Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

Hjertelig velkommen til alle våre norskspråklige lesere!

Gary Craigs komplette Gold Standard (Official) EFT Tapping Tutorial har blitt oversatt til en rekke språk, inkludert norsk.

Den norske oversettelsen er utført av Frode Steinset, leder av EFT Norge. Frode Steinset vil gjerne takke Gary Craig for at han fikk mulighet til å oversette dette materialet slik at det blir tilgjengelig også for et norskspråklig publikum.

Mange takk også til koordinator David MacKay for hans uvurderlige hjelp med å få til disse oversettelsene!

I studiemateriellet finnes det også linker til en del videoer som viser eksempler på teorien i praksis. Frode Steinset har også oversatt undertekster til disse videoene. Hvis disse ikke kommer opp automatisk, kan du åpne menyen i videoprogrammet og velge riktig undertekst.

Frode Steinset har lang erfaring i EFT både som terapeut og underviser og står gjerne behjelpelig om nødvendig. Han kan kontaktes via nettstedet EFT Norge.