Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL V – Avansert: Finpuss av prosessen & utdyping av språket

Bruk av springende språk i EFT bankeprosessen

EFT Tapping Rambling image

I Art of Delivery-videoene vil du se meg å bruke en rekke forskjellige språklige virkemidler i mine oppsett og påminnelsesfraser som kanskje ikke gir fullstendig mening for deg ennå. Jeg kaller dette Springende språk, og det er lett å forstå når du hvordan jeg tilsynelatende bare lar ordene springe ut fra munnen min. Springende språk er en svært sofistikert form for kommunikasjon som jeg bruker til å samle informasjon, vurdere ulike retninger og teste resultater. Den ledes av masse erfaring, en god del intuisjon og et sterkt fokus på klientens reaksjoner på det jeg sier.

Springende språk kan rett og slett ses på som  en kombinasjon av de språkverktøy som du har lært tidligere i denne delen. Vi har presentert de grunnleggende konseptene bak hvert verktøy slik at du skal kunne forstå deres formål og mål når du tar de i bruk.

Etter hvert som du tar de i bruk i dine økter, vil du naturligvis utvikle din egen stil, avhengig av hvor mye av hvert verktøy du bruker. Noen utøvere vil bruke mer tid på klientens egne ord for å treffe forstyrrelsene mer fullstendig, mens andre kan begynne å legge inn forskjellige testmetoder som «Si dette» eller triggende uttalelser fra tidligere i behandlingen, og noen vil fokusere mer på reformuleringer. Men om du mestrer alle språkverktøyende helt flyende, vil du kunne bli mer avansert og justere din egen stil i forhold til det som fungerer best for hver enkelt klient.

En oversikt

EFT Tapping Review image

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av noen av verktøyene vi har vært innom til nå.

Tilpassede oppsett-

Oppnår de opprinnelige språklige målene (anerkjenne problemet og akseptere seg selv på tross av problemet), men nå med utvidede versjoner av klientens språk der du legger til din egen utdypning for å forbedre beskrivelsen, forutsatt at den «treffer» klienten. Beskrivelsene fortsetter mens en banker på Karatepunktet og videre til påminnelsespunktene.

Reformuleringer-

Oppmuntring til kognitive skift legges til som et tredje mål for kommunikasjonen, og reformuleringer brukes for å foreslå nye perspektiver som klienten kan godta eller avvise. De nye perspektivene presenteres best når en betydelig del av intensiteten har gitt slipp fra hendelsen eller problemet.

Intuisjon-

Kontakt med guddommelig veiledning kan brukes i den grad du selv føler for det for å velge verktøy, finne ord eller reformuleringer under den absolutte forutsetning om at du sjekker med din klient at du er på rett spor.

Testing-

Testmetoder har hittil ikke blitt kategorisert som et språklig verktøy, men det er lett å se at de fleste tester faktisk blir utført ved hjelp av språket. På dette trinnet vil du se hvordan testing kan legges til i løpet av behandlingen.

Globale vs spesifikke tilnærminger-

Bruk en global tilnærming for å ta brodden av eller minimere følelsesmessig smerte og bruk en spesifikk metode for resten av prosessen for å finne og løse bestemte hendelser som bidrar til det generelle problemet.

Detektivarbeid -

Å finne "dører" eller retninger til grunnleggende problemer og/eller detaljer bak et problem. Dette blir vanligvis utført i en global setting og kan forbedres ved å banke noen globale runder for å skrelle bort så mye intensitet at nyttige spor kan dukke opp.

Hvert av de verktøyene vi nettopp har beskrevet kan brukes med varierende grad av dyktighet. Artiklene i denne opplæringen har beskrevet de grunnleggende måtene. Som du kanskje allerede har sett, vil kombinering av selv grunnleggende nivåer av disse språkverktøyene i dine bankerunder kunne drastisk forbedre dine EFT-resultater.

For å forstå stilen jeg har utviklet i Art of Delivery-videoene, må du kjenne til mer avansert bruk av disse verktøyene, så det skal vi se nærmere på.

Reformulering som testmetode

Hittil har reformuleringer blitt brukt på en forsiktig måte etter at en betydelig del av intensiteten er frigjort. Målet har vært å presentere et nytt perspektiv og oppmuntre til et kognitivt skift. Dette er den mest pålitelige måten for at dine reformuleringer skal treffe og oppnå det ønskede resultatet.

Men tenk over...

Når en reformulering ikke treffer, hva betyr det?

For det første betyr det at skiftet du foreslo ennå ikke er klart til å skje. Er det feil? Eller har du bare fått mer informasjon?

Når du møter motstand, har du også funnet flere aspekter og mer energiforstyrrelser.

Er ikke det målet for en test, lurer du på? Å grave fram flere aspekter? Absolutt.

Så nå kan en Reformulering ha to forskjellige mål:

 • Hvis den treffer, har du et kognitivt skift.
 • Hvis ikke, fungerer den som en test, og du har funnet nye aspekter.

Legg for eksempel merke til hvordan jeg prøver en tilgivelses-reformulering for Shelley og hennes astma. Når vi er ferdig, forteller hun at hennes puste problemer er litt verre. Dette er et tegn på at det er behov for mer arbeid med emosjonelle problemer.

 

EN TILGIVELSES-REFORMULERING SOM IKKE TREFFER - SE VIDEO

 

Tidligere har vi brukt reformuleringer på en konservativ måte for å unngå motstand. Med erfaring kan vi leke med dristigere reformuleringer, vel vitende om at hvis de ikke treffer, vi kan dra nytte av den nye informasjonen det gir.

Imidlertid vil timingen spille en viktig rolle. Vi prøver fortsatt å fokusere på en bit av problemet av gangen. Å kaste opp en haug med dristige reformuleringer uten en plan kan gjøre testingen mer komplisert og redusere kvaliteten på behandlingene.

Reformuleringer for å ta brodden av

I Art of Delivery-videoene vil du se meg bruke mye reformuleringer i begynnelsen av behandlingene mens intensiteten selvfølgelig er høy.

 • Er det et dristig valg?
 • Tester jeg?
 • Forventer jeg virkelig et ekte kognitivt skift med det samme?
 • Prøver jeg å ta brodden av?

Faktisk er jeg åpen for alle disse mulighetene når jeg foreslår en reformulering. I begynnelsen av en behandling med en åpenbart traumatisert klient er min høyeste prioritet å minimere deres følelsesmessige smerte. Så da jeg prøver å ta brodden av. Men jeg følger meget nøye med på deres reaksjoner på mine ord, og jeg vet at deres problemer lett lar seg trigge. Derfor trår jeg svært forsiktig og legger merke til hva som treffer eller ikke.

Jeg bruker ofte mer humoristiske reformuleringer i begynnelsen for å lette atmosfæren. Hvis min humor ikke treffer så godt, kan klientens smerter bli forsterket, så jeg velger mine vitser med omhu. Erfaring og intuisjon er ofte godt å støtte seg til her. Her er et eksempel på en lett og humoristisk omformulering med Betty i begynnelsen av denne økten.

 

EN LETT OG HUMORISTISK REFORMULERING - SE VIDEO

 

Mens du ser de hele øktene i Art of Delivery- videoene, se om du kan vurdere hvordan jeg lykkes med dette i tankene:

 • Hvor dristige er mine reformuleringsvalg?
 • Hvilken risiko tar jeg?
 • Treffer ordene?  Hvis ikke, hvordan justerer jeg kursen?
 • Hvilken ny informasjon oppdages som resultatet?

Reformuleringer som detektivarbeid

EFT Tapping Detective Image

La oss si at noen kommer til deg med et kronisk hudutslett og du prøver å innsnevre det til de mest hensiktsmessige emosjonelle problemene du kan finne. Detektivarbeid er den ferdigheten du må benytte her, men det er flere måter å gå fram på. 

 • Nysgjerrighet og gode spørsmål er den mest åpenbare og greie måten å finne grunnleggende problemer, og det lærte du i del IV.
 • Grunnleggende global banking kan skrelle bort lag av intensiteten fra det generelle problemet og tillater klienten å få større innsikt.
 • Å legge inn reformuleringer i de globale bankerundene er en måte å presentere muligheter for klienten som de ikke klarer å komme på av seg selv. Med andre ord kan du ha en mistanke eller to om hvordan problemene henger sammen, og ved å presentere de i en bankerunde, kan klienten være mer åpen for dem.

Inntil du finner saker og hendelser som bidrar til utslettet, vet du allerede to ting: (1) utslettet og de medvirkende problemene / hendelsen (e) vil på en eller annen måte være koblet til Skriften på klientens vegger, og (2) de mest intense problemene / hendelsene er ofte de mest effektive for å gå løs på.

Med skriften på veggen i tankene kan du bruke reformuleringer i oppsettene for å undersøke sammenhengene. Hvis du for eksempel allerede visste at klienten gikk gjennom en skilsmisse omtrent samtidig med at utslettet begynte, kan du prøve et oppsett som dette:

"Selv om jeg har dette utslettet på huden og det kanskje har noe med min skilsmisse å gjøre...."

Hvis du ut fra klintens reaksjon kan se om denne delen treffer, kan du fortsette slik:

... "eller kanskje det har noe å gjøre med følelsen av å bli avvist."

Din klient kan være helt uenig, og i så fall kan du prøve en annen retning eller stille flere spørsmål. Men hvis klienten sier "Å ja! Jeg tror du har rett!", da har du kanskje funnet en direkte rute til et grunnleggende problem.

I videoklippet under jobber jeg først med Betty som beskriver sitt problem som en frykt for å stikke seg selv fram. En åpenbar retning ville være å spørre henne om spesielle hendelser der hun var frampå og det ikke gikk så bra. Et annet alternativ er å finne ut hvilken bordplate eller grunnleggende problem som kan ligge under problemet med å stikke seg fram. Når du vet det, så kan du gå videre med tilhørende, bestemte hendelser eller bordbein som kan ligge enda tidligere i fortiden og / eller hatt større innvirkning på hennes problem. I dette tilfellet, når jeg bruker reformuleringer for å ta brodden av, eksperimenterer jeg også med "behov for å være perfekt" og finner ut at den treffer fint. Dette tyder på at vi har funnet en "Jeg skal være perfekt"-bordplate.

Deretter vil du se en global bankerunde med Colleen om hennes nervøsitet på scenen som raskt førte oss til "Jeg kan ikke gjøre det riktig." Fordi det traff så bra, fortsatte jeg med den tankerekken og landet presist på en mulig årsak til hennes kroniske utmattelsessyndrom.

Til slutt er det noen bankerunder med Shelley og hennes astma. Du vil se hvordan jeg starter i én retning og hele tiden justerer til jeg lander på noe virkelig nyttig. Etter videoen kommer noen perspektiver. Du ønsker kanskje å lese dem før du ser videoen.

 

BRUK AV REFORMULERINGER SOM DETEKTIVARBEID - SE VIDEO

 

Med Betty – oppdaget du hvordan "jeg skal være perfekt" er en mer spesifikt enn "Frykt for å stikke meg fram?" I dette tilfellet er den nye informasjonen vi fikk avdekket sannsynligvis en bedre representant for Skriften på veggen eller en grunnleggende oppfatning som påvirker hennes erfaringer og er derfor et bedre sted å starte. Med denne nye informasjonen vil jeg utforske bordbein der hun ikke var perfekt og prøve å velte bordplata. I hele økten reduserte vi "Jeg skal være perfekt" ned til en frykt for avvisning som også er et mer grunnleggende problem.

Tenk over det samme spørsmålet med Colleen ... fikk du se hvordan "Jeg trenger å være perfekt" er mer spesifikt enn "Jeg har Kronisk utmattelsessyndrom?"

Og med Shelley er "du kveler meg, og jeg kan ikke puste" et mye bedre materiale enn "jeg har astma."

Utvidet Testing

Flere av de testmetodene du allerede har lært er språkbasert, og med erfaring kan du bruke dem på ulike steder i prosessen. Vi vet at vi med testing prøver å utløse ny intensitet, altså nye aspekter, og fram til nå kan det hende du bare har brukt dem på slutten av en økt.

Du kan prøve å innarbeide dem på slutten av hvert crescendo når du benytter Fortell historien-teknikken, og etter hvert vil du finne aktuelle steder i samtalen mellom rundene der det passer å bruke humor, Si dette- testen eller kaste inn noen spøkefulle kommentarer for å se om du kan overraske klienten med noen ord som inneholdt mye intensitet for dem. Du kan også innarbeide dem på en tilfeldig, en leken måte.

Her er et videoeksempel:

 

INNARBEIDING AV TESTER SAMMEN MED SPRINGENDE SAMTALER  - SE VIDEO

 

Du vil finne mange eksempler på testing i Art of Delivery-videoene og hvordan de kan brukes på ulike måter i en økt. Du vil se at de er markert på skjermen når de dukker opp.

Å gå enda lenger med tilpasset oppsett

Akkurat som med reformuleringer kan tilpasset oppsett også spenne fra konservativt til dristig. På den konservative siden fokuserer vi akkurat nok på problemet til at vi får effekt av bankingen. Ved å utvide språket til en mer fullstendig beskrivelse, styrker vi fokuset og sikter mer presist inn på forstyrrelsen med en mer nøyaktig beskrivelse. På den dristige siden kan vi bruke utdypning å bruke mer provoserende uttrykksmåter og la de virkelige følelsene komme fram.

Som du kanskje allerede vet fra erfaring, er det slik at jo mer følelsesmessig innhold vi kan inkludere i språket, jo mer intensitet kan vi vanligvis generere. Når vi ønsker å håndtere følelsesmessig smerte og holde intensiteten i sjakk, vi holde oss på den konservative siden. Når vi er klare til å grave opp flere aspekter og kontrollere at all intensiteten virkelig har sluppet taket, kan vi være mer provoserende.

La oss si at din klient ønsker å jobbe med noen sinne mot sin mann. Han har unnlatt å ta sin del av arbeidet hjemme for i stedet å spille golf og lot henne sitte igjen med ansvar for arbeidet med tre barn, husarbeid og en fulltidsjobb. De hadde nylig en krangel om dette hvor han sa: "Golf er mer viktig for meg", så la oss anta vi adresserer denne hendelsen som illustrasjon.

Standardspråk:

Standardspråket er vanligvis det mest konservative. Vi bruker noen få ord for å beskrive problemet og holder fokus på det gjennom runden. Selv om noen få ord kan gi tilstrekkelig fokus på forstyrrelsen, kan det også tillate klienten å opprettholde en viss grad av løsrivelse fra problemet. Å gå tilbake til Standardspråk er fortsatt veldig nyttig når en klients intensitet har blitt for høy. Da ønsker vi å få til litt løsrivelse og komme litt bort fra intensiteten mens vi fortsatt opprettholder fokus. 

Oppsettet kan være: "Selv om jeg er sint på mannen min fordi han spiller golf, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

Påminnelsesfrasen kan være: "Jeg er sint" eller "Dette sinnet"

Utvidet språk:

Ved å bruke klientens fulle beskrivelse, oppfordrer vi til en bedre beskrivelse av problemet. Det fører til sterkere følelsesmessig tilknytning, og ofte øker intensiteten.

Oppsettet kan være: "Selv om han sa at golf er viktigere enn vårt liv i lag, og det gjør meg veldig sint fordi jeg er sitter igjen her med alt arbeidet, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

Påminnelsesfrasen kan være: "Jeg er sint", "Vårt liv er ikke viktig for ham," og / eller "Jeg sitter igjen her med alt arbeidet".

Utdypning:

Når vi foreslår utdypende beskrivelser som forsterker klientens egne beskrivelser, er målet å beskrive problemet tydeligere, både følelsesmessig og uttrykksmessig. Dette resulterer ofte i sterkere intensitet fordi klienten kommer enda tettere på problemet.

Oppsettet kan være: "Selv om han forsetter å velge golf framfor meg, og han ikke bryr seg om at det gjør vondt for meg, jeg føler at jeg blir forlatt, og det gjør meg veldig sint fordi jeg er for sliten til å gjøre alt dette arbeidet helt aleine, aksepterer jeg meg selv fullt og helt. "

Påminnelsesfrasen kan være: "Han velger golf framfor meg", "Jeg er såret, men han bryr seg ikke", "jeg er forlatt", "Jeg er så sint på ham," og / eller "Jeg er lei av å måtte gjøre alt. "

Utløsende språk:

Ved å strekke utdypningen og den følelsesmessige tilknytningen til det ekstreme, kan du også arbeide med språk som vil bli vurdert som sjokkerende, provoserende, eller "mindre enn høflig" for å trekke ut eventuell gjenværende intensitet i en sak / hendelse. Dette kan omfatte banneord, eksplisitte beskrivelser av hendelsesdetaljer, eller enda mer utvidede beskrivelser av klientens reaksjon på hendelsen. Snarere enn å legge ordene i munnen på klienten, er dette virkelig en mulighet for kunden til å si hva hun egentlig mener, snarere enn å bevare en slags høflig fatning. Denne tilnærmingen vil kreve god kontakt, så ikke gjør dette med mindre klienten føler seg komfortabel med det.

Oppsettet kan være: "Selv om jeg bygde livet mitt rundt den drittsekken, og han mener en jævla golfball er mer verdifull enn jeg er, aksepterer jeg meg selv fullt og helt. Han er en egoistisk drittsekk som kan overlate alt dette ansvaret til meg, og jeg kunne faen ta meg kvele ham for ikke å bry seg. "

Påminnelsesfrasen kan være: "Jeg bygde livet mitt rundt den drittsekken", "For en egoistisk drittsekk", "jeg kunne faen meg kvele ham," og / eller "Han bryr seg ikke."

Kan du se hvordan denne typen uttrykk kan være mer i tråd med hva klienten faktisk føler? Jo mer nøyaktig vi kan beskrive deres forstyrrelser, jo bedre vil vi kunne korrigere dem.

Forhåpentligvis har du vært konservativ og svært nøye med å tilpasse ditt eget språk til klienten. Hvis ja, og dine utdypninger har truffet godt, kan du prøve å eksperimentere med et språk som er mer direkte eller mer provoserende for å se om du kan grave fram mer intensitet.

I det store og hele leter vi etter intensitet, og så prøver vi enten å minimere den eller finne mer av den. Vi har strukturer og verktøy for å holde orden på detaljene, men språket ditt kan hjelpe deg til nye måter å grave den fram på. Reformuleringer som ikke lander virker på samme måte som en test ved at de utløser nye aspekter. Å være mer provoserende med klientens ord kan utløse nye aspekter. Testmetoder, humor og alle de språklige verktøyene du har lært kan nå være nye måter å se etter nye aspekter, finne nye dører eller bekrefte at noe har blitt klarert.

Til syvende og sist

Å være så kreativ med EFT er virkelig moro, men ... når det renner ord ut av munnen din gjennom en bankerunde, hvordan vet du om det fungerte? Hvordan vet du om den mer uorganiserte, frittflytende stilen har gjort en bedre jobb enn de grunnleggende verktøyene som de har lært?

Svaret er... testing.

Når du legger mer kreativitet inn i prosessen, går det ofte på bekostning av den metodiske, spesifikke tilnærmingen til offisiell EFT. Om du ønsker å representere Offisiell EFT, må du også være sikker på at du faktisk leverer EFT i samsvar med hvordan denne opplæringen har forklart det, og du må være sikker på at de opprinnelige strukturene fortsatt er intakt. Spesifikke hendelser, aspekter, testmetoder, fortell historien, bordplater, bordbein, etc. må være det overordnede rammeverket for øktene dine. Hvis ikke, risikerer du å «gå deg vill i språket» som så mange EFT-utøvere før deg har gjort.

Hva er det du tester? Noe spesifikt. Pass på at du vet hvilken forstyrrelse du adresserer med språket før du begynner en bankerunde, og test deretter den samme forstyrrelsen når du er ferdig. Vokt deg for fristelsen til å bruke Springende Oppsett på globale problemer og etterpå teste det globale problemet for å se om du har gjort framskritt. Hvis du bruker kreativt språk i en global tilnærming, må du komme ned til detaljene etterhvert.

Og til slutt: Klienten har alltid det siste ordet. Hvis du går deg vill i språket, kan du overse klientens subtile motstand mot det. Den viktigste ferdigheten på dette nivået av EFT er fokus, fordi samtidig som du sier ordene, driver du med eksperimenter. Du må holde orden på alle aspektene og vite nøyaktig hva du tester etter hver runde, se alle kundens reaksjoner, og behandle ny informasjon på sparket. Dette blir enda mer komplisert når du har en klient med en alvorlig sykdom eller mental tilstand og en labyrint av emosjonelle problemer å arbeide med.

Husk at standardverktøyene fortsatt er svært effektive hvis du opprettholder Triaden: Være spesifikk, Aspekter og Testing. Begi deg gjerne ut på mer kreative bruksområder når du måtte ønske, men ikke tap fokus på det grunnleggende.

 

 

© Gary Craig
Alle rettigheter forbeholdt