Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel III gevorderden: aanvullende technieken & verfijningen

Het tafelblad testen

Nu je bent uitgerust met een heel assortiment aan krachtige testmethoden, kunnen we manieren gaan onderzoeken om ze toe te passen op de tafelbladen, de globale of spelende problemen die de cliënt echt wil oplossen.

Cliënten verschijnen zelden in je praktijk omdat ze een specifieke gebeurtenis opgelost willen hebben. Ze komen met een meer globaal probleem waar aandacht aan besteed moet worden, zoals een relatie, een prestatieprobleem, een probleem met gewichtsverlies of sociaal ongemak, om een paar voorbeelden te noemen. EFT is vooral effectief wanneer we de onderliggende gebeurtenissen oplossen, maar we willen de cliënt (en onszelf) ook laten zien of de gebeurtenis die aangepakt is effect heeft op het globale probleem waarmee ze komen. 

Zoals je wellicht al weet, is de uitdaging bij een globaler probleem dat er zoveel gebeurtenissen en aspecten bij betrokken zijn dat het moeilijk te zeggen is wat een 0 tot 10-score eigenlijk meet. Als het eerste cijfer een 8 is, je vervolgens wat klopt en daarna teruggaat naar de hulpvraag en het blijkt dan nog steeds een 8 te zijn, wat wil dat dan zeggen? Voor een cliënt zal het eruit zien alsof deze ongebruikelijke klopmethode niet lijkt te werkten. Voor ons betekent het dat we in een hele grote verzameling aspecten waarschijnlijk een klein beetje verschil hebben gekregen dat moeilijk te zien is in de scores. De oplossing is een betere manier te vinden om de hulpvraag te scoren.

Het belangrijkste doel is om er zeker van te zijn dat je 
voor en na het kloppen 
het ZELFDE gegeven meet.

Echt goede EFT is van nature heel zorgvuldig, dus hoewel we bezig zijn met mensen en vaak moeilijk grijpbare emotionele problemen, zijn er manieren om objectiever te zijn in het vaststellen van de scores.

De eerste stap is herkennen hoe ongrijpbaar globale problemen kunnen zijn. Stel je de enorme verzameling gebeurtenissen uit je kinderjaren voor, zoals vernederingen op de middelbare school en andere sociale afwijzingen, die mogelijk bijdragen aan een huwelijksprobleem van nu. Sommig gedrag van de ene echtgenoot kan de ander overstuur maken, bijvoorbeeld, te laat komen, stapels kranten in de keuken en niet luisteren naar wat er gezegd wordt. 

Meestal gooit de cliënt alles op één hoop en meldt dan: "Ik word helemaal gek van mijn vrouw." Als je dan naar de 0 tot 10-score vraagt, en hij geeft dan een 6 aan, weten we niet of alles een trigger is, of alleen het laatste probleem dat speelt of het belangrijkste probleem, of een combinatie van alles. Laten we zeggen dat je de 6 accepteert als de 'intensiteit van zijn probleem' en je gaat kloppen op een incident van de middelbare school toen kinderen hem negeerden, wat duidelijk gerelateerd is aan zijn klacht dat ze niet naar hem luistert. Vervolgens is de intensiteit van dat ene voorval verdwenen en je vraagt de persoon hoe intens het 'probleem' nu voor hem voelt. Als hij dan weer een 6 aangeeft, zul je moeilijk hard kunnen maken dat je vooruitgang hebt geboekt. Als hij een 8 aangeeft, was de eerste 6 mogelijk van het niet luisteren en slaat deze 8 op haar gewoonte om te laat te komen.. Het enige wat je hebt zijn een 6 en een 8. Als hij een 3 of 4  geeft, wat enige verlichting suggereert, maar als hij dan thuiskomt en het probleem  escaleert weer omdat ze opnieuw te laat is, hoe overtuigen we hem er dan van dat het proces werkt? Met zo'n verzameling aspecten is de 0 tot 10-score op zichzelf niet genoeg.

Natuurlijk kun je beter doorvragen om relevante individuele stukken van het probleem te identificeren zodat je specifieker kunt zijn. Dus begin daar mee. Als je 3-5 meer specifieke elementen van het probleem of manieren waarop je cliënt meestal getriggerd wordt, hebt vastgesteld, is de logische volgende stap om een 0-10 score te vragen voor elk daarvan. Het kan ook handig zijn om te vragen welke lichamelijke sensatie of emotie verbonden is aan elk van deze specifieke delen. Doorgaand op het relatie-voorbeeld:

 • "Zij komt altijd te laat" geeft woede en wat spanning in het voorhoofd, met een intensiteit van 6 voor beide.
 • "Ze laat stapels kranten liggen in de keuken" geeft misschien een benauwd gevoel of wat misselijkheid in de maag teweeg ter waarde van een 5.
 • "Ze luistert niet als ik tegen haar praat" zou kunnen leiden tot angst en gebonk in de borst ter waarde van een 8.

De Vrede met jezelf-procedure

Vanaf dat punt kun je met de Vrede met Jezelf-procedure beginnen en werken aan alle gebeurtenissen uit het verleden die eventueel bijdragen aan zijn reacties. Als je ervoor kiest om het voorval waarin de kinderen hem negeerden, aan te pakken, dan zullen jullie allebei snappen dat dit te verbonden is met de klacht over het niet luisteren. Als je eenmaal de lading van die gebeurtenis hebt opgelost, mag je enige vooruitgang in de luisterklacht verwachten, en er zou ook al vooruitgang kunnen zijn bij de andere klachten, dus scoor ze allemaal afzonderlijk voor en na elke sessie.

Let er op dat de gerelateerde fysieke klachten mogelijk wel veranderen of van locatie veranderen, terwijl er nog niets verandert in de emotionele lading. Dit duidt op enige vooruitgang die je mist als je daar niet op let. Het kan ook gebeuren dat als de 'stapels kranten in de keuken' op de een of andere manier verdwijnen als punt van zorg, een nieuwe trigger zich kan aandienen. Ook dit wijst op een verbetering van het probleem als geheel. Voeg de nieuwe toe aan de lijst, maar blijf ook de 'krantenstapels' scoren om overzicht te houden. In dit proces is iedere verandering goed en hoe meer manieren je hebt om verandering te herkennen, hoe beter.

Zo ja, laten we verdergaan!Kun je zien dat het door deze extra stappen best gemakkelijk is om de vooruitgang op een vrij objectieve manier te monitoren? En hoe overweldigend en ongrijpbaar het probleem had kunnen worden, als je het niet gedaan had?

Testmethoden gebruiken

De beste manier om je succes bij het oplossen van een hulpvraag vast te stellen is een echte situatie gebruiken, omdat zo meestal alle eventuele overgebleven aspecten het meest effectief worden getriggerd. Er zullen echter veel gevallen zijn waarin testen met een echte situatie niet realistisch is. Dus de echte situatie zo goed mogelijk benaderen is handig als je in je werkruimte moet blijven. In feite zijn de testmethoden ook hiervoor ontwikkeld - een echte situatie zo goed mogelijk nabootsen.

We hebben het al gehad over het verdelen van een probleem in verschillende stukken en het vervolgens op verschillende manieren scoren van elk onderdeel. Er is echter nog een factor om rekening mee te houden. De beginscore kan laag zijn als de cliënt ze gedissocieerd meldt aan het begin, maar vervolgens behoorlijk oplopen tijdens het kloppen op de gebeurtenis of tijdens het laag voor laag afpellen van het probleem. Deze fluctuaties geven niet goed weer wat er gebeurt. Je kunt beter het probleem goed triggeren (aanzetten) en dan scoren.

Nogmaals, voortbordurend op het voorbeeld: als je de vooraf de "Ze is altijd te laat" - score wilt krijgen, kun je die triggeren door je cliënt te vragen om de meest recente of de heftigste keer dat ze te laat was, te herinneren. Zorg ervoor dat je cliënt slechts één scène voor ogen heeft, zodat hij dezelfde scène neemt en niet een andere, wanneer je hem aan het eind van de sessie vraagt hetzelfde te doen. Dit zou hem goed contact moeten laten maken met de intensiteit, dus vraag dan om de emotie, de fysieke sensatie en de 0 tot 10-score. Als je die drie op dezelfde manier triggert voor en na het kloppen, betekent de 0 tot 10-scores meer. 

Het is een goede gewoonte om de cliënt te vragen wat ervoor nodig is om gestrest te raken over het onderwerp, terwijl hij daar in jouw kantoor zit. Wat is ervoor nodig om het probleem of dat onderdeel van het probleem te triggeren?

Misschien ontdek je dat een visualisatie ook bruikbaar is voor het triggeren van de lading bij de 'stapels kranten in de keuken.' Maar voor het 'luister'-probleem is er misschien een bepaalde zin die ze zegt, zoals: "niet nu", waar hij echt de zenuwen van krijgt. Dan kun je een "Zeg eens...."-zin proberen waarin hij dat "niet nu" zegt, om zo extra lading te activeren, of je kunt een rollenspel doen, waarin jij de rol van zijn vrouw speelt. Als het probleem eenmaal is geactiveerd, kun je overgaan tot het scoren van de emotie en de fysieke sensatie van dat element.

Er zijn tal van manieren om de testmethoden op deze manier te gebruiken. De belangrijkste voorwaarde is dat je ervoor zorgt dat je het probleem na de sessie op precies dezelfde manier kunt testen en zodoende een objectieve indruk krijgt van de vooruitgang.

Als je een GGZ professional bent die zich bezighoudt met zeer traumatische gebeurtenissen en problemen, zul je zeer voorzichtig om willen gaan met extra triggers. Wij hebben instrumenten om de emotionele pijn tot een minimum te beperken. Als je deze nodig hebt, dan zijn deze extra testmethoden niet geïndiceerd. In die gevallen raden we aan om het grote testwerk te bewaren tot nadat het probleem waarschijnlijk helemaal opgelost is. Aan de andere kant, zullen deze vaardigheden juist van pas komen bij cliënten die moeite hebben met het voelen van hun lading. Voor elke situatie geldt dat het handig is om de hulpvraag op te delen in verschillende onderdelen voor een objectievere score van de lading.

Andere veelvoorkomende voorbeelden

Bij prestatieproblemen heeft het probleem meestal te maken met een toekomstige gebeurtenis, waarin de cliënt graag goed wil presteren. Nieuwe EFT'ers zullen meteen op de toekomstige situatie willen kloppen maar het is feitelijk effectiever om die als test te gebruiken en met werkelijke ervaringen uit het verleden te werken, die heeft geleid tot de huidige reactie. Als het moment van de aanstaande prestatie is aangebroken, is dat een mooie en echte testsituatie om te zien of er aanvullende aspecten zijn om aan te pakken.

Laat de cliënt zich de toekomstige prestatie voorstellen en identificeer met welke specifieke delen ervan je strak kunt testen. Behandel dan, zoals altijd, onderliggende gebeurtenissen uit het verleden en test je werk door terug te gaan naar dezelfde visualisatie van de toekomst om te zien of de reacties aan het verzwakken zijn.

Depressie of angst zijn moeilijker om zo aan te pakken omdat die termen zo vaag zijn. Als we depressie als voorbeeld nemen: bespreek waardoor het getriggerd wordt, welke specifiekere emoties zich manifesteren, of wat een aantal zaken zijn waardoor de cliënt zich depressief voelt. Misschien is vooral kritiek krijgen moeilijk of in een menigte zijn, of naar een bepaald soort film kijken. Misschien voelt depressiviteit als afwijzing, mislukking, of isolement, en misschien wordt elk van deze gevoelens anders getriggerd. Als je een huidige situatie kunt identificeren dit delen van de depressie lijken te activeren, kun je die testen met visualisaties, rollenspel, rekwisieten of wat je maar kunt verzinnen voor een objectieve score. Vervolgens pak je onderliggende gebeurtenissen uit het verleden aan en gebruik je de geïdentificeerde onderdelen om opnieuw te triggeren en te scoren als maat voor de vooruitgang.

Claustrofobie en vergelijkbare angsten, kunnen meestal worden getest in een echte situatie. In de praktijk kun je visualisatie (zoals een recente vliegtocht) gebruiken, of een rekwisiet (zoals inpakken in een deken), of je kunt de persoon vragen te proberen in een kast of een lift te staan. Pak de nieuwe aspecten aan, als die zich aandienen en test, wanneer de lading lijkt te zijn verdwenen, met triggers uit het echte leven van de cliënt.

Voor roken of andere verslavingen is het handig om het 'middel' bij de hand te hebben in je werkruimte zodat je de sterkte van de behoefte kunt scoren tussen de aanpak van gebeurtenissen door. Voor de goede orde, wij zijn geen voorstander van het in bezit zijn van illegale drugs voor het testen en als de cliënt een complexe verslaving heeft, is er meestal meer nodig dan alleen EFT.

Voor ieder soort sociaal ongemak is het ook waardevol om situaties te identificeren die vaak lastig zijn, zoals drukke bars, etentjes, de kantine op het werk of praten met vreemden. Vraag de cliënt om het probleem te triggeren door een beeld voor zich te zien van elke ongemakkelijke situatie en meet vervolgens emoties en lichamelijke sensaties.

Veel mensen die aankloppen voor hulp bij een probleem, zullen actueel probleem hebben waar ze vanaf willen, zoals ruzie met een echtgenoot, frustratie over een tiener, of een probleem op het werk. Als ervaren EFT professional weet jij van tevoren dat dit probleem waarschijnlijk verband houdt met decennia aan voorgeschiedenis. Gebruik dus het actuele probleem als de trigger voor de kwestie. Zoek een aantal manieren om te scoren en zoek dan een onderliggende gebeurtenis in het verleden door de cliënt te vragen: "Heb je je ooit eerder zo gevoeld? Of doet dit je denken aan iets dat in het verleden is gebeurd?"

Als een gebeurtenis uit het verleden hebt gekozen en aangepakt, scoor dan opnieuw alle onderdelen van het actuele probleem en de verwachting is dat de lading minder is geworden. Meestal moet je meerdere gebeurtenissen uit het verleden aanpakken voordat het actuele probleem opgelost is, maar de resultaten zullen duurzamer zijn en het is minder waarschijnlijk dat de cliënt in de toekomst nog dergelijke reacties zal vertonen.Als al deze prachtige testmethoden je in de steek laten, is een laatste vraag die handig kan zijn: "Hoe weet jij dat we vooruitgang hebben geboekt?"

Meestal weet de cliënt wel hoe die vooruitgang eruit ziet of aanvoelt, maar het kan de eerste keer zijn dat hij er zo over nadenkt. Het antwoord zal dan ook iets zijn als: "Nou, als ik dit probleem niet meer heb, zou ik kunnen ___" en dan heb je jouw test. Vraag hem om dat  ___  te visualiseren en kijk wat voor soort weerstand er optreedt. Pak dan gerelateerde gebeurtenissen aan en blijf testen, totdat de persoon daadwerkelijk in een echte situatie ___  kan doen.

Als deze vraag je cliënt verwart, draai de zaak dan compleet om en vraag: "Hoe weet je dat er een probleem is?"

Als hij dan iets zegt als: "Nou, ik kan niet ___" of "Ik voel me echt ongemakkelijk bij ___", heeft hetgeen men zegt ongetwijfeld te maken met situaties in zijn leven die de kwestie triggeren. Als je die te pakken hebt, kun je aan de slag.

Denk erom, niet testen is een van de grootste fouten die worden gemaakt door EFT'ers. Aspecten blijven liggen, resultaten zijn tijdelijk en problemen komen terug. Gold Standard EFT vereist toewijding in het zoeken en oplossen van aspecten, dus stevig testen is een voorwaarde. Je cliënten zullen je dankbaar zijn voor je extra inspanningen.

SAMENVATTING:

In dit artikel heb je geleerd hoe je testmethoden toepast op de tafelbladen van je cliënten of op de hulpvraag.

 • Het testen van het tafelblad is een waardevol onderdeel van het EFT-proces. Het helpt zeker stellen dat een probleem verbetert.
 • Het is moeilijk om emotionele problemen op een objectieve manier te testen, omdat ze erg ongrijpbaar kunnen zijn.
 • Het belangrijkste doel is om voor en na elke sessie hetzelfde gegeven te testen.
 • Tafelbladen zijn erg algemeen, dus breek ze voor het testen in kleinere stukjes.
 • Gebruik testmethoden om de delen van het probleem te triggeren voordat je ze gaat scoren.
 • Scoor bij elk onderdeel zowel een emotionele reactie als een fysieke sensatie.
 • Benader een onderliggende gebeurtenis uit het verleden en scoor dan de delen van het probleem op dezelfde manier. 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden