Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

EFT bonus artikelen

Avond-EFT voor kinderen

Deze methode kan onze kinderen voorbereiden op een volwassenheid met een hoog gehalte van innerlijke vrede en zelfvertrouwen. Als ieder kind over deze voordelen kon beschikken, zouden onze uiteindelijke kansen op wereldvrede ver uitstijgen boven wat legers ons beloven met hun bommen en andere bedreigingen. Eigenlijk zouden ons leger, bommen en andere bedreigingen waarschijnlijk overbodig worden als iedereen deze voordelen op vaardige wijze zou meekrijgen.  Oorlog is onnodig voor wie waarlijk persoonlijke vrede kent.

De aanpak

De aanpak is eenvoudig. Iedere avond kun je als ouder, terwijl je je kind instopt, vragen...

"Vertel me eens over je leuke en je akelige gedachten van vandaag
en over de leuke en de akelige dingen die je hebt meegemaakt?"

De resultaten die je kunt verwachten

Ervaren EFT-ers zullen snappen wat het voordel is van EFT voor de 'akelige' dingen. (Later zullen we het hebben over EFT voor de leuke dingen). Terwijl een kind het verhaal vertelt, is het duidelijk geassocieerd met het probleem. Het is dus heel waarschijnlijk dat het kloppen op de EFT-punten op dat moment het probleem oplost of op zijn minst de gevolgen ervan voor het kind verlicht. Theoretisch gezien zou je zelfs nog meer kunnen bereiken als je iedere avond een echte EFT-sessie zou doen. Maar dat is onpraktisch en kinderen zullen snel hun interesse verliezen. Hou het dus maar bij deze eenvoudige, maar krachtige werkwijze.

Voor kinderen is dit een belangrijk proces, omdat zij 'van alles" opdoen van ouders, leerkrachten, leeftijdsgenootjes, televisie, enzovoort. Deze input gebeurt iedere dag en stapelt zich in de loop der jaren op tot wat wij als volwassenen vaak ons 'emotionele vuilnisbelt' noemen. Deze onopgeloste stapeling van 'van alles', is de reden dat wij voor de vele negatieve beperkende overtuigingen die de verwezenlijking van ons ware potentieel dwarsbomen. Deze onnodige angsten, schuldgevoelens, verdriet en trauma's hebben vaak een overdonderend effect op onze 'volwassen werkelijkheid' en komen ons duur te staan in zowel onze persoonlijke vrede als onze portemonnee.

Enkele voorbeelden van de 'akelige' dingen die kinderen kunnen noemen, zijn...

 • "Ik was bang voor pappie toen hij tegen me schreeuwde."

 • "Ik zag een monster op televisie mensen opeten."

 • "Mijn leraar vindt mij niet erg slim."

 • "Ik kan niet zo hard rennen als Joris."

 • "Daniëlle is veel mooier dan ik."

 • "De pastoor zei dat ik perfect moet zijn, omdat God anders niet van me houdt."

Er zijn natuurlijk duizenden andere voorbeelden die zich als ongenode gasten in de geest van kinderen nestelen. De meeste daarvan zijn bedenksels en hebben vermoedelijk een grotere impact op de wijze waarop het leven van een kind zich ontvouwt dan formele scholing.

Oplettende ouders hebben hier dus een duidelijke kans om dat soort 'zelfvertrouwen-vreters' dagelijks in de kiem te smoren. Daarnaast kan het proces zowel voor ouders als voor kinderen heel koesterend zijn, omdat kinderen graag op liefdevolle manieren worden aangeraakt (EFT kloppen of wrijven). Als je zo op liefdevolle wijze met je kind bezig bent, kun je het ook meer vragen over wat er vandaag is gebeurd en daardoor dieper in de problemen doordringen. Verder kun je reframes geven tijdens het kloppen die waarschijnlijk veel effectiever zijn dan wanneer je ze in een gewone conversatie naar voren zou brengen.

Dit hele proces is ook nuttig voor baby's die nog niet kunnen praten. Hoewel zuigelingen niet in staat zijn om je te laten weten waar ze last van hebben, maakt alleen al het feit dat ze huilen, of andere tekenen van pijn vertonen, de ouders duidelijk dat er iets moet worden gedaan. Op deze momenten van pijn of ongemak zit het kind 'middenin' het probleem en is dus EFT-ontvankelijk. De toevoeging van EFT aan jouw gebruikelijke babytaal en aan geruststellende geluidjes gaat zeer waarschijnlijk op langere termijn zijn rente opleveren.

Je hebt misschien wel opgemerkt dat ik het niet heb gehad over de opstartzin in deze context. Het zou natuurlijk best nuttig kunnen zijn om hem in te passen in het geheel, hoewel kinderen hem minder nodig lijken te hebben dan volwassenen. Wanneer je hem wel toevoegt, kan het prettig zijn om de volgende woordkeuze te gebruiken (kinderen gaan helemaal stralen wanneer ze dit zeggen)...

"Ook al heb ik deze / dit __, ik ben nog steeds een geweldig kind."

Zoals eerder vermeld is het ook nuttig om zachtjes op de EFT-punten te kloppen terwijl het kind het heeft over de 'leuke' gedachten en gebeurtenissen van die dag. Als je het goed doet, kan het ouderlijke EFT-en een rustgevend element toevoegen aan het gesprek. Verder is het zo dat hoewel het kind iets positiefs aan het bespreken is, er toch vaak een 'negatieve tegenhanger' achter zit. Als het kind bijvoorbeeld zegt...

"De juf gaf me vandaag met de hele klas erbij een compliment."

... dan zou het negatieve tegenhanger erachter kunnen zijn...

"Maar soms scheldt ze kinderen uit of negeert ze hen en ik ben bang dat mij dat ook zal overkomen."

In dat geval zal het EFT ook een verzachtend effect hebben op de achterliggende negatieve tegenhanger, al klop je terwijl op de 'leuke' uitspraak van de lerares. En zo biedt het toepassen van EFT op zowel de 'leuke' als de 'akelige' dingen waarschijnlijk over de hele lijn aanzienlijke voordelen.

Natuurlijk zijn we allemaal kinderen (hoewel sommigen van ons een paar rimpels hebben ontwikkeld) en dus hoeft dit artikel niet per se te worden beperkt tot een bepaalde leeftijdsgroep. Zou het niet heerlijk zijn, als iemand je zou vragen naar jouw 'gedoe' uit je kindertijd zodat je het kunt aanpakken met EFT?  En zou het niet nog veel mooier zijn om dagelijks je gedoe op te lossen? Misschien kun je dit uitwisselen met iemand in je omgeving en anders ga je gewoon solo aan de gang. 

Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben.


Copyright Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden