er det generelt ikke riktig å ta i bruk testemetoder. I slike tilfeller anbefaler vi å vente til problemet synes løst før du henter fram de store testredskapene. På den annen side vil disse ferdighetene komme godt med for klienter som har vansker med å kjenne etter hva de føler. I alle tilfeller er det likevel nyttig å bryte den aktuelle saken opp i ulike deler for mer objektiv måling.

Andre eksempler

For prestasjonsproblemer er problemet vanligvis knyttet til et kommende arrangement i hvor klienten ønsker å gjøre det bra. Nye EFT-utøvere kan høre "arrangement" og sier "la oss banke på det framtidige arrangementet". Men faktisk er det mer effektivt å bruke arrangementet som en test og i stedet arbeide med en tidligere, faktisk erfaring som førte til den nåværende reaksjonen. Når det neste arrangementet er et faktum, vil det være en ypperlig reell situasjonstest for å se om det finnes flere aspekter å ta opp.

I mellomtiden har klienten forestille seg den fremtidige prestasjonen og identifisere noen spesifikke deler av den som kan måles slik det er beskrevet ovenfor. Deretter kan en som vanlig ta relaterte hendelser fra fortiden og teste arbeidet ved å gå tilbake til den samme visualisering av fremtiden for å se om reaksjonene blir svakere.

Problemer som depresjon eller angst kan være vanskeligere fordi disse begrepene er så vage. Med for eksempel depresjon, kan det være greit å snakke litt mer om hva som utløser det, hvilke mer spesifikke følelser kommer opp eller om det finnes noe som gjør at klienten blir deprimert? Kanskje kritikk er spesielt vanskelig, eller å være i en folkemengde, eller å se en bestemt type film. Kanskje depresjonen føles som avvisning, tap, og manglende tilknytning, og kanskje hver av disse følelsene blir utløst på forskjellig vis. Hvis du kan identifisere noen av de aktuelle situasjonene som ser ut til å utløse noe av depresjonen, kan du teste de med visualiseringer, rollespill, rekvisitter eller noe annet du kan komme på for en mer objektiv vurdering. Deretter kan du adressere relaterte hendelser fra fortiden og deretter re-trigge og re-måle deler av problemet for fremgang etter hvert som dere fjerner ubehaget fra hendelsene.

Klaustrofobi eller lignende frykt kan vanligvis testes i en reell situasjon. På kontoret kan du bruke visualisering (som siste flytur), eller ta i bruk rekvisitter (som å pakke dem inn i et teppe), eller du kan be dem om å prøve å sette seg inne i et skap eller i heisen. Adresser nye aspekter etter hvert som de kommer opp. Når intensiteten synes å være borte, kan de prøve seg i det virkelige liv.

For røyking eller annen trang er det nyttig å ha "stoffet" for hånden på kontoret og teste styrken på trangen mellom de forskjellige hendelsene som blir adressert. For ordens skyld oppfordrer vi ikke til besittelse av ulovlige stoffer for å kunne teste, og dersom kunden har gått fra trang for avhengighet, vil de kanskje trenge mer enn EFT for forsvarlig omsorg.

For ulike former for sosialt ubehag er det også viktig å identifisere situasjoner som pleier å være plagsomme, som overfylte barer, middagsselskaper, i kantina på jobben eller å snakke med fremmede. Be klienten om å skape et bilde av hver ubehagelig situasjon for å trigge problemet og deretter vurdere følelser og fysiske opplevelser.

Mange som kommer inn for å få hjelp med et problem vil ha en aktuell hendelse som de ønsker å få løst, som en krangel med ektefellen, frustrasjon over en tenåring eller en konfrontasjon på kontoret. Som dyktig EFT-utøver vet du på forhånd at denne hendelsen sannsynligvis vil være knyttet til flere tiår med historie, så bruk den aktuelle hendelsen som utløser for problemet. Finn noen måter å måle på, og finn deretter en relatert hendelse i fortiden ved å spørre klienten, "har du noen gang følt på denne måten før? Eller minner dette deg om noe som har skjedd tidligere i ditt liv?"

Når du har valgt og ryddet en hendelse fra fortiden, kan du måle alle delene av den aktuelle hendelsen på nytt og se om intensiteten er blitt håndterlig. Du vil sannsynligvis være nødt til å ta mer enn en hendelse fra fortiden før denne aktuelle hendelsen ikke lenger er et problem, men resultatene vil være mer permanente, og klienten vil ha mindre sannsynlighet for å få en lignende reaksjon i fremtiden.

EFT Tapping Question Mark image
Spør: "Hvordan vil du kunne
vite om vi gjør fremgang?"

Hvis alle disse glitrende testmetodene svikter deg, er her et siste spørsmål som kan være nyttig å prøve: «Hvordan vil du kunne vite om vi har gjort framgang?"

Vanligvis vet klienten hvordan fremgangen vil se ut eller føles, men han har kanskje aldri tenkt på det fra et sånt perspektiv tidligere. Svaret kan bli noe sånt som "Vel, hvis jeg ikke lenger hadde dette problemet, ville jeg vært i stand til _________", og det er din test. Be dem om å visualisere gjør __________ og se hva slags motstand som kommer opp. Adresser relaterte hendelser og fortsett å teste til de faktisk kan gjøre __________ i en reell situasjon.

Hvis klienten ikke klarer å svare på spørsmålet, kan du snu det på hodet og spørre: "Hvordan vet du at det er et problem?"

Når de sier noe sånt som "Vel, jeg kan ikke gjøre _________ eller jeg føler meg virkelig ubehagelig med ___________", eller hva de nå enn sier som kan kobles til situasjoner i livet som utløser problemet, da vet du at nå er du i gang.

Husk at å unnlate å teste problemet på riktig måte er en av de største feilene som gjøres av EFT-utøvere. Aspekter bli oversett, resultatene blir midlertidige og problemene kommer tilbake. Gold Standard EFT krever flid i å finne og fjerne aspekter, så derfor er grundig testing et must. Dine klienter vil takke deg for den ekstra innsatsen.

GJENNOMGANG

I denne artikkelen har du lært hvordan du tester klientenes bordplater og uttrykte problemstillinger.

 • Testing av bordplater er en verdifull del av EFT-prosessen. Det hjelper til med å sikre at problemet blir bedre.
 • Det er vanskelig å teste emosjonelle problemer på en objektiv måte, fordi de kan være svært vanskelige å holde fast i.
 • Hovedmålet er å måle det samme før og etter hver økt.
 • Bordplater er globale og må brytes opp i mindre deler for å kunne testes.
 • Bruk testmetoder i forkant for å trigge de delene av problemet som skal måles.
 • Mål en følelsesmessig reaksjon, så vel som en fysisk følelse for hver del.
 • Adresser en relatert hendelse fra fortiden og mål på nytt de samme delene av saken på samme måte.

 

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt