Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL I for alle: Grunnleggende EFT banketeknikker

Hva er EFT? -Teori, forskning og bruk

En forfriskende, ny bruk av en etablert prosess.
Den virker ofte der ikke noe annet vil.

Aller først: Hvis du ikke har sett vår EFT introduksjonsvideo, kan du se den nå. Den viser litt av rekkevidden for dine muligheter med EFT.


SE EFT INTRODUKSJONSVIDEO

 

Merk: Merk: Opp gjennom årene har min opprinnelige benevnelse EFT også bli kjent som Banking (Tapping). Følgelig blir begrepene "EFT", "Banking" og "EFTs banketeknikker" brukt om hverandre her.

Velkommen

Emosjonelle Frihetsteknikker (Emotional Freedom Techniques) eller EFT (ofte kjent som Banking eller EFT Banketeknikker), er et universelt healingverktøy som kan gi imponerende resultater for fysiske, følelsesmessige og prestasjonshemmende problemer. EFT bygger på den forutsetningen at uansett hva som trenger å bli forbedret i ditt liv, så står uløste, emosjonelle problemer i veien for denne forbedringen. Også for fysiske problemer, kroniske smerter eller diagnostiserte forhold er det kjent at enhver form for emosjonelt stress kan hindre menneskekroppens naturlige helbredelsespotensiale.

I mange tilfeller kan EFT rettes direkte mot fysiske symptomer for lindring uten å utforske følelsesmessige bidragsytere. Men for å oppnå de kraftigste, mest varige resultatene med EFT, forventer vi å måtte identifisere og sikte oss inn på relaterte emosjonelle problemer.

Forutsetningen for EFT omfatter også forståelsen av at jo flere uløste emosjonelle problemer kan du fjerne, jo mer fred og emosjonell frihet vil du få. Personlig freds prosedyre (omtalt senere) er verktøyet du behøver for å komme dit. Da kan begrensende oppfatninger forsvinne, personlige prestasjoner kan løftes, relasjoner kan vokse og en vital, fysisk helse kan bli din. Hvis vi skal være realistisk, har alle på denne planeten i hvert fall noen følelsesmessige problemer som holder dem tilbake fra ren, ubegrenset lykke.

Med dette i tankene kan EFT være en kontinuerlig prosess som vi bruker for å fjerne gamle traumer og ønske nye utfordringer velkommen med en sunn, produktiv holdning. De viktigste EFT-instruksjonene i denne opplæringen vil starte med den grunnleggende bankeprosessen og ta deg hele veien til den personlige freds prosedyre. Vi ønsker alle og enhver velkommen til å bruke disse verktøyene for å oppnå all den fred og frihet de kan forestille seg.

EFT-banking virker ofte der ingenting annet virker

EFT puster frisk luft inn i helbredelsesprosessen ved å låne fra det kinesiske meridiansystemet. Mens akupunktur, akupressur og lignende først og fremst er rettet inn imot fysiske plager, rettes EFT også inn mot følelsesmessige problemer. Dette gir i sin tur gir ofte hjelp ved prestasjonsproblemer og fysiske problemer.

EFT kombinerer de fysiske fordelene til akupunktur med de kognitive fordelene til konvensjonell behandling for en mye raskere og mer fullstendig behandling av emosjonelle problemer, samt fysiske og prestasjonsproblemer som ofte er et resultat av disse.

Tapping Acupuncture No Needles image
EFT er en emosjonell versjon av akupunktur,
bortsett fra at vi ikke bruker nåler.

Selv om EFT er i slekt med akupunktur, bruker ikke EFT nåler. I stedet bruker vi en enkel, todelt prosess hvor vi (1) mentalt stiller oss inn på spesifikke problemer mens vi (2) stimulerer visse meridianpunkter på kroppen ved å banke på dem med fingertuppene. Riktig gjort, synes EFT å balansere forstyrrelser i meridiansystemet, og dermed reduseres ofte de konvensjonelle terapeutiske prosedyrene fra måneder eller år til minutter eller timer. Den grunnleggende bankeprosessen er lett å lære, kan gjøres hvor som helst og kan brukes til å oppnå imponerende gjør-det-selv-resultater.

Videre er den grunnleggende metoden svært fleksibel og kan læres av nesten alle. Ingen spesiell utdanning er nødvendig. Selv barn har benyttet EFT med hell. Den grunnleggende prosessen innen EFT er kjent som Grunnoppskriften til EFTs banketeknikker og blir forklart i detalj i neste artikkel: Hvordan utføre Grunnleggende EFT-banking  - Grunnoppskriften. Se også Hva kan jeg forvente fra EFT-banking? 

Kroppens energisystem – grunnlaget for EFTs banketeknikker

For ca 5000 år siden oppdaget kineserne et komplekst system av energikretser som strømmer gjennom kroppen. Disse energikretsene eller meridianene som de kalles, er kjernen i Østens medisinske filosofi og danner grunnlaget for moderne akupunktur, akupressur og en rekke andre helbredende teknikker.

Denne energien som strømmer gjennom kroppen er usynlig for øyet. Til sammenligning ser du heller ikke den energien som strømmer gjennom et TV-apparat. Men du vet at den er der pga. dens virkninger. Lyden og bildene er dine konstante bevis for at energiflyten eksisterer.

På samme måte gir EFT deg slående beviser for at det flyter unik energi gjennom dine meridianer, nettopp fordi den gir effekter som bekrefter at den er der. Ved å banke nær endepunktene på dine energimeridianer kan du oppleve dyptgripende endringer i din emosjonelle og fysiske helse. Det er dette EFT handler om. Dette er det sentrale konseptet i spørsmålet om hva EFTs banketeknikker er. 

Vestlig medisinsk vitenskap har en tendens til å fokusere på kroppens kjemiske natur og har ikke ofret så mye oppmerksomhet på disse subtile, men kraftige energistrømmene inntil de senere årene. Men de finnes, og tiltrekker seg en voksende gruppe forskere.

Vitenskapelig validering av EFT

The Science Behind EFT Tapping

EFT er grunnlagt på en sunn fornuft-oppfatning av en blanding av akupunktur og Kropp-Sinn-medisin som begge blir støttet av flere tiår med vitenskapelige studier. Effektiviteten har vært så omfattende at prestisjetunge institusjoner som Stanford, Harvard og mange andre universiteter, klinikker og sykehus har valgt å bruke og / eller studere dem. Bare gjør et søk på begreper som "Mind Body Research" og "Akupunktur forskning", og du se det enorme lageret av vitenskapelige studier som validerer grunnlaget for EFT Banketeknikker.

Videre har det blitt gjennomført mange fagfellevurderte studier av EFT Banketeknikker. Noen av disse studiene er basert på en lengre versjon av bankeprosedyren som var populær før denne opplæringen ble skrevet. I denne opplæringen er den protokollen delt opp i enkle, brukervennlige deler, men samlet sett er det ingen vesentlige endringer i den. Man trenger bare å sette delene sammen igjen for å komme tilbake til den opprinnelige protokollen som ble brukt i tidligere forskning. Dermed er all forskning ved hjelp av den forrige protokollen fortsatt gyldig, selv om den protokollen gjenspeiler "Det gamle EFT." Fremtidig forskning bør imidlertid være basert på de videreutviklede protokollene i denne opplæringen. Det kan være lurt å lese denne utmerkede artikkelen med oppsummering av forskningen på EFT og lignende metoder, skrevet av David Feinstein, PhD.

For meg er derimot ikke det virkelige beviset på EFTs kraft funnet i laboratoriet. Snarere ligger det virkelige bevis i hvor godt det fungerer for deg. Derfor er denne opplæringen utformet slik at du kan sette i gang med bankeprosessen i ditt eget tempo og deretter trekke dine egne konklusjoner. Selvfølgelig er det slik at jo dyktigere du blir med EFT, jo bedre blir resultatene, og jo grundigere vil din forståelse være av EFTs banketeknikker er.

Den store Oppdagelsen

Et av de vakre trekkene med EFT er at mekanismen kan beskrives på en elegant måte i en eneste setning. Vi kaller den Den store Oppdagelsen, og her er den.

Den store Oppdagelsen: 

"Årsaken til alle negative emosjoner er en forstyrrelse i kroppens energisystem"

La oss nå undersøke Den store Oppdagelsen mer i detalj. Legg først merke til hva den ikke sier. Den sier ikke at en negativ følelse er forårsaket av minnet om en tidligere traumatisk opplevelse. Dette er viktig å erkjenne fordi denne antatte forbindelsen mellom traumatiske minner og negative følelser er en bærebjelke i konvensjonell psykoterapi.

I enkelte kretser er den aksepterte praksis å "behandle minnet", og i den prosessen ber de klienten om å gjentatte ganger gjenoppleve noen følelsesmessig smertefulle hendelser. I EFT blir derimot minnet respektert, men vi retter i stedet fokus mot det jeg mener er den egentlige årsaken: En forstyrrelse i kroppens energisystem.

Folk har ringt meg fra hele verden for å få hjelp over telefon. Uten at jeg spør, begynner de vanligvis å fortelle meg i detalj om sine tidligere traumer. Det er fordi de feilaktig tror jeg trenger alle disse detaljene for å hjelpe dem. For dem er disse minnene årsaken til deres problemer.

Jeg er meget opptatt av å hjelpe mennesker som unødvendig bærer rundt på alle disse emosjonelt ladede minnene. Det er derfor jeg laget denne brukervennlige bankeprosessen. Men det virker alltid rart for folk når jeg forteller at de ikke trenger å smertelig gjenoppleve alle de vemmelige detaljene for at EFT-banking skal hjelpe dem. Disse minnene kan bidra til en uønsket følelse (du får se hvordan senere), men de er ikke den direkte årsaken. Derfor trenger vi ikke å bruke smertefull tid på å dvele med dem. Det er overflødig, om ikke skadelig, å gjøre det.

Dermed er det relativt lite emosjonelle lidelser involvert i EFTs banketeknikker. Det er relativt smertefritt (se Hva kan jeg forvente fra EFT Banketeknikker? for mulige unntak). Du vil bli bedt om å raskt hente fram ditt problem (det kan være noe ubehag i det), men det er alt. Det er ingen grunn til å gjenoppleve smertene. Faktisk er det sånn at i korrekt EFT er det ikke ønskelig å generere langvarig, følelsesmessig ubehag. Dette er bare ett eksempel på hvor EFTs banketeknikker skiller seg radikalt fra konvensjonelle metoder.

zzzzzzzz: the sound of static on the TVSom bidrag til ytterligere forståelse, kan det hjelpe om du sammenligner energiflyten i kroppen med den som er i et TV-apparat. Så lenge elektrisiteten strømmer normalt gjennom TV-apparatet, er lyden og bildet klart og tydelig. Men hva ville skje hvis du åpnet på baksiden av TV-apparatet og uforsiktig pirket borti den kompliserte elektronikken med et skrujern? Du ville ganske åpenbart forstyrre eller omdirigere den elektriske strømmen og lage en kortslutning, og du ville få et " zzzzzt " inne i apparatet. Bildet og lyden ville bli forstyrret, og TV-apparatet ville vise sin versjon av "negative følelser."

På samme måte er det når våre energisystemer kommer i ubalanse. Det foregår en elektrisk "zzzzzt"-effekt på innsiden. Om denne "zzzzzt"-forstyrrelsen blir balansert ved riktig utført banking, forsvinner de negative følelsene. Så enkelt er det. Jeg er meget klar over hvor rart dette kan høres og hvor vanskelig det kan være å tro, i hvert fall i begynnelsen. Jeg ville ikke trodd det selv hvis jeg ikke hadde sett så mange fantastiske forandringer hos mennesker etter at disse teknikkene har vært brukt.

Mellomleddet... Den manglende brikken

Straks du har godtatt dette, eller straks du har tatt det inn over deg, blir logikken uimotsigelig, og du begynner å se alle svakhetene i andre metoder.

For eksempel vil "behandle minnet"-metoden nevnt ovenfor, bli åpenbart feilaktig i lys av disse funnene. I den metoden forutsettes det at det er det tidligere traumatiske minnet som er den direkte årsaken til at noen blir emosjonelt opprørt. Slik er det ikke. Det finnes et mellomliggende ledd, en manglende brikke, mellom minnet og den følelsesmessige aktiveringen. Og det mellomliggende leddet er, selvfølgelig, forstyrrelsen i kroppens energisystem. Det er denne forstyrrelsen, dette "zzzzzt-et", som er den direkte årsaken til det emosjonelle opprøret. Dette er portrettert grafisk nedenfor.

Vær oppmerksom på at hvis trinn to (mellomleddet) ikke skjer, da er trinn tre umulig. Med andre ord, hvis minnet ikke forårsaker en forstyrrelse i kroppens energisystem, så kan ikke negative følelser forekomme. Det er derfor noen mennesker er plaget av visse minner og andre ikke. Forskjellen er at noen mennesker har en tendens til at deres energisystemer blir forstyrret av slike minner, mens andre ikke gjør det.

Med dette i tankene, er det lett å se hvordan "behandle minnet-metoden" bommer på målet. Den løser trinn en og ignorerer trinn to.

Dette er grunnen til at noen mennesker har en tendens til å bli verre når konvensjonell psykoterapi fokuserer på minnet og ikke årsaken (energiforstyrrelsen). Å adressere trinn en ved å be noen om å levende gjenoppleve et sørgelig minne, bidrar til å indusere flere forstyrrelser i energisystemet (flere zzzzzts). Og det betyr mer smerte, ikke mindre. Dette kan, og ofte er det nettopp det som skjer, forverre problemet. Hvis trinn to blir adressert i stedet for trinn en, så vil det være relativt lite smerter. Energisystemet vil bli balansert (ved passende banking) og indre ro vil erstatte negative følelser. Resultatet vil være rask lindring fordi den egentlige årsaken blir adressert. Dette skjer gang på gang med EFT Banketeknikker.

I den neste videoen kombinerer jeg Den store Oppdagelsen med en diskusjon av mellomleddet. Det legger en ekstra dimensjon til disse viktige emnene.

 

SE DEN STORE OPPDAGELSEN VIDEO

 

En årsak: Dermed trenger du bare en metode

La oss nå gå tilbake til «Den store oppdagelsen». Vær oppmerksom på at den inneholder alt. Den sier: "Årsaken til alle negative følelser er en forstyrrelse i kroppens energisystem." Dette inkluderer frykt, fobier, sinne, sorg, angst, depresjon, traumatiske minner, PTSD, bekymring, skyldfølelse og alle begrensende følelser i idrett, næringsliv og scenekunst. Det er en omfattende liste og dekker omtrent enhver begrensende følelse vi kan oppleve.

Sagt på en annen måte, så betyr dette at alle disse negative følelsene har den samme årsaken.... et elektrisk "zzzzzt" i kroppen. Det betyr også ...

.. .At de kan alle bli løst på samme måte.

Dermed har sorg samme grunnleggende årsak som traumer, skyld, frykt og en baseball-spillers nedgang i skåringer. Derfor kan den samme, generelle fremgangsmåten anvendes for alle disse problemene. Denne "en årsak"-tankegangen er også en velsignelse for helsepersonell. De er vant til en endeløs, stadig skiftende rekke forklaringer på de tilsynelatende utallige emosjonelle bekymringene til sine klienter. Å vite at det er bare én årsak, forenkler kraftig deres arbeid.

EFT gir ofte imponerende, fysisk lindring

Den medisinske profesjon har lenge visst at emosjonelle problemer på dramatisk vis kan påvirke vår kropps kjemi og at dette i sin tur kan føre til alt fra utslett og hodepine til avhengighet, nedsatt immunforsvar og kreft. Vi ser tydelige bevis på dette når vi bruker denne bankeprosessen. Etter hvert som skyld, sinne, frykt, traumer og lignende bli løst, avtar ofte samtidig fysiske plager. Fra tid til annen ser vi også at fysiske symptomer forsvinner ved å banke på meridiansystemet uten direkte å rette EFT mot emosjonelle bidragsytere. I slike tilfeller viser det seg at et av bidragene til fysisk sykdom kan være strengt energetisk, og således vil bare det å balansere meridiansystemet kunne føre til lindring av symptomene. Dette bringer oss til en annen versjon av Den store Oppdagelsen som sier:

«EFT kan hjelpe fysisk helbredelse ved å løse
underliggende, energetiske eller emosjonelle bidragsytere."

Dette utdyper vår forståelse av hva EFTs banketeknikker er, og for å illustrere dette er her er en video der jeg diskuterer de emosjonelle fasettene av dette konseptet, og deretter følger det opp med en aktuell sak med Lavonne og hennes alvorlige fotsmerter (nevropati). Som du vil se, førte det ikke fram å rette bankingen direkte mot smertene. Dermed synes det ikke å være en strengt energetisk bidragsyter. Det var først etter at jeg adresserte en håndfull med emosjonelle problemer (inkludert skyld over tapet av ektemannen i en motorsykkelulykke) at hun oppnådde stor forbedring. Vær også oppmerksom på at selv om jeg bruker avanserte, språklige virkemidler her (som vil bli utforsket i senere artikler), får vi tydelig illustrert det grunnleggende prinsippet om å oppnå fysisk lindring ved å bevege seg gjennom emosjonelle dører.

EMOSJONELLE ÅRSAKER TIL FYSISKE PROBLEMER - SE VIDEO

 

Det gir ofte hakeslipp å være vitne til disse "umulige" inngangene, og jeg inviterer progressive leger til å utforske EFT-banking som et større healingverktøy. Mange leger integrerer banking i sin medisinske praksis, og en av dem er Eric Robins. Hans synspunkter er gjengitt i neste video.

 

INTERVJU MED ERIC ROBINS, MD - SE VIDEO 

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt