Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel V gevorderden: het proces bijschaven & uitbreiding taalgebruik

De Erop los praten-techniek tijdens EFT

In de Kunst van EFT-video's, zul je zien hoe ik allerlei verschillende soorten taal gebruik in mijn opstart- en herhaalzinnen die je op dit moment misschien nog niet helemaal begrijpt. Ik noem dit de Erop los praten-techniek. De naam is duidelijk: het lijkt net alsof ik de woorden gewoon uit mijn mond laat stromen. In feite is de Erop los praten-techniek een zeer verfijnde vorm van taal die ik gebruik om informatie te verzamelen, verschillende richtingen uit te proberen en resultaten te testen. Dit alles wordt geleid door heel veel ervaring, een aardige portie intuïtie en een sterke focus op de reacties van de cliënt op mijn taalgebruik.

Je kunt de Erop los praten-techniek zien als gewoon een combinatie van de diverse taalgereedschappen die je eerder in dit deel hebt geleerd. We hebben je ingeleid in de basale concepten van ieder gereedschap, zodat je bij gebruik van elk ervan de bedoeling en het beoogde effect begrijpt.

Als je de diverse taalgereedschappen in je sessies gaat gebruiken ga je, afhankelijk van de intensiteit van dat gebruik, al gauw je eigen stijl ontwikkelen. Sommige professionals zullen meer tijd spenderen met de woorden van de cliënt om de verstoringen beter te raken, andere beginnen misschien eerder in de sessie testmethodes toe te voegen zoals 'zeg eens …' of triggerende uitspraken en weer andere zullen zich meer richten op reframes. Als je echter helemaal vlot en vaardig met alle taalgereedschappen kunt omgaan, dan krijg je toegang tot meer geavanceerd terrein en ga je je eigen stijl aanpassen aan wat voor iedere cliënt het beste werkt.

Een overzicht

Hieronder vind je korte beschrijvingen van enkele van de taalgereedschappen die we tot nu toe hebben behandeld.

Maatwerk opstartzinnen

- Je vult de oorspronkelijke taaldoelen in (het probleem erkennen en jezelf accepteren ondanks dat probleem), maar nu met uitgebreidere versies van het taalgebruik van de cliënt en toevoeging van je eigen aanvullingen ter verrijking van de beschrijving. Je gaat ervan uit dat deze aanslaat bij de cliënt. Deze beschrijvingen pas je toe voorbij het KP (Karate Punt) en bij de herhaalpunten.

Reframes

- Het aanmoedigen van een cognitieve shift wordt het derde doel van het gebruiken van taal. Reframes worden gebruikt om nieuwe perspectieven te geven die de cliënt kan accepteren of weigeren. Die nieuwe perspectieven kunnen het beste gepresenteerd worden nadat een aanzienlijk deel van de intensiteit van het probleem of gebeurtenis, is verwijderd.

Intuïtie-

Verbinding met goddelijke leiding kan naar eigen voorkeur gebruikt worden bij het selecteren van hulpmiddelen, het creëren van verwoordingen of het aanbieden van reframes, met als absoluut vereiste dat je de doeltreffendheid ervan bij je cliënt nagaat.

Testen-

Testmethodes werden tot nu toe niet geschaard onder de taalgereedschappen maar het is gemakkelijk te zien dat de meeste tests worden uitgevoerd door taal. Op dit niveau zie je hoe het testen door de hele sessie heen kan worden toegevoegd.

Globale vs specifieke aanpak -

Gebruik een globale aanpak om de scherpe kantjes eraf te halen of om emotionele pijn tot een minimum te herleiden. Gebruik een specifieke aanpak gedurende het resterende deel van het proces voor het vinden en aanpakken van specifieke gebeurtenissen die bijdragen aan het algemene probleem.

Detectivewerk -

Je zoekt de 'deuren' of aanwijzingen naar kernproblemen en / of de specifieke gebeurtenissen achter een probleem. Dit gebeurt meestal op een globale manier en kan versterkt worden door globale rondjes EFT, daar deze vaak genoeg intensiteit weghalen om nuttige aanwijzingen bloot te leggen.

Elk van de gereedschappen die we net hebben besproken, kan worden gebruikt op verschillende niveaus van vaardigheid. De artikelen in deze Tutorial hebben de basis gelegd. Zoals je misschien al hebt gezien, kunnen je resultaten met EFT al drastisch verbeteren, zelfs als je het basisniveau van zo'n taalhulpmiddel met EFT combineert.

Om de stijl te begrijpen die ik heb ontwikkeld in mijn Kunst van EFT-video's, moet je de meer gevorderde toepassingen van deze hulpmiddelen kunnen herkennen, dus die gaan we nu verkennen.

Reframes als testmethodes

Tot nu toe werden reframes nogal voorzichtig gebruikt, nadat de lading behoorlijk gezakt is, om een nieuw perspectief voor te stellen of om een cognitieve shift te stimuleren. Dit is de meest betrouwbare manier om je reframes te laten landen en het gewenste doel bereiken.

Overweeg nu dit … Als een reframe niet goed ontvangen wordt, wat betekent dat dan? Om te beginnen betekent het dat de shift die jij voorstelde nog niet klaar is voor uitvoering. Is dat een mislukking? Of heb je simpelweg meer informatie ontdekt? Wanneer je weerstand ondervindt, heb je ook meer aspecten en meer energieverstoringen gevonden. Was dat niet het doel van een test, vraag je nu? Om meer aspecten te ontdekken? Absoluut. Dus nu blijkt een reframe twee verschillende doelen te kunnen hebben:

 • Als hij aansluiting vindt, dan heb je een cognitive shift.
 • Indien niet, dan dient hij als test en heb je nieuwe aspecten ontdekt.

Als voorbeeld daarvan: Let op de manier waarop ik voor Shelley en haar astma een vergeving-reframe probeer voor te stellen. Als we klaar zijn, meldt ze dat haar ademhalingsproblemen wat erger zijn. Dat wil zeggen dat er meer werk nodig is aan de emoties.

 

 

Eerder gebruikten we reframes op een terughoudende manier zodat we niet met weerstand te maken kregen. Met toegenomen ervaring kunnen we meer gedurfde reframes uitproberen vanuit het besef dat als ze niet landen, we toch kunnen profiteren van de nieuwe informatie die ze verstrekken.

De timing zal hoe dan ook een belangrijke rol spelen. We proberen nog altijd te focussen op stukje voor stukje van elk probleem. Zomaar een handvol gedurfde reframes rondstrooien, zou het testen voor jou wel eens heel ingewikkeld kunnen maken en de kwaliteit van je sessie in gevaar kunnen brengen.

Reframes om de scherpe kantjes eraf te halen

In de Kunst van EFT-video's zul je mij een heleboel reframes zien gebruiken aan het begin van de sessie, terwijl de intensiteit uiteraard hoog is.

 • Is dat een stoutmoedige keuze?
 • Ben ik het aan het testen?
 • Verwacht ik een echte cognitieve shift?
 • Probeer ik de scherpe kantjes eraf te halen?

In feite ben ik me bewust van al die mogelijkheden wanneer ik reframes gebruik. In het begin van een sessie met een duidelijk getraumatiseerde cliënt is mijn hoogste prioriteit om diens emotionele pijn tot een minimum te beperken, dus probeer ik de scherpe kantjes eraf te halen. Ik ben me veel goed bewust van zijn reacties op mijn woordgebruik en ik weet dat zijn problemen gemakkelijk te triggeren zijn, dus ik ga heel zorgzaam te werk terwijl ik oplet wat landt en wat niet.

Ik gebruik vaak in het begin wat meer humoristische reframes om de sfeer wat op te klaren. Als mijn humor niet aanslaat, kan de pijn van de cliënt toenemen, dus kies ik mijn grapjes zorgvuldig. Ervaring en intuïtie zijn daarbij vaak mijn gidsen. Hier is een voorbeeld van een lichte, humoristische reframe met Betty, aan het begin van haar Meeprofiteren-sessie.

 

 

Als je de volledige Kunst van EFT-video's bekijkt, probeer dan met het volgende in gedachten eens vast te stellen wat je ziet gebeuren:

 • Hoe gedurfd zijn mijn reframe-keuzes?
 • Welke risico's neem ik?
 • Vindt mijn taalgebruik goed aansluiting? Als dat niet het geval is, hoe pas ik dan mijn koers aan?
 • Welke nieuwe informatie hebben we dientengevolge ontdekt?

Reframes als detectivewerk

Stel bijvoorbeeld dat iemand met een chronische huiduitslag bij je komt en dat je probeert in te zoomen op de meest geschikte emotionele problemen die je kunt vinden. Dan is detectivewerk de vaardigheid die je moet inzetten, maar er zijn verschillende manieren om verder te gaan:

 • Gebruik maken van nieuwsgierigheid en goede vragen, is de meest voor de hand liggende en snelste manier om kernproblemen te achterhalen en dat heb je geleerd in Deel IV.
 • Basale globale EFT kan hele lagen van de lading van het globale probleem weghalen, waardoor de cliënt in staat is meer inzicht te verschaffen.
 • Het toevoegen van reframes aan globale rondes is een manier om de cliënt mogelijkheden te presenteren waar hij zelf misschien niet gauw aan zou denken. Met andere woorden: misschien heb je best al vermoedens over hoe de problemen met elkaar verbonden zijn en staat je cliënt daar wellicht meer voor open als jij ze tijdens EFT presenteert.

Totdat je de problemen en gebeurtenissen vindt die aan de huiduitslag bijdragen, weet je twee dingen al wel: (1) de huiduitslag en de daarmee samenhangende problemen / gebeurtenissen zullen op de een of andere manier verband houden met de tekens aan de wand van je cliënt en (2) de meest intense problemen / gebeurtenissen zijn vaak de meest doeltreffende om mee aan de slag te gaan.

Met de tekens aan de wand in het achterhoofd kun je reframes in je opstartzinnen gebruiken om de verbanden te onderzoeken. Indien je bijvoorbeeld al wist dat de cliënt middenin een echtscheidingsprocedure zat toen de huiduitslag begon, dan zou je een opstartzin als deze kunnen proberen:

"Hoewel ik deze huiduitslag heb en dat misschien iets te maken heeft met mijn echtscheiding..."

Als je aan de reactie van je cliënt ziet dat dit deel landt, zou je als volgt verder kunnen gaan:

"... of misschien heeft het iets te maken met het gevoel dat ik afgewezen word."

Misschien is je cliënt het er totaal mee oneens. In dat geval kun je proberen een andere richting in te slaan, of meer vragen te stellen. Maar als de cliënt zegt: "Oh ja, ik denk dat je gelijk hebt", dan heb je wellicht een directe route naar een kernprobleem gevonden.

In de videoclip hieronder werk ik eerst met Betty, die haar probleem beschrijft als angst om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Eén logische richting zou zijn om haar te vragen naar specifieke gebeurtenissen waarin het fout ging doordat ze zichzelf op de voorgrond had geplaatst. Een andere optie is om erachter te komen wat het tafelblad of kernprobleem is achter zichzelf op de voorgrond plaatsen. Als je dat eenmaal weet, kun je verder gaan met gerelateerde specifieke gebeurtenissen of de tafelpoten die misschien langer geleden zijn en / of meer invloed hebben op haar probleem. In dit geval experimenteer ik met "de behoefte om perfect te zijn", terwijl ik reframes gebruik om de scherpe kantjes eraf te halen en zie dat dat prima landen. Het lijkt erop dat we een "Ik moet perfect zijn"-tafelblad hebben gevonden. 

Daarna zie je een rondje globale EFT met Colleen over haar zenuwachtigheid op het podium, die al gauw leidde tot "Misschien doe ik het wel verkeerd." Omdat dat zo goed ontvangen werd, ging ik verder met die gedachtegang en kwam zo halsoverkop terecht bij een mogelijke oorzaak van haar chronische vermoeidheid.

Tenslotte is er een rondje EFT met Shelley die aan haar astma werkt. Je zult zien hoe ik in één bepaalde richting start en dan maar blijf aanpassen, totdat ik bij iets heel nuttigs terecht kom. Na deze video zijn er wat bespiegelingen. Misschien is het handig om daar van tevoren naar te kijken.

 

Maassluis

 

Zag je bij Betty hoezeer "Ik moet perfect zijn" meer specifiek is dan "Angst om mezelf op de voorgrond te zetten"? In dit geval vertegenwoordigt de nieuwe informatie die we ontdekten heel waarschijnlijk een teken aan haar wand oftewel een negatieve kernovertuiging die haar ervaring beïnvloedt. Om die reden is het beter om daar te beginnen. Met deze nieuwe informatie ga ik tafelpoten verkennen waarin ze niet perfect was en probeer zo het tafelblad te laten instorten. In de volledige sessie leidde "Ik moet perfect zijn" ons naar een angst voor afwijzing, wat een nog dieper probleem is.

Overweeg dezelfde vraag bij Colleen ... heb je gezien hoe "Ik moet perfect zijn" specifieker is dan "Ik heb chronische vermoeidheid"?

En bij Shelley is "Ik word verstikt door jou en ik kan niet ademen" veel betere materie is dan "Ik heb astma."

Uitgebreid testen

Verscheidene van de testmethodes die je al hebt geleerd hebben met woordgebruik te maken en als je meer ervaring hebt opgedaan, kun je ze op elk punt in het proces toepassen. We weten dat we bij het testen proberen nieuwe intensiteit te triggeren, dus nieuwe aspecten te ontdekken, en misschien heb je het testen tot nu toe alleen aan het einde van een sessie gebruikt.

Gebruik ze ook op het einde van iedere piek tijdens de Vertel je verhaal-techniek en uiteindelijk zie je geschikte momenten in jullie gesprek om tussen de rondes EFT door eens wat humor te proberen, een Zeg eens-test te doen, of er eens een scherpe opmerking in te gooien om te zien of je je cliënt onverwacht kunt overrompelen met een zin die voor hem vol intensiteit zit. Je kunt hen ook terloops op een speelse manier strikken.

Hier is een video met een voorbeeld:

 

 

In de Kunst van EFT-video's zul je veel voorbeelden zien van testen en hoe die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt tijdens een sessie. Ze zijn allemaal voorzien van handige meldingen op het scherm.

Meer maatwerk in de opstartzin

Net zoals reframes, kan ook aangepaste taal van de opstartzin variëren van terughoudend naar gedurfd. Aan de terughoudende kant richten we ons net genoeg op het probleem om enig verschil te maken met EFT. Door de taal uit te breiden tot een meer complete beschrijving, versterken we de focus en zijn zo nauwkeuriger en explicieter toegespitst op de verstoring. Aan de gedurfde kant kunnen we meer details gebruiken om uitdagender te zijn met de taal en zo de ware emoties te voorschijn te halen.

Zoals je misschien al uit ervaring weet, wekken we doorgaans meer intensiteit op naarmate we meer emotie in de verwoording opnemen. Wanneer we emotionele pijn willen beheren en de intensiteit in toom willen houden, blijven we aan de terughoudende kant. Als we zover zijn dat we meer aspecten kunnen opgraven en zeker weten dat de intensiteit echt is losgelaten kunnen we meer uitdagend te werk gaan.

Laten we zeggen dat je cliënt aan de slag wil met boosheid naar haar echtgenoot. Hij heeft zijn huiselijke verantwoordelijkheden verwaarloosd, zodat hij kon gaan golfen, terwijl zij met de zorg voor drie kinderen, een heel huishouden en een full time baan zit. Ze hadden er onlangs ruzie over en toen zei hij: "Golf is belangrijker voor mij". Laten we er ter illustratie van uitgaan dat we deze gebeurtenis aanpakken.

Standaard taal:

De standaard taal is over het algemeen de meest terughoudende. We gebruiken een paar woorden om het probleem te beschrijven en handhaven die focus doorheen de ronde. Terwijl enkele woorden genoeg zijn om te blijven focussen op de verstoring, kan de cliënt daardoor ook makkelijker enige afstand bewaren van het probleem. Het is handig om terug te grijpen naar standaard taal wanneer de intensiteit van de cliënt hoog is. In dat geval is het goed als we wat afstand creëren en de intensiteit een poosje uit de weg gaan terwijl we toch de focus blijven handhaven.

De opstartzin zou kunnen zijn: "Hoewel ik boos ben op mijn echtgenoot omdat hij steeds gaat golfen, toch accepteer ik helemaal."

De herhaalzin zou kunnen zijn: "Ik ben boos" of "Deze woede."

Uitgebreide Taal:

Door de volledige beschrijving van de cliënt te gebruiken, stimuleren wij een betere verwoording van het probleem, wat de emotionele band sterker opmaakt en vaak de intensiteit verhoogd.

Mogelijke opstartzin: "Hoewel hij zei dat voor hem golf belangrijker is dan ons leven samen, en dat me echt boos maakt omdat ik hier met al het werk zit, accepteer ik mezelf volledig."

Mogelijke herhaalzinnen: "Ik ben boos", "Ons leven is niet belangrijk voor hem", en / of "Ik zit hier met al het werk."

Uitweiding:

Wanneer we voorstellen om taal toe te gebruiken om de beschrijving van de cliënt te verbeteren, is het doel om het probleem beter te omschrijven. Dit voegt nog meer emotie en meer expressie toe aan het proces en leidt vaak tot sterkere intensiteit doordat de cliënt nog meer verbinding maakt met het probleem.

Mogelijke opstartzin: "Hoewel hij steeds voor golf kiest in plaats van voor mij en het hem niet kan schelen dat mij dat pijn doet, en het voor mij voelt alsof ik in de steek gelaten word en dat me dat echt boos maakt omdat ik te moe ben om al dat werk in m'n eentje te doen, en toch accepteer ik mezelf helemaal."

Mogelijke herhaalzinnen: "Hij kiest voor golf en niet voor mij", "Ik ben gekwetst en het interesseert hem niet", "Ik word in de steek gelaten", "Ik ben zo boos op hem", en / of "Ik ben te moe om van alles te moeten doen."

Triggerende uitspraken:

Om de laatste mogelijke restjes lading van een probleem te verwijderen, kun je ook werken met taal die weleens als schokkend, provocerend, of "minder dan beleefd" beschouwd zou kunnen worden. Die kan eventueel vloektermen omvatten, expliciete beschrijvingen van de details van het voorval, of nog uitgebreidere beschrijvingen van de reactie van de cliënt op de gebeurtenis. Eerder dan de cliënt woorden in de mond te leggen, is dit echt een kans voor de cliënt om te zeggen wat hij echt bedoelt, veeleer dan een soort beleefde kalmte te bewaren. Deze aanpak vergt een goede rapport, dus begin hier niet aan tenzij de cliënt zich helemaal op z'n gemak voelt.

Mogelijke opstartzin: "Hoewel ik mijn leven heb opgebouwd rond die klootzak en hij zo'n verdomde golfbal meer waard vindt dan mij, toch accepteer ik mezelf helemaal. Hij is een egoïstische lul dat ie mij opscheept met al die verantwoordelijkheid en ik kan hem verdomme wel wurgen omdat ie zich er allemaal niks van aantrekt.“

Mogelijke herhaalzinnen: "Ik bouwde mijn leven op rond die klootzak", "Wat 'n egoïstische lul", "Ik kan 'm verdomme wel wurgen" en/of "Hij trekt zich niks van mij aan."

Zie je hoe dit soort uitingen weleens goed zou kunnen aansluiten bij wat de cliënt daadwerkelijk voelt? Hoe nauwkeuriger we kunnen zijn wat betreft de verstoring, hoe meer succes we zullen hebben bij het corrigeren ervan.

Hopelijk ben je voorzichtig geweest en heb je steeds gecheckt of jouw taalgebruik passend is voor je cliënt. Als dat zo is en je uitweidingen komen zonder meer goed aan, dan zou je kunnen proberen te experimenteren met meer directe of triggerende taal, om te kijken of je zo meer intensiteit kan blootleggen.

Alles bij elkaar genomen, zijn we dus simpelweg op zoek naar lading en proberen we die ofwel te minimaliseren dan wel er meer van te vinden. We hebben structuren en instrumenten om de details overzichtelijk te houden, maar je taalgebruik kan ertoe bijdragen dat je lading op een nieuwe manier kunt blootleggen. Met reframes die niet laden bereik je hetzelfde doel als met een test: nieuwe aspecten ontdekken. Triggerende taal kan eveneens nieuwe aspecten opleveren. Testmethodes, humor, en alle vormen van taalgebruik die je hebt geleerd, kunnen nu allemaal ingezet worden als andere manieren vormen om te zoeken naar nieuwe aspecten, om nieuwe deuren te openen of om te bevestigen dat iets is opgeruimd.

De conclusie

Creatief bezig zijn met EFT is echt leuk, maar ... wanneer je erop los praat tijdens EFT, hoe weet je dan dat het werkte? Hoe weet je of de Erop lospraten- techniek zoals hierboven beschreven, meer effect heeft gehad dan de basis instrumenten zoals je die geleerd hebt?

Het antwoord ... Testen.

Meer creativiteit toevoegen aan je proces gaat meestal ten koste van de methodische, specifieke aanpak van Official EFT. Om zichtbaar Official EFT uit te dragen zoals deze Tutorial het leert, moet je er zeker van zijn dat de oorspronkelijke structuren nog altijd intact zijn. Specifieke gebeurtenissen, aspecten, testmethodes, Vertel je verhaal-techniek, tafelbladen, tafelpoten, etc. moeten het algemene kader van je sessies vormen, anders loop je het risico dat je "verdwaalt in je woorden" zoals zoveel EFT-professionals vóór jou al is overkomen.

Wat ben je aan het testen? Iets specifieks. Zorg ervoor dat je voor je begint met EFT. weet welke verstoring je met jouw taalgebruik gaat aanpakken. Test dezelfde gebeurtenis na afloop. Let op voor de verleiding om gebruik te maken van de Erop los praten-techniek in de opstartzin bij een globaal probleem en dan het globale probleem te testen om te zien of je vooruitgang hebt geboekt. Als je creatieve taal gebruikt bij een globale aanpak, dan nog moet je uiteindelijk terechtkomen bij de specifieke gebeurtenissen.

Tot besluit - de cliënt heeft altijd het laatste woord. Als je verdwaalt in je taalgebruik, heb je misschien geen oog voor de subtiele weerstand van je cliënt. De grootste kunst op dit niveau van EFT is de focus: ben je immers aan het experimenteren met je taal. Je moet alle aspecten uit elkaar houden, precies weten wat je aan het testen bent, de reacties van je cliënt observeren en ondertussen alle nieuwe informatie integreren. Dat wordt steeds ingewikkelder bij een cliënt met een ernstige ziekte of een psychische aandoening en een doolhof van emotionele problemen hebt te doorlopen.

Houd in gedachten dat standaard hulpmiddelen nog steeds zeer effectief zijn wanneer je de de grote drie voor ogen houdt: specifiek zijn, aspecten en testen. Waag de stap naar creatievere toepassingen wanneer je maar wilt, maar verlies de focus niet op de grondbeginselen.


© Gary Craig
Alle rechten voorbehouden