Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel IV gevorderden: dieper ingaan op emotionele problemen

Detectivewerk met EFT

Bij kernproblemen komen

Het doel van goed detectivewerk in EFT is het centrale - of kern van emotionele problemen te vinden die bijdragen aan de huidige problemen van je cliënt.Kernproblemen worden meestal gevormd in de kindertijd, maar kunnen ook het gevolg zijn van een heftig trauma, zoals een auto-ongeluk of aanranding later in het leven. In de loop van de tijd kunnen die kernproblemen bedolven raken onder de ene na de andere laag van gewaarwordingen, rechtvaardigingen en beschermingsmechanismen zodat ze niet altijd gemakkelijk te vinden zijn.

Soms komt deze kernproblemen al direct te voorschijn, maar het zijn maar al te vaak diep verborgen puzzels in de psyche van de cliënt en is er veel speurwerk en aansporing nodig voor ze zich laten zien. Zo zullen cliënten die niet goed 'doorhebben' wat het verband is tussen emoties uit het verleden en huidige klachten, niet weten hoe ze jou aan de benodigde informatie kunnen helpen. Maar zelfs wanneer ze dat wel 'doorhebben', hebben de meeste mensen manieren gevonden om emotionele pijn te verdoezelen of te rationaliseren; vaak hebben ze niet in de gaten dat een gebeurtenis ze nog steeds dwars zit, totdat iemand (jij) ze helpt om dieper te graven.

Dit artikel biedt je enkele handige benaderingen om kernproblemen te achterhalen. Het gaat hier echter over een artistieke vaardigheid die maatwerk is bij elke cliënt. Onze kunst van EFT-video's staan vol met praktijkvoorbeelden.

In een eerder artikel bespraken wij specifieke gebeurtenissen en hun spilfunctie in krachtige EFT-sessies. We gaven ook voorbeelden van globale problemen die onderverdeeld kunnen worden in specifieke gebeurtenissen. Zo gebruikten we een angst voor afwijzing als voorbeeld voor hoe je eenvoudigweg op zoek kunt gaan naar de gebeurtenissen waarin iemand werd afgewezen en die dan kunt aanpakken met EFT. Er zijn tal van problemen die vrij duidelijk wijzen op de specifieke gebeurtenissen, die erachter zitten ... hier zijn enkele voorbeelden uit dat artikel, elk vergezeld van één eenvoudige vraag die je zou kunnen stellen om gerelateerde gebeurtenissen te achterhalen:

 • "Ik ben bang voor afwijzing." Kun je me vertellen over de specifieke momenten waarin je werd afgewezen?
 • "Ik ben claustrofobisch." Is er een specifieke situatie waardoor je ongemakkelijk werd omdat je opgesloten was in een ruimte?
 • "Ik heb een hoop stress op mijn werk." Kun je je de eerste keer, of meerdere keren, herinneren dat je stress had op je werk?
 • "Mijn moeder en ik hebben altijd ruzie." Welke ruzies zitten je nog altijd het meeste dwars?
 • "Mannen behandelen mij niet goed." Kun je je de eerste keer, of andere keren, herinneren dat mannen je niet goed behandelden?
 • "Ik ben bang om in het openbaar te moeten spreken." Is het voorgekomen dat je in het openbaar moest spreken en dat het niet goed ging?

Als de specifieke gebeurtenissen voor het oprapen liggen, heb je te maken met een gemakkelijk geval … maar er zijn andere gevallen die meer vaardigheden vereisen. Wat doe je in het geval dat iemand je praktijk binnenstapt die zegt: "Ik ben een workaholic"? Zoek je dan naar de specifieke gebeurtenissen waarin hij of zij tot laat op kantoor bleef? Waarschijnlijk niet. In dat geval richten wij ons liever op de gebeurtenissen die de oorzaak lijken te zijn van de drang om zoveel te werken. Je krijgt dus betere resultaten door dieper te zoeken. Indien de angst voor spreken in het openbaar veroorzaakt werd door gebeurtenissen met een vader die commentaar had op alles wat je cliënt zei, dan zouden de hierboven gesuggereerde vragen je niet veel verder helpen. De voorbeelden zijn ontelbaar en wanneer je vast komt te zitten, zul je een detective moeten worden.

Detectivevaardigheden ontwikkelen

De kwaliteit van je detectivewerk als EFT-professional zal bepalen hoe snel en hoe grondig je een probleem kunt behandelen. Alle hierna volgende elementen zijn belangrijk bij het ontwikkelen van je vaardigheden.

Routekaart - Het werken met tafelbladen, tafelpoten en aspecten als de bouwstenen van emotionele problemen zal een enorme hulp zijn bij het organiseren van je aanpak en biedt een nuttige routekaart naar kernproblemen.

Goede vragen - Hoewel ieder probleem zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt, kan de kwaliteit van jouw vragen ervoor zorgen dat je werk gaat van een globaal probleem via specifieke gebeurtenissen naar kernproblemen.

Inzicht & ervaring - Grondig inzicht in hoe problemen worden gecreëerd door de tekens aan onze wand zal zorgen voor een dieper niveau van kundigheid en een heel goed fundament zijn voor intuïtieve begeleiding.

Kwaliteiten - Elke goede detective heeft bepaalde persoonlijke eigenschappen die iedereen kan ontwikkelen. Deze zullen verder helpen bij het ultieme doel om kernproblemen aan te pakken.

Testen - Een methodische, grondige en creatieve aanpak bij het gebruik van alle testinstrumenten zal waardevolle aanwijzingen opleveren om verborgen problemen te vinden en een meer nauwkeurige indicatie zijn van wanneer je werk echt voltooid is.

We gaan uitgebreid in op elk van deze onderwerpen.

Routekaart

De tafelblad-theorie werd al in een eerder artikel besproken. Het biedt een zeer nuttige structuur voor het navigeren door de verschillende lagen van een emotioneel probleem en kan je de relatie tussen al de onderdelen helpen herkennen. We gaan die discussie hier niet herhalen, maar raden aan om zoveel mogelijk ervaring op te doen met dit idee. Zodra dit een tweede natuur voor je wordt, is er een geheel nieuw niveau van begrijpen beschikbaar als hulpmiddel in jouw sessies.

Laten we aannemen dat je cliënt een algemeen probleem als "Ik kan niet slapen" op tafel legt.  Alle hieronder volgende vragen zijn dan nuttig om wat dieper te graven.Veel van de informatie die je nodig hebt om kernproblemen met succes te kunnen aanpakken, bevindt zich in de herinneringen van je cliënten. Zoals we al eerder meldden - weten zij niet altijd welke informatie het meest waardevol is voor de sessie, dus moet jij het gesprek leiden met goede vragen.

 • Hoe komt dat denk je?
 • Als je dat niet weet kun je er dan misschien naar raden?
 • Wat gebeurt er als je dat probeert?
 • Wanneer is het begonnen?
 • Is er een bepaalde emotie die je in die situatie voelt?
 • Hoe lang zit het je al dwars?
 • Welke herinnering heb je van de eerste keer dat je je zo voelde? Wat gebeurde er in die tijd of tot een jaar ervóór in je leven?
 • Als er in het verleden iets is gebeurd dat bijdraagt aan dit probleem, wat zou dat dan zijn?
 • Als je je leven over kon doen, welke persoon of gebeurtenis zou je er dan liever uit laten?

Het hoofddoel hierbij is één of meerdere specifieke gebeurtenissen te vinden die zijn gerelateerd aan het huidige probleem. Mocht je cliënt overigens problemen hebben om desbetreffende herinneringen aan te brengen, vraag hem dan gewoon om er eentje te verzinnen...

 • "Als iemand anders met jouw probleem zou kampen, wat voor soort ervaringen denk je dan dat hij/zij gehad zou kunnen hebben?"
 • "Als je je een ervaring kon voorstellen die aan jouw probleem zou kunnen bijdragen, hoe zou dat verhaal dan klinken?"

De fantasie van jouw cliënt zal vaak putten uit een werkelijke ervaring, dus zelfs als de details niet 100% kloppen, kun je nog steeds iets bereiken. Het stellen van veel vragen zal de persoon stimuleren om meer details toe te voegen. Door te kloppen op alle aspecten die de intensiteit doen toenemen, zal elk beetje onderliggende waarheid van het verhaal aangepakt worden.

Zodra je een emotie of specifieke gebeurtenis hebt ontdekt, kun je met een aantal daarvan doorgaan om nog dieper te komen.

 • Aan wie of wat doet dit probleem of gevoel je denken?
 • Wat betekent 'gekwetst' (of andere genoemde emotie) voor je?
 • Welke reden kan die persoon hebben gehad om te doen wat hij/zij heeft gedaan?
 • Is er iemand die jou misschien onbewust heeft geleerd je zo te voelen? (dat wil zeggen: Wie heeft dat op jouw wand geschreven)?
 • Welke keerzijde (straf of nadeel) zit er aan het probleem loslaten?
 • Wat is de goede kant (voordeel) van het behouden van het probleem?

Deze vragen zullen enorm veel informatie opleveren. Het gaat om aspecten, kansen om pijn te minimaliseren, aanwijzingen voor het testen, benaderingen om toe te passen, mogelijke opstartzinnen, tekens aan hun wand, enzovoort. Hoe meer informatie je hebt, hoe doeltreffender en creatiever je in je sessie kan zijn.

Inzicht en ervaring 

De 'tekens aan de wand' is een concept dat met je mee kan groeien en inzicht zal blijven leveren bij iedere nieuwe cliënt, dus ons advies is om daar echt serieus mee aan de slag te gaan. Pas het toe op je eigen leven en besteed ook aandacht aan de wijze waarop het de interactie tussen andere mensen beïnvloedt. Er is geen vervanging voor jarenlange ervaring met emotionele problemen en specifieke gebeurtenissen. Ongeacht hoeveel vragen je in je gereedschapskist hebt, is het jouw mate van inzicht in emotionele problemen, dat de beste vragen zal genereren. 

 

Ondertussen hebben wij een paar pareltjes van wijsheid om je te helpen je reis wat in te korten.

Thema's van kernproblemen

Het is de moeite waard om voorbereid te zijn op kernproblemen, voordat ze zich aandienen. Met ervaring zie je ze misschien eerder dan je cliënt zelf. Terwijl jij die ervaring ontwikkelt, is hier alvast een lijst van veelvoorkomende thema's die zich vaak als kernproblemen aandienen:                                                                                                                                                                                                                                        

 • Ik ben niet goed genoeg
 • Ik ben geen liefde waard
 • Het is slecht om geld te verdienen
 • Ik ben niet slim
 • Ik ben niks waard
 • Het is niet veilig om te ontspannen
 • De wereld is niet veilig
 • Ik hoor er niet bij
 • Schaamte
 • Schuldgevoel
 • Goedkeuring
 • Afwijzing
 • Veiligheid
 • Veroordeling 
 • Controle
 • Woede
 • Autoriteit

Achter algemene emoties doordringen

Gevoelens als stress, angst, verdriet, depressie, of ongelukkig zijn, zijn heel algemeen. Achter een ralgemeen gevoel zitten gewoonlijk verschillende specifieke emoties die zich zodanig met elkaar hebben vermengd dat ze niet langer herkenbaar zijn. Laten we zeggen dat de cliënt als kind door zijn vader onder grote druk werd gezet om op school tienen te halen. De prijs die hij moest betalen voor het behalen van lagere cijfers was: afgekeurd worden door de man die hij het meest bewonderde. Hij zag die afkeuring slechts enkele keren, maar dat was pijnlijk genoeg om hem op te zadelen met een onophoudelijk streven naar perfectie.

Sindsdien hebben zijn baas, zijn vrouw en zijn kinderen allemaal de meest 'perfecte' versie van hem meegemaakt. Een perfecte man laat echter zijn woede, verdriet of teleurstelling niet zien, dus wanneer hij dergelijke gevoelens had, begroef hij ze achter een muur van 'perfectie'. Tegen de tijd dat hij bij jou aankomt, hebben al die begraven gevoelens zich samen met de angst om mensen teleur te stellen, omgevormd tot één grote algemene puinhoop genaamd 'angst'.

Terwijl een beginneling in EFT misschien gaat kloppen op "Hoewel ik deze angst heb, ..." en wellicht uiteindelijk wat resultaat zal boeken, weet een ervaren EFT-professional dat die angst veel meer behelst dan wat de benaming weergeeft. Inzicht in hoe deze veralgemeende gevoelens worden gecreëerd zal je helpen te herkennen hoe diep je moet gaan om de wortel van het probleem te vinden of hoeveel onderdelen je moet behandelen om tot resultaten te komen.

Waarom koos je die reactie?

Denk hier eens over na... Als twee mensen in exact dezelfde situatie terecht komen, is het goed mogelijk dat de ene persoon hulpeloosheid als reactie kiest, terwijl de ander misschien teleurstelling of woede kiest. Hoe komt dat?

Kernproblemen hebben de gewoonte om onze algemene perceptie van de wereld te kleuren. Zodra iemand bijvoorbeeld een heftige ervaring van machteloosheid heeft, zal die als teken aan zijn wand komen en de betrokkene zal nieuwe situaties voortaan beoordelen op basis van de waarschijnlijkheid dat ze hem al dan niet hulpeloos zullen maken. Dienovereenkomstig zal er een reeks van gebeurtenissen zijn waarin hij zich hulpeloos voelde en het zal zogezegd dan ook de 'voorkeursreactie' worden.

Hetzelfde geldt evenzo voor iemand die een heftige ervaring van teleurstelling, woede of wat dan ook had - door de gebeurtenissen te verkennen die dat teken oorspronkelijk aan de wand hebben geschreven kun je vaak het kernprobleem achterhalen.

Kwaliteiten

Een wetenschappelijke benadering helpt veel bij goed speurwerk. Sommige mensen zijn geboren met een natuurlijke belangstelling voor wetenschappelijke onderwerpen en zijn gefascineerd door hoe dingen werken. Mensen met een wetenschappelijke aanleg breken een procedé graag op in al z'n verschillende stappen om dan te kijken hoe elk ervan bijdraagt aan het geheel. Zij dompelen zich onder in puzzels, vergelijkingen en mechanica, puur om te zien hoe ze ze kunnen ontwarren.

Zoals je wellicht al weet, werd EFT ontworpen door een wetenschapper (ik), een ingenieur om precies te zijn, en de wetenschappelijke aard van mijn detectivewerk is makkelijk te herkennen. Trouw aan mijn ware aard, ben ik niet tevreden met: "Dank je, ik voel me beter." Nee, ik wil juist weten "Waarom? Welk deel voelt zich beter? Hoevéél beter voelt het zich? Waar is het bewijs?" En nog belangrijker - ik dompel mezelf onder in het probleem alsof het een puzzel is en ik laat me nooit onder druk zetten doordat een specifiek resultaat behaald  zou moeten worden.

Veel mensen zijn niet geboren met een wetenschappelijke aanleg, maar de vaardigheden die daarbij horen kunnen worden ontwikkeld. Hieronder heb ik de belangrijkste kwaliteiten van goed detectivewerk benoemd. Ik vertrouw erop dat alle lezers minstens één richting zullen herkennen waarin zij kunnen groeien.

Ongeneeslijke nieuwsgierigheid -

Je kunt jezelf gewapend hebben met honderden vragen, maar als je niet oprecht nieuwsgierig bent naar hoe de wereld van je cliënt in elkaar zit, zul je niet weten hoe je ze moet gebruiken. Soms opent een inzichtelijke vraag een bron van informatie, op andere momenten heb je wellicht meerdere simpele vragen nodig om hetzelfde te bereiken. Vaak weet je niet waar een probleem je heen leidt, en de cliënt net zo min, en zal een overvloed aan eenvoudige vragen jullie beiden gezamenlijk stap voor stap begeleiden. In beide gevallen is de kwaliteit van jouw nieuwsgierigheid vaak bepalender dan een lijst met briljante vragen.

Afstand houden -

Dat betekent niet dat je afstandelijk of ongevoelig moet zijn. Het gaat hier om afstand van je resultaten zowel als afstand van je cliënten. We zullen ze alle twee afzonderlijk behandelen.

 • Afstand houden van je resultaat betekent dat je in je sessie staat alsof het om een experiment gaat. Bij ieder probleem en elke benadering weet je dat het al dan niet kan werken. Indien niet, dan probeer je iets anders en je voelt geen stress over de uitkomst. Er zijn nooit mislukkingen, alleen nieuwe informatie. Je bent niet bang om het verkeerd te doen of voor de ogen van je cliënt af te gaan. Veeleer heb je het hele ego opzij gezet omwille van het experiment en je geniet van de uitdaging die elke puzzel met zich meebrengt.
 • Afstand houden van je cliënt betekent dat jouw passie niet gevoed wordt door jezelf nuttig voelen, een goede band hebben, of goedkeuring krijgen. Als je experimenten geen resultaten opleveren, komt de cliënt misschien niet terug voor een volgende sessie en als je afstand kan houden, voelt dat OK. Als je dat níet kan, voel je misschien spanning en word je misschien verleid tot het gebruik van andere tactieken om afwijzing te vermijden.

Geduld -

Geduld met jezelf, geduld met je cliënt en geduld met het proces - allemaal belangrijk voor goed detectivewerk. Herinner je je Columbo? Columbo was een zeer geslepen detective uit een Amerikaanse TV-serie in de jaren 1970. Zijn wijze van onderzoek was nieuwsgierig, zorgvuldig en vermakelijk ongekunsteld. Zijn grootste deugd was dat hij het geduld had om te wachten totdat alle stukjes van de puzzel zich voor z'n neus presenteerden ... en dan kreeg hij een briljant, schijnbaar heel voor de hand liggend inzicht dat op wonderbaarlijke wijze de zaak oploste. EFT kan er precies zo uitzien. Er zijn een heleboel variabelen in het spel, vooral bij complexe problemen, en soms komen de grote antwoorden niet meteen in beeld, maar geduld en volharding hebben resultaat.

Alle drie deze kwaliteiten zullen je aanmoedigen echt aanwezig te zijn in je sessies en je ego opzij te zetten. Zo zul je toegang hebben tot betere inzichten, betere vragen, betere intuïtie en betere resultaten, dus neem deze gelegenheid te baat om te beoordelen waar je kunt groeien. Het eindresultaat zal zeker de moeite waard zijn. De Kunst van EFT-video's tonen deze kwaliteiten overvloedig  aan het werk en voorzien jou van een enorme bron voor ideeën en aanpak.

Testen   

Bij het testen gaat het niet alleen om de intensiteitsmeldingen van 0 tot 10, maar ook om de grote verscheidenheid aan testmethodes die je vindt in ons artikel over testen. Testmethodes moeten worden toegepast totdat het probleem niet meer kan worden geactiveerd. Uiteindelijk geeft het testen aan wanneer de klus echt geklaard is. Het vertelt ons ook wanneer ons meer te doen staat en het kan ons speurwerk in de goede richting sturen. Testen en detectivewerk zijn zó met elkaar verweven dat de ene nooit zonder de andere kan.

Een van de grote valkuilen voor EFT-professionals is dat ze niet grondig genoeg testen. Hoe dat komt? We vermoeden dat het iets te maken heeft met vertrouwen in zichzelf of hun werk. Sommige mensen zijn misschien opgevoed met het streven naar hoge standaarden en andere zijn zonder meer tevreden met de resultaten. Het is moeilijk om één reden te vinden voor zovele mensen, maar het is een gebied waar de meeste mensen aan moeten werken.

Als je wordt geconfronteerd met een probleem dat niet goed reageert op de basisprincipes van EFT, of de specifieke gebeurtenis die je hebt gekozen leidt niet tot verlichting voor het algehele probleem, hou dan in gedachten dat er meer testwerk nodig is. In plaats van te proberen de basisprincipes meer toe te passen dan haalbaar is, of terug te keren naar een 'creatieve' globale aanpak, is het beter dieper te graven in de emotionele structuur van je cliënt en beter materiaal te vinden om EFT op toe te passen.


© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehoudenja alles iets