Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL V – Avansert: Finpuss av prosessen & utdyping av språket

EFT for alvorlige sykdommer

Oversikt

Med EFT bruker vi den samme tilnærmingen for alvorlige sykdommer som vi gjør med andre problem. Er det overraskende? Trodde du at denne artikkelen ville introdusere en helt ny metode tilpasset disse "umulige" tilfellene? Selv om du kanskje synes alvorlige sykdommer er utfordrende, trenger du ikke å lære noe nytt. Du vil imidlertid måtte strekke dine ferdigheter til det ytterste for å få varige resultater på dette området.

Vår tilnærming er veldig forskjellig fra medisin. Vi antar at en av de viktigste årsakene, om ikke den viktigste årsaken til alle alvorlige sykdommer er en forstyrrelse i kroppens energisystem og/eller uløste følelsesmessige problemer. Det er åpenbart at det også kan være andre årsaker, for eksempel kosthold og livsstil, men etter min erfaring er de følelsesmessige bidragsyterne til disse plagene langt viktigere enn de fleste tror, og de er nesten alltid i sentrum av sykdommen (min observasjon og erfaring). Noen mindre fysiske symptomer f.eks vepsestikk, brannsår, etc. lindres ofte bare ved hjelp av grunnoppskriften uten å ta noen underliggende, bestemte hendelser. Bare det å balansere meridianene synes å gjøre jobben. Men dette er ikke tilfelle for lidelser som multippel sklerose, leddgikt, traumatisk hjerneskade og en endeløs liste av ødeleggende sykdommer som vanlig medisin ikke har noen reell kur for.

Merk: Ingen av synspunktene her må forveksles med råd fra lege. Gå til legen din, få relevant behandling og bruk EFT som et hjelpemiddel på reisen til å bli frisk. Ingen deler av dette nettstedet er ment som en erstatning for medisinske råd, diagnostisering eller individuell behandling av mennesker. 

Nå vil det passe godt å se videoen nedenfor. Den viser en grundig introduksjon til alvorlige sykdommer som jeg hold i Dallas, Texas om dette emnet.

 

EFT FOR ALVORLIGE SYKDOMMER - SE VIDEO

 

Metoden bør være kjent nå. Se den fysiske sykdommen som en stor, global sak som ble utløst av uløste, bestemte hendelser. Bruk dine ferdigheter til å dykke under overflaten og ta opp de bestemte hendelsene og jobb metodisk med å fjerne alle bordbeina som holder bordplatene oppe, helt til symptomene viser tegn på å svekkes. Vær utholdende. Ikke gi deg, og forklar dine klienter betydningen av å banke mye på egen hånd.

Det er det hele.

Men du må være snarrådig og rask, for klientene vil nesten alltid flytte fokus til andre problemer like foran deg. Det er derfor du rådes til å studere vår videoserie Art of Delivery i detalj.  De viser kvalitets-EFT i praksis med ekte klienter og inneholder flere økter med alvorlig sykdom, som hepatitt C, alvorlige plager i underlivet, pusteproblemer, brystkreft, smerter misbruk i barndommen, prostatakreft, cystisk fibrose, kronisk utmattelsessyndrom, diabetes, flere eksempler på kjemisk miljøintoleranse, nevropati, med mer.

Her er en oversikt over noen tilnærminger (dører) kan være nyttige.

Nyttig tilnærminger

Å banke direkte på symptomene:

Dette kan være en god måte å begynne på med en ny klient fordi det ofte gir dem en følelse for hva som er mulig. Start for eksempel EFT med "selv om jeg har denne nummenheten i den venstre hånden..." Dette vil ofte lindre symptomene. Hvis ikke, kan du anta at det er emosjonelle bidragsytere bak og stille et spørsmål som "Hvis det var en emosjonell grunn for dette symptomet, hva kan det være?"  Denne metoden benyttes i begynnelsen. etter hvert må du bli mer spesifikk og grave fram røttene til problemet.

Være spesifikk & bestemte hendelser:

Dette er ofte avgjørende og representerer en effektiv måte å løse problemet på. De fleste forklarer sine problemer på en generell måte ved f.eks. å si "Jeg har diabetes" eller "Jeg føler meg forlatt." Selv om vi noen ganger kan lykkes ved å banke på disse problemene på denne generelle måten, vil sjansene økes betraktelig hvis du klarer å finne fram til underliggende detaljer (eller bestemte hendelser) i problemet. For eksempel, "selv om jeg har denne stikkende smerten i enden på min høyre skulder" eller "selv om min mor forlot meg alene i tre dager da jeg var 8 år."

Fortell historien-teknikken:

Dette er arbeidshesten, og den er virkelig effektiv på bestemte hendelser. Gjennomgang Fortell historien-teknikken.

Filmteknikken:

 En nær slektning av Fortell historien-teknikken.  Gjennomgang Filmteknikken

Å nærme seg symptomene gjennom metaforer:

Spør for eksempel klienten:"Hvordan ser sykdommen ut i kroppen?" eller "Hvordan forklarer legen hva som skjer?" Bruk deretter EFT på metaforen, for eksempel "selv om det føles som om jeg har lim i fingerleddene..."

Å snike seg inn på problemet:

Bruk dette når du forventer at underliggende, emosjonelle problemer kan være usedvanlig intense. Bruk først generelle uttalelser som for eksempel: "Selv om jeg har alle disse problemene..." og bli gradvis mer spesifikk til du ender opp med en bestemt hendelse som "selv om far slo meg på 8-årsdagen min..."

Traumer uten Tårer:

Dette er en annen måte å tilnærme seg et emosjonelt problem på en skånsom måte. Det innebærer å la klienten tippe den følelsesmessige intensiteten i stedet for å gå inn i det mentalt. Dette er ofte svært effektivt. Gjennomgang av teknikken Traumer uten Tårer

Personlig Freds-prosedyren:

Dette er mest nyttig som lekser. Det innebærer å lage en lang liste over alle de vonde, bestemte hendelsene en kan komme på og daglig bruke EFT på disse. Jo flere negative følelser og opplevelser en kan fjerne, jo større er selvfølgelig sjansene for fred i kropp og sjel.

Å forsterke eller rope ut ordene:

Noen ganger er det nødvendig å få klienter mer involvert i problemet. Dette kan ofte oppnås ved å få de til å forsterke ... eller rope... EFT-oppsettene og påminnelsesfrasene. Dette kan få en håpløs "vi kommer ingen vei"-økt til å bli svært så nyttig. Gjennomgang av å forsterke ordene

Spørsmål:

Her er noen spørsmål som kan bidra til å komme til kjernen i problemer:

 • Hvis det var en emosjonell bidragsyter til dette symptomet, hva kan det være?
 • Hvis du kunne leve livet om igjen, hvilken person eller hendelse ville du foretrekke du å slippe?
 • Hvordan ville det være om du ikke hadde noen av symptomene?
 • Hvilke fordeler får du fra denne sykdommen?
 • Hva ville du måtte å gi slipp på om din sykdom forsvant?
 • Hvem eller hva er du mest sint på?
 • Hvorfor kan du fortjene denne sykdommen?
 • Hva minner symptomet deg om?

På jakt etter smerten:

Når en bruker EFT, kan en oppleve at fysisk ubehag flytter seg til andre steder og/eller forandrer intensitet eller kvalitet. Slik kan en hodepine som først ble beskrevet som en skarp smerte bak øynene med en intensitet på 8, skifte til utydelig banking på baksiden av hodet med en intensitet på 7 (eller 9, eller 3 eller andre intensitetsnivåer). Fortsett å "jage smerten" med EFT til den er den helt eller nesten helt borte. I prosessen kan det også hende at emosjonelle problemer bak ubehaget blir lindret.  Gjennomgang av På jakt etter smerten

Testing:

Dette er svært viktig. For uten testing kan både du og klienten feilaktig tro at jobben er ferdig. Prøv å hente fram det vonde minnet hver gang det passer i behandlingssituasjonen... ELLER... be klienten levende forestille seg og prøve å bli opprørt... ELLER... be klienten bøye, flytte eller gjøre det som er nødvendig for å bringe tilbake symptomet (uten å skade seg selv, selvfølgelig). Se etter aspekter eller problemer som fortsatt trenger oppmerksomhet.  Gjennomgang av Testing av arbeidet

Humor:

Latter kan brukes for å hjelpe klienter til å oppdage nye perspektiver på "alvorlighetsgraden" av sine emosjonelle problemer. Dette er også en form for testing, for hvis en klient nå kan le eller smile av et traume, en frykt, etc., vet du at dere har gjort stor fremgang. Hvis du derimot blir møtt med en skulende mine eller intense reaksjoner, vet du at dere har mer arbeid å gjøre.  Se gjennom artikkelen Testing for eksempler og videoer med Humor

Tenk deg perfekt helse og observer halehengene:

Dette er en god metode for å finne subtile, følelsesmessige problemer som kan opprettholde sykdommen. Be klienten levende forestille seg perfekt helse (dvs helt uten symptomer), og deretter ber du han eller henne om å lytte etter alle  "haleheng" eller "Ja, men" som kommer fram i ens indre samtale eller "selvsnakk". Disse halehengene er ofte ledetråder til virkelige Hindringer for helbredelse. Halehengene diskuteres nærmere i artikkelen skriften på veggen.

Refortolkning i oppsettprosedyren:

Refortolkninger en prosedyre som ofte brukt innen konvensjonell samtaleterapi for å hjelpe en klient til å se problemet gjennom nye, sunnere briller. Refortolkning kan ha mye sterkere virkning hvis den blir utført sammen med banking. Bruk Oppsettet i EFT-prosedyren til å gjennomføre nyttige refortolkninger. Få deg selv ut av veien og la intuisjonen finne veien til helbredelse gjennom deg, ikke av deg. Alle har de intuitive evnene til å gjøre dette. Suksess avhenger imidlertid av å virkelig stole på intuisjonen.  Les artiklene om Refortolkning og Bruk av intuisjon.

Daglig banking:

Dette er viktig for alvorlige sykdommer fordi det bidrar mye til den svært tiltrengte oppfølgingen som klientene trenger. 10 til 20 runder med EFT-banking bør utføres daglig for å la kroppens subtile energier strømme fritt. En enkel måte for kunden å huske å banke på er å legge det inn i de daglige rutiner. Utfør for eksempel noen bankerunder like før (1) spising, (2) når du bruker badet, (3) når du slår TV-en på og av (4) når du går inn og ut av bilen og så videre.

Riktig Mental innstilling mens du bruker EFT for alvorlige sykdommer

1. Selv om vi har observert flere fascinerende helbredelser med EFT, må vi erkjenne at EFT fortsatt er i sin spede begynnelse, og vi vet ikke alt som er å vite om den ennå. Derfor må vi fortsette med en nysgjerrig innstilling og ikke anta at våre gjeldende prosedyrer representerer det endelige svaret.

2. Utholdenhet er viktig. Ikke la deg lure av "ett minutts under" og konkludere med at dere er ferdig. En klient kan synes å være "ut av skogen" for øyeblikket men har andre aspekter og problemer som viser seg senere. Mange alvorlige sykdommer har flere årsaker med mange fasetter. Korrekt adressering av dem kan være som å gå gjennom en labyrint der det er mange tilsynelatende "blindveier." For å kunne komme gjennom labyrinten må dere ofte gå ut av en dør og i en annen.

3. Noen alvorlige sykdommer kan ha andre årsaker enn emosjonelle, energetiske eller åndelige. Hjertesykdom er et godt eksempel. Selv om en kan bli bedre med EFT, er sykdommen ofte forårsaket av år med dårlig kosthold og mangel på mosjon.

 

 

Copyright Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt