Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel III gevorderden: aanvullende technieken & verfijningen

Testmethodes voor gevorderden

Diepergaande EFT-testmethodes

In Deel I (Artikel over Testen) heb je kennis kunnen maken met de aanvullende methoden die je kunt gebruiken om je resultaten te evalueren en eventuele resterende aspecten bloot te leggen

Werkelijke situatie:

Het meest ideaal is om je cliënt te testen in de werkelijke situatie die normaal gesproken de intensiteit van het probleem zou triggeren. Dit komt niet altijd goed uit en is soms zelfs onmogelijk. Probeer het als het mogelijk is zodra het probleem opgelost lijkt te zijn.

Levendige visualisatie:

Dit is het meest geschikt om te gebruiken bij een specifieke gebeurtenis. Zoals je inmiddels weet, moet je je cliënt bij elk stoppunt in hun verhaal laten associëren door ze een goede instructie te geven (kijk vanuit jezelf door je eigen ogen, je bent in het moment en het gebeurt NU). Zodra de intensiteit verdwenen lijkt, geef dan opnieuw instructie voor associatie en laat ze de beelden, de geluiden etc. heftiger maken om zo echt te proberen nog overstuur te raken. Als er dan wat gevonden wordt, heb je nieuwe aspecten gevonden waar op gewerkt moet worden.

Gebruik rekwisieten:

Vraag je cliënt om foto's, video's of memorabilia tevoorschijn te halen die te maken hebben met een  probleem of gebeurtenis die normaal gesproken zou leiden tot intensiteit. Als de rekwisieten ook maar enig ongemak veroorzaken, is er meer werk aan de winkel.

Nu gaan we deze lijst uitbreiden en meer variaties geven. Sommige van deze methoden werken beter voor een probleem in zijn totaliteit, andere zijn vooral goed voor specifieke gebeurtenissen en weer andere zijn geweldig voor allebei. Na iedere methode volgt een video met voorbeelden.

"Zeg eens..."

Deze kan worden gebruikt om aspecten of specifieke herinneringen te testen, evenals uitgebreidere (globale) kwesties. De methode is eenvoudig. Laat de cliënt gewoon hardop een duidelijke uitspraak doen die met het probleem te maken heeft en die eerder intensiteit zou hebben getriggerd. Vraag dan hoe waar deze uitspraak (nog) voelt op een schaal van 0-10.

Voor een gebeurtenis:

 • Hij zei: "D'r uit!"
 • Zij vond mij dom.
 • De hele klas zat te lachen.
 • Ik werd verkracht.
 • Het was mijn schuld.

Vaak kunnen deze zinnen uit de kloprondes zelf gehaald worden en dus weet je welke gevoelig liggen.

Voor een tafelblad of globaal probleem:

 • Ik ben nutteloos.
 • Ik ben verkracht.
 • Mijn moeder houdt niet van me.
 • Ik werd vernederd.
 • Ze liet me in de steek voor een ander.
 • Ik ben helemaal alleen.
 • Ik verdiende het om verlaten te worden.
 • Het was mijn schuld.

Voor een tafelblad is het vaak zinvol om een vóór - en nameting op het probleem te doen zodat je kunt zien of je werk aan de gebeurtenis resultaat heeft opgeleverd.

Als de intensiteit weg is, moet je cliënt makkelijk een "Zeg eens..." -zin kunnen uitspreken. Als dat niet zo is, dan zijn er meer aspecten of specifieke zaken die om behandeling vragen. Een manier om die te vinden, is de cliënt vragen wat hun 'innerlijke dialoog' was toen hij de zin uitsprak. Wat hij tegen zichzelf zei als reactie op de uitgesproken zin, kan je leiden naar nieuwe aspecten of gerelateerde gebeurtenissen.

De video hieronder illustreert deze "Zeg eens..."-testmethode.

 

 

Rollenspel

Dit houdt in dat je een storende herinnering of een feitelijke gebeurtenis naspeelt. Je kunt bijvoorbeeld de stem, de houding en de gebaren van de persoon die iets gedaan heeft, nabootsen om te testen of er nog intensiteit op zit. Je kunt ook iemand anders vragen om een van de rollen te spelen en kloppen terwijl hij of zij de rol speelt. In de video hieronder geef ik je twee voorbeelden. Het eerste (heel kort) is met LaVern waarin ik aan het leren ben om haar vader na te doen hoe hij een kwetsende opmerking maakt. De tweede is met Sarah en toont hoe we samen proberen om mij haar zo goed mogelijk aan te laten staren met de 'blikkerige ogen' van haar moeder. 

 

 

Je cliënt verrassen

Dit houdt in dat je je resultaat test door iets onverwachts te doen. Afhankelijk van de context van de sessie, kun je je cliënt op een van de volgende manieren verrassen: (1) doe de gebaren van een mishandelaar na, (2) keer je cliënt de rug toe op een manier die zijn afwijzingsprobleem symboliseert, (3) verhef je stem zoals een ex-echtgenoot of baas altijd deed en (4) gebruik je verbeelding om de omstandigheden zo goed mogelijk passend te maken. Dan kijk je naar de reactie van je cliënt. Schrikt hij? Voelt hij zich duidelijk ongemakkelijk of beledigd, of wordt hij boos of staan er tranen in zijn ogen? Zo ja, ga dan op zoek naar meer aspecten of problemen, want er is meer te doen. Als er daarentegen geen andere reactie is dan een lach en een rustige manier van doen, heb je concreet bewijs van succes.

Hier is een klassiek voorbeeld. Ik nam samen met andere EFT'ers deel aan een 5-daagse workshop om meer dan 20 cliënten met ernstige emotionele problemen, te helen. Een van mijn sessies was met een zwaar getraumatiseerde vrouw van 50 (we noemen haar Sandy) die tijdens haar jonge jaren door haar vader regelmatig was geslagen en van de trap afgegooid. Ze was constant angstig en voortdurend alert voor naderend gevaar, met name van mannen. Daar werd ik voor het eerst mee geconfronteerd toen ik, ergens in de eerste paar minuten van onze sessie, gewoon even mijn hand ophief om op mijn hoofd te krabben. Ze deinsde meteen terug en riep uit: "Niet slaan, alsjeblieft!"

In de loop van de sessie vertelde Sandy me dat haar vader zijn mishandelingen vaak begon met haar te verrassen door van achteren haar schouder met zijn hand beet te pakken. Ik koos dit als een sleutel moment en bracht dat hele uur door met het toepassen van EFT op haar reactie op 'het van achteren op haar schouder aangeraakt te worden.'Het ging steeds beter met haar en tegen het einde van de sessie kon ik haar schouder van achteren beetpakken zonder dat ze ineen kromp of een andere reactie gaf.

Sandy wist echter dat ik zou blijven testen door van achteren mijn hand op haar schouder te leggen. Ze verwachtte het. Dus het verrassingselement van haar vader ontbrak in onze test en ik kon geen manier bedenken waarop ik dat kon doen tijdens onze sessie. Dus na onze sessie wachtte ik een paar uur totdat ik haar in de hal zag zitten, pratend met een paar andere cliënten. Toen verraste ik haar door van achteren mijn hand onverwacht op haar schouder te leggen. Tot mijn vreugde, draaide ze gewoon haar hoofd naar mij toe, zoals iemand die regelmatig op de schouder wordt geklopt. Geen schrikreactie, geen paniek, niks bijzonders.

Succes! Als ze wel was geschrokken, had ik geweten dat we nog niet klaar waren met dit probleem. Dat zou dan weer hele belangrijke input zijn. Van groot belang.

Betekent dit dat we klaar zijn met haar traumatische problemen? Niet echt. Haar hele kindertijd zit vol met mishandeling. Maar we zijn erin geslaagd om een sleutelmoment daarvan op een fraaie manier aan te pakken. Dat maakte de rest van de klus gemakkelijker.

Het duurt een tijdje om deze vorm van testen te ontwikkelen, omdat elke cliënt anders is. Je moet dus diverse gevallen bestuderen, voordat je deze vaardigheid in je praktijk kunt opnemen. In de video hieronder geef ik drie voorbeelden om je op weg te helpen. Het eerste, met Betty, maakte me duidelijk dat er meer werk te doen was, terwijl het tweede en het derde, met Mim en Annie, het bewijs leverden dat we een verdienstelijke oplossing hadden bereikt.

 

 

Triggerende uitspraken

Verras je cliënt door iets confronterends en onverbloemd te zeggen dat normaal gesproken bij de cliënt intensiteit zou veroorzaken voor een probleem dat je net hebt aangepakt.

 • Zeg tegen iemand met een afwijzingsprobleem zoiets als: "Nou, ik zou nooit met jou omgaan."
 • Zeg tegen iemand met een schuldprobleem zoiets als: "Het was ècht jouw schuld."
 • Zeg tegen iemand met een eigenwaarde-probleem zoiets als: "Nou, ik vind dat je niet beter verdient."
 • Zeg tegen iemand met een autoriteitsprobleem zoiets als: "Dat mag jij niet doen in mijn kantoor."

Je kunt iets gebruiken van de woorden die je cliënt tijdens een klopronde hebben getriggerd of je kunt zelf iets verzinnen. In ieder geval is de manier waarop je het doet een belangrijke factor in deze werkwijze. Als je hem verrast met een opmerking en de intensiteit die eraan hing is er af, zal hij op een gezonde, eventueel humoristische wijze, antwoorden. Als dat niet het geval is, zijn er meer aspecten die aandacht behoeven.

Dit is vergelijkbaar met de cliënt verrassen, alleen zetten we hier in plaats van handelingen vooral woorden in.

Enge vragen

Deze belangrijke testmethode is precies het tegenovergestelde van de zachtheid die vaak wordt aanbevolen door conventionele therapiepraktijken. Onze bedoeling is namelijk om bij de cliënt problemen bloot te leggen door hele gruwelijke vragen te stellen. We richten ons meteen op de kern om zo hopelijk verborgen problemen te vinden. Hoewel de conventionele praktijk van 'altijd zachtaardig zijn' meestal vooral prijzenswaardig is, kan hij nadelig voor de cliënt werken, doordat dan teveel op de tafel blijft liggen. Je moet goed zoeken en soms heb je daar een koevoet bij nodig.

Hoewel dit proces van buitenaf wreed lijkt, is het eigenlijk heel respectvol.Als je het op de juiste manier doet, begrijpen cliënten de liefdevolle intentie en waarderen zij je inspanningen om deze loodzware emoties op te graven. Zonder jouw vaardigheden en toewijding, blijven je cliënten misschien belastende problemen met zich meedragen die nog tientallen jaren onder de oppervlakte blijven doorzieken.

Aan iemand die getuige is geweest van een ongeval of zelfs de dood, zou je kunnen vragen:

Kwam het bot door de huid heen?
Kon je organen zien?
Rook je het bloed?
Heb je ooit een dood lichaam aangeraakt?

Aan iemand die werd aangerand, kun je vragen:

Hoe rook zijn adem?
Was er nog iemand anders aan het kijken?
Verdiende je het?
Hoe voelde het toen je hoofd de grond raakte?

Aan iemand die een traumatische scheiding of ontrouw achter de rug heeft, kun je vragen:

Heeft hij ooit van je gehouden?
Hebben ze seks gehad in jullie bed?
Heeft hij/zij je vrienden ontmoet?

Op een enkele uitzondering na, moet deze harde aanpak alleen worden toegepast NADAT je er vertrouwen in hebt dat je alles of het meeste van de problemen hebt opgelost met EFT. Hoewel sommige testmethoden zijn ontworpen om je vooruitgang in de loop van de sessie vast te stellen, zijn deze 'enge vragen' als mokers om het laatste beetje trigger op te graven. Dus alleen doen als je aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebt dat je klaar bent! Als je ze in een eerder stadium uitprobeert, kun je de cliënt onnodige pijn bezorgen.

Goed uitgevoerd, kan deze methode diepliggende en beladen problemen aan het licht brengen. Pas hem dus alleen toe als je nog ruim voldoende tijd hebt in je sessie. De reden dat ikzelf geen video's heb om deze methode te illustreren, is dat ik (1) op een podium maar weinig tijd heb en (2) dat veel tijd nodig is om een idee over het probleem te krijgen en welke kant ik op wil gaan in de sessie. 

Gebruik humor

Humor maakt onderdeel uit van mijn stijl en is vaak op zichzelf al therapeutisch. Hij verhoogt het energiepeil van de sessie en vermindert de 'ernst' van het probleem enigszins. Het is ook een fantastisch testmiddel, omdat je uit de reactie van de cliënt op jouw poging tot humor VEEL kunt opmaken over zijn vooruitgang. Als er wenkbrauwen worden gefronst, of hij huilt of lijkt zich beledigd te voelen, heeft je humor een gevoelige snaar geraakt en heb je belangrijk bewijs dat je meer te doen hebt. Als hij, daarentegen, glimlacht en kalmte uitstraalt, dan heb je bewijs dat je goed resultaat aan het krijgen bent.

Dat laatste is duidelijk het geval in de video hierna met Kim, die op 6-jarige leeftijd werd misbruikt. De eerste halve minuut laten we een afgebroken humortest zien waarin ik begin met een humoristische opmerking over het feit dat zij niet echt een karatekampioen is. Ze reageert met een vluchtig lachje, dat daarna onmiddellijk omslaat in tranen van angst (de video zoomt in op deze reactie zodat je dit duidelijk kunt zien). Dit is overduidelijk bewijs dat we nog een lange weg te gaan hebben.

De rest van de video speelt zich ongeveer 20 minuten later af. In die tussentijd hebben we EFT gedaan op dit probleem. Merk op dat ze mijn omschrijving van de penis als een 'dumbstick'  (domme stok) nu heel grappig vindt. Dit is natuurlijk een humortest en ze lacht nu direct met mij mee en geeft zo betrouwbaar bewijs dat haar reactie op dit voormalige 'wapen' vanuit een ander perspectief gebeurt. Merk op dat de humor in dit geval vanwege het onderwerp noodzakelijk expliciet is.

Je zult ook zien dat er enkele "meeklop"-titels aan de video zijn toegevoegd. Dat komt doordat deze sessie stamt uit onze populaire Meeprofiteren (Eenvoudige EFT)-cursus waar mensen met de sessies mee kunnen kloppen en daarbij indrukwekend persoonlijk resultaten kunnen hebben. Vervolgens eindig ik de video met op het podium het gebruik van humor als test te bespreken.

 

 

SAMENVATTING:

In dit artikel heb je nogmaals de drie testmethoden uit het vorige hoofdstuk op een rijtje gekregen en heb je zes nieuwe testmethoden geleerd.

 • De cliënt in een echte situatie plaatsen om te testen op resterende aspecten is over het algemeen het meest effectief.
 • Levendige visualisatie (associatie) en rekwisieten gebruiken werden in een eerder artikel behandeld.
 • Zeg eens... gebruikt de innerlijke dialoog en andere verbale uitingen over het probleem om meer intensiteit te ontdekken.
 • Bij een rollenspel imiteer je iemand die normaal gesproken de intensiteit van een probleem of gebeurtenis zou triggeren. 
 • De cliënt verrassen gebruikt actie en verrassing om resultaten te testen.
 • Triggerende uitspraken gebruikt ook verrassing en soms een beetje rollenspel om resterende intensiteit te achterhalen.
 • Enge vragen zijn met opzet gruwelijk, zodat we er zeker van kunnen zijn dat er geen aspecten verborgen blijven door beleefdere beschrijvingen.
 • Humor is een meer speelse manier om te zien of intensiteit volledig is opgeheven.

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden