Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Voordat je begint

Over de auteurs - Gary & Tina Craig

EFT Tapping Gary image
Gary Craig

EFT Tapping Tina image
Tina Craig

Deze hele Tutorial lijkt te zijn geschreven door mij (Gary), maar dat is alleen voor jouw leesgemak. Mijn dochter Tina, heeft minstens de helft ervan geschreven en het overige deel aangevuld. Het was een gezamenlijke inspanning en we zijn er best trots op. 

Ik ben de grondlegger van EFT en de bedenker van de vele toepassingen die het kent. De instructies en demonstraties die te vinden zijn op de originele EFT video’s laten de ontwikkeling van EFT van 1995 tot 2010 zien. Onze huidige Gold Standard EFT Tutorial omvat de voornaamste onderdelen van dat materiaal plus de vele aanpassingen die ik gaandeweg heb ontwikkeld. Hij is helemaal bijgewerkt en zal waar nodig herzien worden om het geheel up-to-date te houden.

Tina werkt al vele jaren aan mijn zijde en helpt me in het ontwikkelen van het onderwijsmateriaal. Ze heeft haar eigen achtergrond in persoonlijke ontwikkeling en een uniek inzicht in wat ik doe met EFT. Toen duidelijk werd dat we de EFT instructie moesten verbeteren, heeft Tina mij heel goed gemodelleerd (in NLP termen) en mijn manier van werken ontleed in onderdelen, die goed te onderwijzen zijn.

Ik heb het bedenk- en ontwikkelwerk van EFT gedaan, en Tina heeft de manier waarop we het aan anderen leren, enorm verbeterd Samen hebben we de eerdere EFT instructies herzien en gestroomlijnd, zodat jij efficiënter bij de kern kunt komen van wat EFT vermag.

Hieronder volgen onze biografieën:

Gary Craig

Ik ben de grondlegger van Emotional Freedom Techniques (EFT) en jouw gastheer op deze website. Weet dat ik geen psycholoog of erkend therapeut ben, maar afgestudeerd als ingenieur aan Stanford Universiteit en een gewijd predikant. Hoewel ik niet een bepaalde religie propageer, ben ik  vanuit een duidelijke spirituele invalshoek tot deze procedure gekomen.

Mijn gewijde ambt valt onder de 'Universal Church of God' in Zuid-Californië (niet te verwarren met de 'Universal Life Church') die niet-confessioneel is en alle religies omarmt. Ik ben een fervente student van  'A Course in Miracles', maar van een EFT-er wordt nooit gevraagd om een bepaalde spirituele opleiding te volgen.

Ik ben geboren op 13 April 1940 en ben al vanaf mijn 13e levensjaar zeer geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling met behulp van psychologie. Dat was het moment dat ik ontdekte dat de kwaliteit van mijn gedachten gespiegeld wordt door de kwaliteit van mijn leven. Sindsdien heb ik mezelf op dit gebied verder ontwikkeld en zocht daarbij alleen naar die procedures die, naar mijn mening, resultaat opleverden. Ik beschouw EFT, waarvan ik de kern heb geleerd van Dr. Roger Callahan, als een belangrijk instrument voor het bereiken van de hoogste niveaus van heling. Ook Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), waarin ik Gecertificeerd Master Practitioner ben, staat bij mij in hoog aanzien.

Tina Craig

Mijn fascinatie voor persoonlijke ontwikkeling werd mij aangereikt door de belangrijkste invloed in mijn leven, de grondlegger van EFT. Net als mijn vader, ben ik een toegewijde student van de menselijke natuur en mijn ervaring op dit gebied ontwikkelde zich op dezelfde manier als bij hem ... zonder officiële opleiding, maar wel met intense nieuwsgierigheid, gemotiveerd om mijn eigen problemen aan te pakken en een natuurlijke aanleg om te zien hoe emotionele problemen invloed hebben op gedrag en prestatie in deze wereld .

Mijn bijdragen aan EFT onderwijs zijn vooral het resultaat van het snappen met welke problemen mijn vader geconfronteerd werd en deze op te lossen. Tijdens dat proces heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om zelf nieuwe vaardigheden te leren, mijn natuurlijke talenten te ontwikkelen en alles te doen wat nodig was om opnieuw over EFT te communiceren, zoals hij het heeft bedoeld. Toen ik bij ACEP samenwerkte met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, voelde ik me vereerd dat men me daar als een gelijke beschouwt en mij waardeerde als lesgever aan de professionals uit dit veld. 

EFT gerelateerde ervaring

 • EmoFree.com: Directeur Opleiding en Administratie (2005-2010); Ontwikkelaar en directeur van het EFT certificatieprogramma (2008-2010); Marketingondersteuning
 • ACEP: Ontwikkelaar/ directeur van het ACEP EFT certificatieprogramma (2010-2015)
 • EFT Master Practitioner (2006-heden): gespecialiseerd in complexe, langlopende menselijke dossiers en EFT voor dieren via telepathische communicatie.

Persoonlijke ontwikkeling

Vanaf 16-jarige leeftijd uitgebreid gewerkt met een grote verscheidenheid aan persoonlijke ontwikkelings- en helingmethodes, waaronder:

 • PACE
 • Tony Robbins Onbeperkte Kracht
 • Klemmer & Associates
 • Landmark Education
 • Barbara Brennan
 • NET
 • NAET
 • EFT
 • Yoga, meditatie, kruidengeneeskunde, enz.

Overige achtergrond

 • BA in handelseconomie aan de Universiteit van California in Santa Barbara
 • 20 jaar ervaring in zaken en marketing

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden