Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL V – Avansert: Finpuss av prosessen & utdyping av språket

EFT Refortolkning- en ny måte å se ting gjennom banking

Viktig merknad: Denne artikkelen om Refortolkning må ikke å forveksles med den forrige artikkelen Bruk av positivt språk med EFT. Refortolkning tilbyr "en annen måte å se på en sak(er)" og legger dermed til et sunt perspektiv, generert fra klienten selv. Positiv språk, derimot, har en tendens til å være kunstig påtvunget utenfra og utvanner ofte EFTs mål om virkelig å eliminere det negative. Refortolkning er en del av Offisiell EFT og blir forklart nedenfor.  Bruk av Positivt språk i oppsettet er er en klar variant som verken blir undervist eller støttet i denne opplæringen.

Hva er Refortolkning?

Refortolkning er en kreativ finpuss av EFT-oppsettet som oppmuntrer til kognitive skift. Om refortolkninger blir dyktig utført, kan de legge til en ny dimensjon til den vanlige EFT-prosessen ved å presentere problemet fra en annen vinkel eller tilføre et høyere nivå av forståelse til situasjonen. Dette gjelder særlig hvis du kombinerer dem med tilpasset oppsett som du lært tidligere.

Refortolkninger har blitt benyttet i flere tiår av mange terapeuter, men resultatene har ofte vært blandede. Klientene vil ofte nikke positivt til nye perspektiv og kan si noe sånt som, "det er en god tanke. Jeg skal tenke på det". For meg er dette en "akademisk" refortolkning fordi den ikke "lander" ordentlig hos klientene.  De får ikke en ekte Aha-opplevelse eller noe eierforhold til den. Med EFT vil derimot passende refortolkninger mye oftere lande på en betydningsfull måte. Det er ikke godt å vite den nøyaktige årsaken til dette, men forskjellen er helt tydelig når du får erfaring.

På videoen nedenfor diskuterer jeg dette emnet foran publikum på en stor EFT-workshop.

 

REFORTOLKNING DISKUSJON - SE VIDEO

 

Her kommer fire vignetter som viser et bredt bilde på hvordan refortolkninger skal utføres. De kan være en nyttig bakgrunn til det du vil lære i denne artikkelen.

 

REFORTOLKNING EKSEMPLER - SE VIDEO

 

Som vi tidligere har snakket om, kalles overgangen fra ett perspektiv på en sak til et annet en kognitivt endring eller skift og er det ultimate målet med terapi. Med standard EFT kan slike endringer kan skje automatisk, men ved å legge til refortolkninger i prosessen, kan de komme raskere og mer fullstendig ved å redefinerte minnene for klienten og legge til ny skrift på veggen.

Så snart du...

 • har solid erfaring med de grunnleggende EFT-prosedyrene
 • er komfortabel med å utvide setningene i oppsettene
 • kan fjerne bordplater fullstendig
 • kan slette skriften på klientenes vegger bare ved hjelp av standard EFT,

.. .er du klar til å lære reformuleringer.

For de som har ennå ikke sett en EFT-stil refortolkning, gjøres den vanligvis på slutten av oppsettet i stedet for "aksepterer jeg meg selv fullt og helt.» Eksemplene nedenfor illustrerer oppsett som begynner med erkjennelsen av problemet og slutter med en refortolkning som presenterer et nytt perspektiv.

 • Selv om mamma sa at jeg ikke kunne gå på festen, og jeg ikke skjønte hvorfor, kanskje hun prøvde å beskytte meg ...
 • Selv om min mann sa de forferdelig kritiske tingene til meg, kan det være min reaksjon på hans ord som plager meg ...
 • Selv om jeg følte meg avvist av det Joey gjorde på skolen, kan jeg være i stand til å se humoren i det ...

Generelt vil refortolkningene uttrykkes i ord som du foreslår, i stedet for noe klienten har allerede har sagt. Målet er å utløse et "aha-øyeblikk" hvor de oppdager en sunnere forståelse av hendelsen.

Refortolkning (ReFrame) er basert på konseptet om at den opprinnelige oppfatningen av en hendelse fungerer som en ramme, omtrent som med et kunstverk. Hvis du endrer rammen, kan det samme bildet få et helt nytt utseende. EFT er i stand til å endre kvaliteten på et minne helt på egenhånd, men ved refortolkning kan vi gi det nye bildet den perfekte finishen.

La oss si at du har et bilde i hodet av en scene på lekeplassen, og den gangen reagerte du med sinne. Etter hvert som du bærer dette bildet med deg, fungerer sinnet som en ramme. I EFT-økten tar vi bildet ned fra veggen og jobber med noen aspekter. Til slutt passer ikke sinnenrammen lenger til bildet. Du kan kanskje vurdere en tilgivelsesramme, en "hva-så"-ramme, eller en "som må ha vært ganske morsomt for alle de andre"-ramme, men på akkurat samme måten som sinnerammen uthevet de mørkere delene av minnet, vil en god refortolkning farge minnet med lettere, mer muntre farger.

Komme i gang

Igjen vil jeg understreke at reformuleringer vanligvis brukes i oppsettet. Men nå som vi har noen varianter der vi strekker oppsettet inn i bankerunden også, kan reformuleringene brukes på alle steder. Men den enkleste måten å bruke reformuleringer, spesielt når du er i en læresituasjon, er å sette de inn på slutten av oppsettet, så her er noen retningslinjer for å komme i gang.

 • Identifiser og løs en bestemt hendelse knyttet til problemet ved hjelp av standard EFT-verktøyene til intensiteten er under tre.
 • Bruk enten standardformat eller utvidet format for å lage en "selv om"-setning (eller setninger) som fokuserer på problemet.
 • Du kan bruke språket kreativt for å beskrive så mye av problemet som mulig.
 • Ta med noen ulike versjoner av "aksepterer jeg meg selv fullt og helt" i oppsettet.
 • Deretter legger du til en ny setning som begynner med "selv om jeg har dette __________, ..." og ende med refortolkning. (Se eksempler nedenfor)

Du kan bruke noen av disse enkle, vanlige reformuleringene som disse for treningen sin del:

Selv om jeg følte meg fornedret av min tante Freida ...

 • Kan jeg være i stand til å tilgi henne en dag
 • Kan jeg kanskje forstå hvorfor hun gjorde det
 • Gjorde hun kanskje bare det beste hun kunne på den tiden
 • Gjorde jeg kanskje det beste jeg kunne på den tiden
 • Kunne jeg kanskje la det passere

Som du kanskje legger merke til, vil alle de ovennevnte refortolknings-alternativene ta klientens perspektiv i en ny retning. I rommet hvor fornedringsfølelsen pleide å være, legger du tilgivelse og forståelse som en ny dimensjon til opplevelsen. Hvis klienten godtar den nye retningen, vil det bli skrevet på veggene, og resultatene vil bli mer robust.

Du kan også legge merke til at refortolkninger vanligvis ikke brukes før selvaksepteringsmålet i oppsettet på ulike måter er uttrykt.

Å gjennomføre refortolkninger

Som en generell regel bør refortolkninger brukes mot slutten av en økt, etter at du har redusert intensiteten i en bestemt hendelse. Din klient vil være mer mottakelig for ny «skrift på veggen» etter at den gamle skriften er visket bort. Etter hvert som du utvikler større ferdigheter, kan du putte de inn hvor som helst i økten. Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

 • Refortolkninger erstatter ikke målet for oppsettet som er å erkjenne problemet og akseptere seg selv på tross av det.
 • Refortolkninger må aldri betraktes som en erstatning for å avdekke bestemte hendelser.

Under arbeidet med bestemte hendelser kan du bruke "aksepterer jeg meg selv fullt og helt" (eller en versjon av denne) et par dusin ganger, og det bør tilfredsstille selv-aksept målet for oppsettet.

Traff den?

Før vi går videre, vil vi understreke at i hvilken grad det du sier "treffer" din klient er et svært viktig element i refortolkningen. Selv om vi har nevnt dette før, vil vi dekke det her i mer detalj for å være sikker på at du forstår dets betydning.

Når refortolkningen eller en annen EFT-setning "treffer" klienten, betyr at den klinger riktig hos de på et visst nivå. De er enig med det som blir sagt, det beskriver etter deres mening nøyaktig deres erfaring, eller det avslører en oppfatning om at de kanskje ikke har anerkjent det før du sa det.

Det er flere måter klienten kan uttrykke sin samklang eller enighet med det som blir uttrykt. Ofte vil de le, nikke med hodet, si "ja" eller "sånn er det." Øynene deres kan også vise overraskelse, eller de kan begynne å gråte hvis du utløste et nytt aspekt. Du kan alltid spørre om tilbakemelding hvis du ikke er sikker ved å si noe sånt som "hvordan traff jeg?» Eller «passer det?"

På den annen side kan også deres motstand mot det som blir sagt vises på flere måter. De kan riste på hodet, nøle, slutte å korrigere det du sier, si "hmmm" eller "nei, det stemmer ikke". De vil ofte være høflig med negative tilbakemeldinger, så gjør det klart for dem før økten at de er velkommen til å korrigere noe du sier. Deretter må du følge godt med på klientens signaler og justere etter behov.

Dristig vs forsiktig

Refortolkninger kan variere fra dristige til forsiktige etter hvor hvor sterk forandring av oppfatning de foreslår. For eksempel er "jeg tilgir min far fullstendig" en sterk erklæring og kan være å be om litt for mye fra noen han har vært sint på lenge. På den annen side er "jeg kan være i stand til å tilgi ham en dag" et mye mer skånsomt forslag. Det ber om en mindre endring i oppfatningen og er mye enklere for klienten å akseptere.

Her er noen flere eksempler med dristig etterfulgt av en mer forsiktig versjon.

 • Jeg tilgir mannen som voldtok meg vs han slet med sine egne problemer og kanskje jeg på en måte bare kom i veien.
 • Jeg er sikker på at min mor mente det godt vs hun kan ha prøvd å hjelpe meg.
 • Han gjorde det som var best for meg vs han gjorde kanskje så godt han kunne på den tiden.

En god refortolkning er en som lander lett hos dine klienter og hjelper de å endre oppfatning om hendelsen. Men hvis reformuleringen er for dristig og ikke klinger så godt hos klientene, kan du risikere å forsterke energiforstyrrelsen og bære mer ved til bålet. Dine klienters sinnstilstand vil avgjøre hvor dristig eller forsiktig du kan være med reformuleringene. Generelt vil de være mer lukket for reformuleringer i begynnelsen av en økt, og mer åpne på slutten.

Hvis du for eksempel arbeider med en klient som har følt seg forlatt av sin mor i 20 år, vil hun sannsynligvis klamre seg tett til sin opprinnelige oppfatning i begynnelsen av økten. På slutten av en økt, etter å ha gitt slipp på betydelig intensitet på flere aspekter, vil klienten derimot kunne være mye mer åpen for nye perspektiver, og du kan prøve noen dristigere forslag.

Den forsiktige, konservative fremgangsmåten

Den sikreste måten å anvende refortolkningene  på, er den konservative. Hvis en mild refortolkning går inn, kan du prøve å gå litt videre med den neste og se hvor langt du kommer. Du kan også prøve å formulere refortolkningene mer som forslag enn absolutter. Hvis du for eksempel bruker en refortolkning som "Jeg tilgir ham nå," må det være 100 prosent sant for at det å lande godt hos klienten. Men hvis du sier noe sånt som "jeg vil kanskje være i stand til å tilgi ham nå", kan klienten bevege seg i retning av tilgivelse uten å måtte ta en fast beslutning. Vurder følgende tankevekkende ord for å skape refortolkninger som kan gi en høyere suksessrate.

 • Kan
 • Kan kanskje
 • Kunne
 • Muligens
 • En dag
 • Vurdere
 • Mulighet

Obs!!

Selv om du er forsiktig, vil du til slutt plumpe ut med en refortolkning som ikke treffer. I så fall kan du legge til "på en måte", "men ikke i dag" eller lignende, og umiddelbart endre refortolkningen til noe som ligger nærmere sannheten for klienten. For eksempel om du på slutten av oppsettet sier "Jeg er klar til å tilgi ham nå" og klienten krymper seg av uenighet, så kan du legge til  "på en måte'" med et smil, vil de gjenta ordene, og deres motstand mot din refortolkning vil vanligvis avta.

Ikke pålegg, men tilby refortolkninger

Se opp for den fine nyanseforskjellen her. Det kan være fristende å påtvinge vår versjon av den "riktige" refortolkningen, men hvis vi gjør det, kan det bli oppfattet som manipulasjon og dermed skape motstand hos klienten. Selvfølgelig bygger en refortolkning på din vurdering av situasjonen, men språket må "tilby" den heller enn å pålegge den. Du vil kanskje se videoen over en gang til og se hvordan refortolkningen tilbys med humor, logikk og lignende. Det er veldig mildt og alltid gjort slik at klienten kan protestere eller korrigere. Dette er en del av kunsten med refortolkning.

Minimere smerte

Refortolkninger kan brukes med en mer generell tilnærming for å redusere emosjonell smerte. Akkurat som du kan "ta brodden av" av et problem med en runde eller to med generell banking, kan du også legge refortolkninger inn i disse rundene for å begynne å forberede din klient på et nytt perspektiv. Vi kaller det "Å refortolke bordplata", og det er eksempler på dette i EFT Fellesbanking (Enkel EFT)-videoer.

Temaer for refortolkninger

Refortolkning er en NLP-ferdighet som jeg lærte på 1980-tallet. Du vil se i Art of Delivery- videoene at jeg har mye moro med det. Mine refortolkninger er basert på konseptet Skriften på veggen, og jeg har utviklet en rekke temaer som gir innsikt i denne tankerekken. Vanligvis kan du bruke minst ett av disse temaene i hver økt, så du må gjerne eksperimentere med alle. Det finnes eksempler på disse temaene i EFT Fellesbanking-videoene (Borrowing Benefits) som finnes i Art of Delivery-videoene.

Svekke autoriteten til det som er "sant" 

Når vi tillater noen å skrive på våre vegger, har vi allerede gitt dem en viss grad av autoritet på de temaene "skrev" om. Selv om vi holder disse tekstene som "Sannheten", er ikke kildene til tekstene alltid de ekspertene vi tok dem for å være. Hvis du kan hjelpe din klienter til å erkjenner at deres autoriteter egentlig ikke var så kvalifisert, kan viktige endringer skje.

Selv om jeg har denne ___ (følelsen, reaksjonen, etc.) …

 • Er jeg er en fange av ordene til en 16 år gammel gutt
 • Har jeg har tatt imot finansielle råd fra folk som selv ikke har oppnådd økonomisk suksess
 • Aksepterer jeg å bli dømt av noen som er ikke perfekt selv

Tilgivelse-

En annet kraftig refortolkningsvinkel er å tilgi den som var involvert i konkrete hendelser som har formet noens liv. I virkeligheten gjør vi alle så godt vi kan, og selv om mange handlinger kan føles som et personlig angrep, er de ofte gjort i beste mening. Foreldre er et perfekt eksempel, som ikke alltid gir sin kjærlighet på en måte som vi ønsker eller trenger.

Videre, alle som har begått vold eller annen utilgivelig oppførsel, handlet trolig i et slags overlevelsesmodus av noe slag, og ofrene har som regel bare tilfeldig kommet i veien. Selv om det for eksempel er vanskelig å tilgi seksuelle overgrep, er det nyttig å erkjenne at alle som velger å gjøre noe sånt definitivt ikke er bra, og at deres valg sjelden har noe å gjøre med det spesielle offeret.

Selv om jeg har denne ___ (følelsen, reaksjonen, etc.) …

 • Innser jeg at han gjorde sitt beste på den tiden, gitt hans egen historie, hans egne traumer og hans egne trossystemer.
 • Har hun sine egne problemer å hanskes med, og jeg var bare i veien.
 • Forteller uansett det hun gjorde, mer om henne enn om meg.
 • Forstår jeg at han er menneskelig, og kanskje ikke alltid tar de beste valgene.
 • Kan jeg ikke tilgi det han gjorde, men jeg kan være i stand til å forstå det.

Ofte er det å tilgi seg selv det manglende bindeleddet til emosjonell frihet uansett hendelse, så du kan også bruke dette temaet på den måten.

Selv om jeg har denne ___ (følelsen, reaksjonen, etc.) …

 • Er jeg bare et menneske, og jeg er dømt til å gjøre noen feil
 • Var ikke min vurdering perfekt, og det er heller ikke noen andres
 • Visste jeg bare ikke noe bedre
 • Var jeg bare et barn
 • Prøvde jeg å være en god forelder eller person
 • Tilgir jeg meg selv for at jeg var fem og handlet på den eneste måten jeg hadde lært
 • Gjorde jeg mitt beste på den tiden, gitt min egen historie, mine egne traumer og mine egne trossystemer

Personlig ansvar-

Å hjelpe klientene til å se at deres reaksjoner på enhver situasjon er et valg de gjør i stedet for noe konstant de må tåle, vil oppmuntre til mer personlig makt.

Selv om jeg har denne ___ (følelsen, reaksjonen, etc.) …

 • Er det noe jeg skaper selv
 • Var det bare min oppfatning
 • Er det jeg som betaler prisen
 • Kan det ikke være verdt å bære rundt på det lenger 

Koble minnene-

Hvis du arbeider med en bestemt hendelse som nylig har skjedd og mistenker at en tidligere hendelse kan ha hatt mer effekt, kan du bruke refortolkninger for å hjelpe din klient til å foreta disse koblingene og gi dere anledning til å gå dypere i arbeidet med dem.

Selv om jeg har denne ___ (følelsen, reaksjonen, etc.) …

 • Minner det meg kanskje om en annen
 • Ligner det kanskje noe fra tidligere i mitt liv

Hvis du allerede har avdekket en tidligere hendelse og klienten ikke er klar over sammenhengen mellom det og problemet hun har kommet til deg med, kan du også bruke dette temaet for å koble de sammen. Straks de anerkjenner sine egne tankemønstre, vil dette oppmuntre til kognitive skift. 

Selv om jeg har denne ___ (følelsen, reaksjonen, etc.) …

 • velger jeg fortsatt forsakelsen i dag
 • Lider mitt nåværende forhold på grunn av det
 • Holder vi på her igjen

Redusere det til latterlige-

Selv om hver enkelt klients problemer vil virke monumentale for dem, har de ofte mye mindre betydning i den store sammenhengen. Jo større du kan gjøre det bildet, jo mindre og mer komisk vil deres sak virke.

Selv om jeg har denne ___ (følelsen, reaksjonen, etc.) …

 • Var det sånn før jeg kom hit, det fortsetter slik lenge etter at jeg er borte
 • Vil ingen huske det om 20 år. De kan ikke engang huske det nå.
 • Har alle disse problemene
 • Er jeg ikke eneste
 • Kan jeg ikke komme på en eneste person som kan glede alle
 • Har jeg ikke sett henne i år, og hun vet ikke engang at jeg sint

Skriften på veggen - komedier-

Du kan se en masse komiske refortolkninger i Art of Delivery-videoene. Der vil du se meg gjøre godmodig narr av hvordan folk har satt sammen sine oppfatninger. Ofte er ikke våre sterkeste oppfatninger særlig logiske. For eksempel faller den begrensende oppfatningen at "Rike mennesker er grådige" fra hverandre når den blir satt inn i en humoristisk ramme hvor fattige mennesker er grådige også ... og det er også idrettsutøvere, arkitekter, barn, politikere og alle andre. Hvis du kan utvide ditt perspektiv og begynne å observere hvordan folk konstruerer sin tro, er det definitivt humoristisk, og du kan trekke på det perspektivet med hver enkelt av dine klienter.

Rette søkelyset mot skriften på veggen-

Bare det å gi klienten frihet til å innrømme sine følelser eller tro, kan hjelpe dem gi slipp på det på egenhånd. Målet med denne vinklingen er å eksponere skriften på veggen slik at klienten kan se sin egen prosess brettet ut for dem på bordet. Det viser seg at når Skriften på noens Vegger blir utsatt for dagslys, vil klienten vanligvis se humoren på egenhånd, eller i det minste hvorfor det ikke fungerer. Dette temaet er relatert til komiske tema men er presentert uten humor.

Når du har adressert en bestemt hendelse og du oppdager at klienten har en standhaftig oppfatning som ikke vil tillate intensiteten å komme ned, prøv noe av dette ...

 • Selv om jeg føler meg bedre i forhold til denne hendelsen, er det fortsatt meningen at jeg skal tilfredsstille alle.
 • Selv om jeg kan gi slipp på denne sorgen, er det fortsatt viktig for meg å føle skyld.
 • Selv om jeg kan gi slipp på denne hendelsen, trenger jeg fortsatt mitt sinne, for det gjør meg ________ (viktig? Smart? Kraftig?)
 • Selv om jeg ikke tjener så mye penger som jeg ønsker, føler jeg meg bedre i fattigdom.
 • Selv om jeg føler meg begrenset av det min far sa, jeg føler meg trygg i mitt lille fengsel.

Andre kommentarer

Den virkelige testen på dine refortolkninger er i hvilken grad de treffer eller ikke. Så fortsett å utvikle dine ferdigheter med kommunikasjon og kroppsspråk. Igjen, refortolkninger er ikke ment som en erstatning for detektivarbeid eller å ta opp bestemte hendelser. De bør brukes som et supplement til de offisielle EFT-ferdighetene du allerede kan, så økten bør fortsatt fokusere på spesifikke hendelser og aspekter rundt disse, snarere enn en konstant strøm av refortolkninger.

For det andre, når du har kommet til et punkt i økten der klienten er åpen for refortolkninger, har de senket sitt forsvar og har åpnet opp betraktelig. Dette er en sårbar, veldig følsom situasjon som du må håndtere nøye og forsiktig. Rapport (emosjonell/sosial kontakt mellom klient og terapeut, oversetters kommentar) er en skjør ressurs som du kan miste på et øyeblikk hvis du tråkker over klientens grenser, spesielt når de er i en sårbar tilstand. Husk at de ikke er vant til å være uten sitt forsvar, og du bør ikke gi dem noen grunn til å sette det opp igjen.

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt