Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

EFT Bonus-artikler

EFT kveldsrutine for barn

Denne metoden kan hjelpe våre barn til et voksenliv fylt med en høy grad av indre fred og selvtillit. Hvis alle barn ble gitt disse mulighetene, ville det gi oss mye større muligheter for fred i verden enn det våre militære lover med sine bomber og andre trusler. Faktisk ville våre militære, bomber og andre trusler trolig vært unødvendig om alle fikk disse mulighetene levert på en god måte. Krig er ikke nødvendig for de som virkelig har personlig fred.

Den grunnleggende ideen

EFT Tapping Child Parent image

Den grunnleggende ideen er enkel. Hver kveld, etter at barna har krøpet opp i sengen, bør foreldrene spørre...

"Kan du fortelle meg om dine gode og vonde tanker og de gode og vonde tingene som skjedde med deg i dag?"

Så kan foreldrene banke eller stryke forsiktig på EFT-punktene mens barna forteller om dagens gode og vonde opplevelser.

Forventede resultater

Erfarne EFTere kan lett se fordelen ved å banke på "vonde" opplevelser (vi skal snakke om å banke på "gode" ting senere). Etter hvert som barnet forteller historien, er det er tydelig "stilt inn" på problemet. Dermed vil banking på EFT punktene sannsynligvis løse problemene eller i det minste lette deres virkninger på barnet. Teoretisk sett ville du kunne få enda mer gjort hvis du utførte en fullverdig EFT-økt hver kveld. Men dette er upraktisk, og barna ville snart miste interessen. Hold fast i denne enkle, men kraftige, prosessen.

Dette er avgjørende for barn fordi de stadig plukker opp "ting" fra foreldre, lærere, jevnaldrende, TV og andre. Slik blir de daglig foret opp med negative tanker og opplevelser, og i løpet av årene fyller de opp det vi voksne ofte kaller våre "emosjonelle søppelsekker." Hvis denne foringen foregår uten ordentlig bearbeidelse, danner de selvfølgelig unødvendige begrensninger og hindrer at vi oppnår av vårt sanne potensial. Den unødvendige frykten, skyldfølelsen, sorgen og traumene kan ofte ha en overdøvende effekt på vår "voksne virkelighet" og koste oss dyrt både i form av personlig fred og våre lommebøker.

Eksempler på "dårlige" ting barn kan fange opp kan være...

 

 • "Pappa skremte meg da han ropte på meg."
 • "Jeg så et monster som spiste mennesker på TV."
 • "Læreren min tror ikke jeg er så flink."
 • "Jeg kan ikke sykle så fort som Jimmy."
 • "Donna er penere enn meg."
 • "Presten sa at jeg må være flink, for ellers vil ikke Gud være glad i meg."

 

Det er selvfølgelig tusenvis av andre eksempler som kan feste seg som ubudne gjester i barnas sinn. De fleste av dem er fantasier, men noen kan til og med ha større innvirkning på hvordan et barns liv utfolder seg enn deres skolegang.

Oppmerksomme foreldre har en virkelig mulighet til daglig å avverge disse "selvtillitsutsugerne". Videre kan prosessen være svært pleiende for både foreldre og barn, fordi barn elsker å få berøring (banket, strøket) på en kjærlige måte. Mens dere berører barna på denne måten, kan dere stille flere spørsmål om "det som skjedde i dag" og komme enda dypere inn i problemene. Videre kan dere foreslå refortolkninger mens dere utfører EFT, noe som sannsynligvis vil være mye mer effektivt enn hvis dere bare tar det opp i en vanlig samtale.

EFT Tapping Parents with Baby image

Hele denne prosessen er også nyttig for førspråklige spedbarn. Selv om spedbarn ikke kan fortelle deg hva som plager dem, så vil bare det faktum at de gråter eller viser andre tegn på uro fortelle foreldre at noe (f.eks frykt, traumer eller fysisk ubehag) må løses. I slike øyeblikk er barnet "innstilt på" problemet og dermed klar for EFT. Å bruke EFT-banking i tillegg til det vanlige "så, så" og andre beroligende ting vi sier, vil ganske sikkert være svært nyttig i det lange løp.

Du har kanskje oppdaget at jeg ikke tar med EFT-oppsettet i denne prosessen. Det kunne selvfølgelig være nyttig å legge det inn, selv om barn synes å ha mindre behov for det et enn voksne. Om du tilføyer oppsettet, kan barna lyse opp om du sier noe sånt som...

"Selv om jeg har denne ___, jeg er fortsatt en fantastisk gutt."

Som nevnt tidliger, er det nyttig å banke på EFT-punktene også når barnet snakker om "gode" tanker og hendelser i løpet av dagen. Riktig gjort, kan foreldre gjennom EFT legge et beroligende element til samtalen. Videre, selv om barnet forteller om noe positivt, finnes det ofte noen underliggende, konkurrerende, negative elementer som halegheng. For eksempel hvis barnet sier...

"Læreren skrytte av meg foran hele klassen i dag."

.. .kan det konkurrerende, negative i bakgrunnen være...

"Men noen ganger skjeller hun ut barn eller ignorerer de, og jeg er redd det vil skje med meg"

Selv om bankingen i dette tilfellet blir utført i forbindelse med det positive læreren hadde gjort, er det også mulig at det kan redusere frykten involvert i det konkurrerende negative. Dermed vil bruk av EFT både på de "gode" og "dårlige" elementene kunne gi betydelige fordeler over hele linja.

Vi er selvfølgelig alle barn (selv om noen av oss har utviklet noen rynker), og derfor må ikke denne artikkelen være begrenset til en bestemt aldersgruppe. Ville det ikke være fint, uansett alder, om noen spør deg om "ting" fra barndommen? Og ville det ikke være enda bedre å løse noen av disse problemene hver dag? Kanskje kunne du samarbeide med noen om dette, eller du kan gå gjennom prosessen på egenhånd.

Det er aldri for sent for å få en lykkelig barndom.

 

 

Copyright Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt