Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL II for alle: Å komme til røttene av problemet med EFT

Når du skal benytte globale tilnærminger i EFT bankeprosessen

Å ta brodden av i en bankeøkt og
håndtering av følelsesmessig sammenbrudd når du banker

Anxiety EFT Tapping Client imageI del II har vi hele tiden hatt fokus på å rette oppmerksomheten mot detaljer.

Detaljer, detaljer, detaljer.

Jo mer spesifikke vi er, jo høyere kvalitet får vi, og å arbeide med en kort, Bestemt hendelse er den ultimate EFT-tilnærmingen. Det vil imidlertid noen ganger være altfor smertefullt å dykke rett inn i detaljene i en hendelse, så da kan vi først bruke en mer global tilnærming for å ta brodden av.

Når du arbeider med detaljer i en hendelse, kan også et meget intenst aspekt eller ny hendelse bli utløst, og da vil det også være nyttig å trekke seg tilbake fra detaljene. Som tidligere nevnt inneholder globale tilnærminger en viss risiko, men hvis du vet hvordan du bruker dem riktig, kan de langt på vei minimere følelsesmessige smerter i EFTs bankeprosess.

Hendelsen som helhet

Som presentert i EFT fortell historien-teknikken - EFTs arbeidshest,er det lurt å ta brodden av med noen globale EFT-runder når du mistenker at intensiteten av en bestemt hendelse kan være høy. Disse rundene bør rettes mot hendelsen som helhet i stedet for enkelte deler av historien. Vi vil derfor ordlegge oss på en annen måte for å unngå å hoppe inn i detaljene for tidlig.

Husk at oppsettet og påminnelses-setningene er laget for å hjelpe deg med å holde fokus, og det finnes ulike måter å ordlegge seg på for å oppnå en rekke mål. I mange tilfeller kan vi bruke «filmtittelen» som beskrivelse på hendelsen som helhet, for eksempel slik:

"Selv om jeg har denne «i kjelleren»-filmen, og jeg vet at den vil være ubehagelig, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

Hvis tittelen «i kjelleren» bare representerer en enkelt hendelse for deg, er dette en god måte å begynne på. Hvis du derimot har opplevd traumer i kjelleren en rekke ganger, kan bruk av denne tittelen åpne opp alle på en gang i stedet for å ta fram en av gangen. Å utløse flere virkelig intense hendelser på samme tid med ett oppsett er en oppskrift på å framprovosere overveldende smerter, så hvis du har mistanke om at tittelen vil knytte til seg for mange hendelser, kan det være en god idé å forandre det fra "i kjelleren" til noe sånt som «krangelen i kjelleren» eller noe som er enda mer spesifikt inn mot den konkrete hendelsen.

Legg merke til at vi ikke har foreslått en tittel som "Jake sa at jeg var en taper" eller "Jeg fant det bildet." Når du gir en film en tittel, vil vi ofte velge ord som beskriver det vanskeligste øyeblikket i hendelen fordi det er det viktigste i det som skjedde.

Men ved å ordlegge deg slik når du banker, blir oppmerksomheten din rettet mot det mest intense øyeblikket i hendelsen, og det er nettopp det vi ønsker å unngå i begynnelsen. Til  EFT Personlig Fred prosedyre-listen er det greit å bruke titler som dette, men når du setter deg ned for å ta opp disse hendelsene og føler behov for å ta brodden av, er det best å ordlegge seg på en måte som holder hele hendelsen samlet i en enhet i stedet for å rette fokus mot et stort crescendo.

Her er noen andre alternativer for å ta brodden av av en intens hendelse:

 • Selv om jeg føler meg nervøs for dette arrangementet ....
 • Selv om jeg føler meg ukomfortabel ved å komme inn på denne historien ....
 • Selv om det er veldig vanskelig for meg å tenke på denne historien ...
 • Hvis du får fysiske symptomer når du tenker på det du er i ferd med å ta opp, kan du også bruke noen av disse ideene:
 • Selv om jeg har hjertebank....
 • Selv om jeg svetter i håndflatene ....
 • Selv om jeg har hodepine ....
 • Selv om det knytter seg i magen min ....


Du kan velge et alternativ og bruke det til intensiteten kommer ned, eller du kan prøve flere. Bare sørg for at det du banker på representerer hendelsen du har foran deg og ikke en lang rekke andre saker. Det bør bare ta noen få runder for å få intensiteten ned til 3 eller lavere. Deretter kan du gå gjennom detaljene i historien med Fortell historien teknikken.

Hvis det tar lengre tid, har du kanskje fokusert på flere hendelser eller problemer enn du trodde, så prøv å justere måten du ordlegger deg på eller få hjelp av en EFT-terapeut.

Forventninger om et Crescendo

Når du bruker EFT fortell historien-teknikken for å løse en hendelse, vil du bevege deg sakte gjennom minnet i kronologisk rekkefølge. I begynnelsen av hendelsen kan du føle forventninger om et større crescendo som kommer senere i historien. På dette punktet kan du ta brodden av av forventningen du føler ved å bruke ord som dette:

"Selv om jeg forventer noe senere i denne historien, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

Påminnelsesfrasen kan være noe sånt som "det som kommer i historien."

Bank en eller flere runder til intensiteten i forhold til forventningen kommer til 3 eller lavere. Dermed vil det kommende crescendoet være mindre distraherende, og det blir enklere å fokusere på aspektene etter hvert som de kommer. Når du kommer til crescendoet du forutså, retter du oppmerksomheten mot alle de enkelte aspektene ved det og banker de ned til null. 

Et EFT Bordplate-problem

Å prøve å ta hele bordet med kontinuerlige bankerunder, er som å slå knyttneven i bordplaten og håpe at den kollapser. (Se bordpate/bordbein-metaforen i artikkelen Å avdekke bestemte hendelser - et viktig konsept i EFT Bankeprosessen). Dette vil bli betraktet som en global tilnærming fordi bordplateproblemer holdes oppe av talløse, spesifikke hendelser eller bordbein som alle har sine egne, spesifikke aspekter. Å inkludere flere hendelser med alle sine aspekter i bankerunden vil sannsynligvis ikke gi raske resultater. Et oppsett som er rettet mot en hel bordplate ser omtrent slik ut:

"Selv om jeg føler meg som en fiasko, aksepterer jeg meg selv fullt og helt" eller

"Selv om jeg føler meg ukomfortabel i sosiale situasjoner, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

Etter å ha studert opplæringsmateriellet fram til nå, bør du kunne se at hvert av disse problemene kan ha enkelthendelser som holder det oppe. I det første eksemplet vil hver og en av disse hendelsene har "fiasko" som et primært aspekt, så om du sier "Jeg føler meg som en fiasko", vil du kunne utløse deler av alle disse hendelsene. I hvert fall vil det være vanskelig å vite hvor du har gjort fremgang og intensiteten du måler vil kanskje ikke endre seg. Men hvis alle de store crescendoene i hver av disse hendelsene kommer til overflaten på en gang, kan du ende opp med mer intensitet enn du kan håndtere.

Det er mulig å bruke en tilnærming som dette for å ta brodden av intensiteten i øyeblikket. Om du for eksempel sitter i bilen og du skal å gå inn i et selskap og du føler deg engstelig for det, kan du banke på "Selv om jeg føler meg engstelig for å gå inn dit ...". Da kan du klare å få en sterk intensitet ned til noe mer håndterlig. Vi ville ikke forvente å få bort all intensiteten eller få den til å forsvinne for alltid, men hvis det kan hjelpe deg å komme gjennom enkelte situasjoner, kan du godt prøve.

Hvis du også jobber med medvirkende bestemte hendelser på andre tidspunkt, kan dette være et fint bidrag til prosessen. Men hvis bruk av denne tilnærmingen gjør at du føler deg verre, eller at du ikke kommer noen vei i det hele tatt, da har du sannsynligvis begynt å utløse ny intensitet og trenger å fokusere på spesifikke hendelser og / eller få hjelp av en dyktig EFT-terapeut for bedre resultater.

Du kan se i Art of Delivery-videoer der jeg bruker globale tilnærminger på bord-problemer. Vær oppmerksom på at jeg gjør dette som en erfaren profesjonell med fullstendig forståelse av den risikoen jeg tar, og med kompetanse i mer avanserte språkferdigheter. Når jeg banker på et bordproblem, forventer jeg ikke å fjerne problemet med denne prosessen. I stedet forventer jeg å ta brodden av, muligens få noen aktuelle hendelser til overflaten og finne ut hvilke veier som kan være tilgjengelig for meg. Med erfaring og profesjonell opplæring kan denne tilnærmingen være verdifull, men vi anbefaler det ikke i arbeid med egne problemer.

Om å bruke EFT på generelle problemer

Det kan være vanskelig å skille mellom et bordplateproblem og et generelt problem, men forskjellen ligger i hvor mange bordplater det er å adressere. Alle problemer kan inneholde flere bordplater, og dette kan variere fra person til person. Å rette oppmerksomheten mot generelle problemer som dette er en tilnærming som ikke anbefales verken for profesjonell eller personlig bruk. Med mindre jeg har en helt spesiell grunn til det, vil du aldri se meg på en video si  "selv om jeg har PTSD...", "selv om jeg har depresjon..." eller "selv om jeg har fibromyalgi..." fordi, av grunner omtalt ovenfor, det er altfor mange aspekter involvert til å få god fremgang, og risikoen er rett og slett for høy.

Ved hjelp av EFT Personlig Freds  prosedyre bør du kunne finne fram til en rekke bordplater som ligger i bakgrunnen og hvordan de forholder seg til hverandre. I følge vårt konsept om å bryte problemer ned i mindre deler, vil en bordplate og dens relaterte bordbein være en enda mer effektiv tilnærming enn å prøve å takle en hel gruppe av dem på samme tid.

Retningslinjer for å ta brodden av

For å si det en gang til: Når målet er å ta brodden av en hendelse eller et problem, prøver vi generelt å få intensiteten ned til tre eller lavere. Vi presser ikke på for å komme til null med det samme, fordi en global tilnærming vanligvis involverer altfor mange aspekter til at det er rimelig å forvente et sånt resutat. Vi vil heller satse på å bringe alle aspektene til null når vi kommer til detaljene.

Disse retningslinjene gjelder i alle scenariene vi har diskutert ovenfor:

 • Å ta brodden av en global sak.
 • Håndtering av aktuelle symptomer etter hvert som de kommer opp.
 • Å ta brodden av et svært intenst problem før du begynner med Fortell historien-teknikken.
 • Å banke på en forventning om et crescendo som du ennå ikke har kommet til i en hendelse.

Når du bruker en global tilnærming, kan du faktisk komme ned til null, og det er fint. Vårt poeng her er at det ikke er nødvendig, forutsatt at du kommer til detaljene til slutt. Med dette i tankene, kan du se at vi ikke er bekymret for bestemte intensitet-målinger når vi prøver å ta brodden av. Når vi begynner på detaljene, blir vi mye mer flittige med målingene.

Nedenfor er en video med Kiya, Betty og Sarah (i den rekkefølgen). Den viser tre eksempler på å ta brodden av i begynnelsen av en EFT bankeøkt og gir deg et solid bilde på utfordringene du kan møte. I de to første eksemplene går det å ta brodden av ganske raskt. I det siste eksemplet med Sarah er problemet mye mer standhaftig og tar ganske lenger tid. Merk at eksempelet med Betty inneholder "Bank med"-meldinger. Det er fordi den er fra selvhjelpsvideoene med fellesbanking.

 

Å TA BRODDEN AV - SE VIDEO

 

Håndtering av Meltdown eller Abreaction i EFT bankeprosessen

EFT Tapping Client in Meltdown image

En viktig grunn til at vi så sterkt har understreket å Finne aspekter i EFT bankeprosessen i tidligere artikler, er muligheten for at mens en banker på én ting, så skifter en over til andre aspekter som er langt mer intense enn forventet.

Vanligvis betyr ikke dette annet enn tårer, sinne eller andre følelser som er så sterke at du ikke klarer å gå tilbake til den opprinnelige hendelsen. I ekstreme tilfeller kan du begynne å skjelve, stamme eller vise andre tegn på store smerter. Du kan i tillegg begynne å slå og være ute av stand til å snakke.

Den faglige betegnelsen på denne type reaksjoner er "abreaction", men det begrepet er vanligvis reservert for de mest ekstreme eksemplene. Vi bruker begrepet "meltdown" (sammenbrudd) for å inkludere mindre alvorlige reaksjoner som også kan dra nytte av den justerte EFT-tilnærmingen nedenfor.

Når du opplever intensitet av denne typen, Følg disse tipsene:

 • Fortsett å banke på punktene i grunnoppskriften om igjen og om igjen, oppover og nedover kroppen til intensiteten avtar.
 • Hold øynene åpne, fokuser på noe i rommet og prøv å bringe deg selv tilbake til her og nå.
 • Bruk mer nøytrale ord som "denne følelsen", "dette ubehaget" eller "denne reaksjonen."  Hvis du ikke klarer å snakke, så hopp over det. Du er likevel allerede innstilt på problemet.
 • Ikke bruk ord som retter oppmerksomheten mot det som utløste denne intensiteten, da dette kan gjøre din reaksjon enda verre. Når reaksjonen er så sterk som dette, er det å få litt avstand til problemet en bedre strategi.
 • Når intensiteten kommer ned til et håndterbart nivå, kan du bestemme selv hvorvidt det er trygt å fortsette å ta opp hendelsen.
 • Hvis du ikke får intensiteten ned, så bør du oppsøke nødvendig medisinsk hjelp.

Den gode nyheten med slike sammenbrudd er at du definitivt har utløst noe. Energi-meridianene er forstyrret, og du er innstilt på noe virkelig stort. Ved å banke gjennom det vil du sannsynlig gjøre framskritt på hva det nå enn er, så vi ser vanligvis på dette som en helbredende mulighet. Hvis dette skjer som et resultat av at for mange aspekter har blitt utløst på en gang, vil vi ikke forvente at alle blir løst gjennom denne ene episoden, men vi kan ha greid å ta en betydelig del av brodden av dem. Den beste tilnærmingen er fortsatt å jobbe med detaljer heller enn å prøve å generere meltdowns, men når det skjer, får vi vanligvis en eller annen form for fremgang.


Denne prosessen er klart demonstrert i den påfølgende videoen med Pamela. Spørsmålet her er voldtekt, og selv om hun klarer å holde kontroll rimelig bra under det meste av denne episoden, ville hun vært langt mer intens hvis jeg ikke hadde banket på henne hele tiden. Videoen kommer fra våre Art of Delivery-videoer, og for perspektiv, begynner den med at jeg har en liten innledning.

HÅNDTERING EN MELTDOWN/ABREACTION - SE VIDEO

EFT er forresten ikke den sannsynlige årsaken til slike reaksjoner, selv om det kan virke slik for nykommere. Snarere er det slik at disse problemene allerede var der, og at EFT bare åpnet opp for bevisstheten om dem på samme måte som en film eller en stressende samtale kunne ha gjort.

Opprettholdelse av fokus på detaljer og bruk av språklige formuleringer som hjelper til med å holde fokus er den beste måten å hindre at dette skjer. Men noen mennesker arbeider med problemer som er så gjennomgripende at meltdowns som dette lettere kan skje. Hvis du har blitt diagnostisert med en psykisk lidelse eller er klar over betydelige traumer i fortiden, så vi vil oppfordre deg til å ta kontakt med kvalifisert helsepersonell vedrørende din bruk av EFT. Hvis du opplever noe som ligner på meltdowns beskrevet her og det ikke avtar med tipsene vi har gitt, må du søke hjelp umiddelbart.

La meg også igjen understreke at vanskelige saker som disse er umulig å forutsi og krever hensiktsmessig opplæring. Utrente folk bør huske min tidligere påminnelse: "Ikke gå der du ikke hører hjemme."

GJENNOMGANG:

I denne artikkelen lærte du hvordan globale tilnærminger tilpasses EFT-prosessen.

 • En Global tilnærming brukes når du tar opp et problem som inneholder en samling aspekter, og ikke bryter disse ned i spesifikke deler.
 • Bruk av globale tilnærminger er generelt egnet til å minimere følelsesmessig smerte før du dykker ned i detaljer.
  Passende globale mål for denne typen tilnærming er:
  • Problemet som helhet
  • Forventninger om et Crescendo
  • Bordplateproblemet
  • Håndtering av Meltdown
 • Det anbefales ikke å bruke globale tilnærminger på det generelle problemet.
 • Når du bruker globale tilnærminger og intensiteten faller til tre eller lavere, fortsetter vi med en mer spesifikk tilnærming.

 

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt