Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL II for alle: Å komme til røttene av problemet med EFT

Å avdekke bestemte hendelser - et viktig konsept i EFT bankeprosessen

Hvordan du kan dele komplekse saker i mindre biter - forenkling av EFT-prosessen

Specific Events are the building blocks (true causes) of every issue
Spesifikke hendelser er
byggesteinene (de virkelige årsakene)
til alle problemer.

Så langt har alt du har lært i denne Gold Standard EFT-opplæringen ledet deg mot dette sentrale begrepet. Som du vil se, er spesifikke hendelser byggesteinene (de virkelige årsakene) til et hvert problem, uansett hvor komplekst det er. Ideen her er å bryte ned komplekse problemer i håndterbare biter, slik at du kan banke på problemene på en mer intelligent måte ved å fokusere på det de bygger på.

For noen problemer er det ganske greit å finne de underliggende, emosjonelle bidragsyterne. En flyskrekk kan være et resultat av en dårlig opplevelse i fly, mangel på sosial tillit kan ha begynt etter et opprivende brudd, eller et sug etter sjokolade kan komme av vanlige pengebekymringer. Hvis du har vært i stand til å løse en aktuell sak ved å skifte fokus til det emosjonelle området med raske resultater, så er du blant de som kan oppleve EFT som være litt av et mirakel. Hvis ikke, kan det hende at uløste, emosjonelle problemer er for komplisert for en så enkel tilnærming. De fleste mennesker vil måtte grave dypere for varige resultater. Derfor vil vi nå fortsette vår reise mot enda større EFT-ferdigheter.

De fleste følelsesmessige problemer som folk vanligvis opplever er mer omfattende enn de vi har brukt som eksempler. "Jeg føler meg ikke bra nok til å bli akseptert," "Jeg fortjener ikke økonomisk trygghet", "Jeg er ikke komfortabel med intimitet", "Jeg har et kontrollproblem," eller "Jeg har vanskeligheter med å stole på folk" er bare noen få eksempler på større problemer som kan hemme din lykke eller tjener som hinder for din suksess. De kan også bli referert til som mønstre, som "jeg tiltrekker meg alltid feil partner" eller "jeg saboterer min egen økonomiske suksess." Forsøk på å løse problemer som dette med EFTs grunnoppskrift kan være beroligende og få deg til å føle deg bedre, men effekten kan bli borte fordi problemet ikke har blitt brutt ned i små nok biter til å maksimere EFTs effektivitet.

Hvis du bruker våre tidligere instruksjoner om å være spesifikk, vil du kunne identifisere en rekke hendelser i livet som førte til det relativt omfattende problemet du prøver å løse. Du kan også finne noen vanlige følelsesmessige reaksjoner knyttet til dem. I denne artikkelen vil vi få se hvordan spesifikke hendelser er de virkelige byggesteinene til disse større problemene, og hvordan oppdagelse og adressering av de relaterte hendelsene vil sette deg i stand til å få raskere, mer langvarige bankeresultater.

Når du forstår konseptet, vil vi gi deg en trinn for trinn-veiledning for systematisk å finne og arbeide med byggesteinene til dine problemer.

Her er en innledende video som inneholder nyttige diskusjoner fra mine tidligere EFT bankeseminarer. Se på dette som en innledninge til det som skal komme.

 

INTRO TIL BESTEMTE HENDELSER - SE VIDEO

 

La oss begynne vår utforskning av spesifikke hendelser med en felles utfordring som møter EFT-bankere, nemlig at vi har en tendens til å se våre problemer gjennom "globale briller", og dermed har vi en tendens til å beskrive dem ved hjelp av generelle navn. Slik det ble innledet med over, kan det for eksempel være ...

 • "Jeg føler meg ikke verdig til å bli akseptert"
 • "Jeg fortjener ikke økonomisk sikkerhet"
 • "Jeg er ikke komfortabel med nærhet"
 • "Jeg har et kontrollproblem"
 • "Jeg har vansker med å stole på folk"
 • "Jeg tiltrekker meg alltid feil partner"
 • "Jeg saboterer min egen økonomiske framgang"
 • "Jeg har lav selvfølelse"
 • "Jeg er klaustrofobisk"
 • "Jeg er en emosjonell trøstespiser"
 • "Jeg har mye stress på jobben min"
 • "Min mor synes jeg er verdiløs"
 • "Menn behandler meg ikke bra"
 • "Jeg har frykt for å tale i offentlige forsamlinger"
 • "Jeg er redd for å bli avvist"

Dessverre misoppfatter mange EFT-utøvere med begrenset trening disse globale utsagnene og tar de for de egentlige problemene. Følgelig adresserer de dem med EFTs grunnoppskrift og globale tilnærminger som:

 • "Selv om jeg ikke føler meg verdig til å bli akseptert ..."
 • "Selv om jeg ikke fortjener økonomisk trygghet ..."
 • "Selv om jeg ikke er komfortabel med nærhet ..."
 • "Selv om jeg har et kontrollproblem ..."
 • "Selv om jeg har vansker med å stole på folk ..."
 • "Selv om jeg alltid tiltrekker meg feil partner ..."
 • "Selv om jeg saboterer min egen økonomiske framgang ..."
 • "Selv om jeg har lav selvfølelse ..."
 • "Selv om jeg er klaustrofobisk ..."
 • "Selv om jeg er en emosjonell trøstespiser ...."
 • "Selv om jeg har mye stress på jobben min ...."
 • "Selv om min mor og jeg alltid krangler ...."
 • "Selv om menn ikke behandler meg bra ...."
 • "Selv om jeg er redd for å snakke i offentlige forsamlinger ...."
 • "Selv om jeg er redd for å bli avvist ..."

Problemene ovenfor er alle veldig globale, noe som betyr at de inneholder mange aspekter. Det betyr at de kan bli brutt ned i mye mindre deler, og vi kan være langt mer konkret. Å prøve å løse disse globale problemene med en runde eller to med banking er som å prøve å knekke et solid eikebord med å slå en knyttneve i bordplata. Om du slår tilstrekkelig mange ganger kan du svekke et bordbein eller to, men det er omtrent alt.

En bedre tilnærming er å ta sikte på bordbeina som støtter bordplata. Fjern eller svekk bordbeina, og bordplata faller. Heri ligger enkeltheten og kraften i spesifikke hendelser.

Bord og bordbein - en ideell EFT-metafor

La oss utdype denne svært viktige EFT-metaforen som vil hjelpe oss å være mer spesifikk med disse globale problemene. Spesifikke hendelser er ganske enkelt bordbeina som støtter opp under det globalt uttalte problemet eller bordplata. Som du snart vil se, er adressering av bordbein med EFT alltid mer spesifikt enn å adressere bordplata.

For å avklare, la oss utforske denne globale uttalelsen: "Jeg er redd for avvisning" fra problem-listen ovenfor.

Table Tops and Table Legs Diagram

Avvisningseksempel: I stedet for å bruke EFT på dette bordplateproblemet med en uttalelse som: "Selv om jeg er redd for avvisning ....." kan vi prøve å være mer konkret og bryte det ned til spesifikke hendelser (bordbein) som forårsaket det. Det er ikke alle som har frykt for avvisning, men du kan være sikker på at de som har det, vil ha en del erfaringer eller spesielle hendelser i fortiden som støtter den. I EFT-terminologi  kan disse spesifikke hendelsene bli adressert slik:

 • "Selv om min lærer i tredje klasse gjorde meg flau foran klassen ....."
 • "Selv om min far ikke deltok på min avslutning på videregående skole, og jeg følte seg utelatt ...."
 • "Selv om min kjæreste på VGS sa:" Jeg har blitt lei av deg "...."
 • "Selv om jeg ble sendt på rommet hele dagen på Thanksgiving da jeg var åtte ...."
 • "Selv om mamma sa til meg: "Du vil aldri bli gift om du ikke blir like tynn som din søster".... "
 • "Selv om jeg ikke fikk spille på Little League baseball team ...."

Kan du se hvordan hver av disse hendelsene kanskje kunne føre til at noen sier "Au! Jeg ble nettopp avvist "? Hvert av disse smertefulle avslagene blir lagret i energisystemet, og etter hvert som forstyrrelsene akkumuleres, kan det til slutt føre til at noen forsøker å unngå avvisning for enhver pris. Dette kan påvirke de valgene de gjør eller sjansene de er villige til å ta i livet, og en dag vil de innse at de har begrenset seg selv fordi de er "redd for å bli avvist."

Dette er de virkelige bidragsyterne til "Jeg er redd for å bli avvist"-problemet. De representerer grunnlaget for problemet. De er årsakene, mens frykten for avvisning bare er symptomet. For å bruke EFT på et problem som dette, starter vi først med å se etter bordbeina, og deretter nøytraliserer vi hver enkelt årsak en etter en. Når vi gjør dette, vil hvert bordbein som blir fjernet (eller svekket) destabilisere bordplate før den til slutt kollapser og problemet med frykt for avvisning forsvinner. Dette er EFT-banking på sitt beste.

Men ikke glem at testing er en viktig del av Triaden (aspekter-testing-å være spesifikk). En enorm fordel her er at ved å skille ut et problem i en organisert samling av aspekter, vet du nøyaktig hva du tester når du vurderer intensiteten fra 0-10. I motsatt fall, hvis du bruker globalt språk for å løse et globalt problem, vil vurderingen fra 0-10 representere alle aspektene på en gang. Hvis du ikke kommer noen vei, er det vanskelig å vite hvilke deler som har bedret seg, og hvor mye ... og viktigst, hvor du skal dra derfra for best mulig bankeresultater. Hvis du reduserer alt ned til klare detaljer, kan du velte dem ned som dominobrikker.

Forutsatt at du kan finne og ta alle aspekter i hver bestemt hendelse, vil de hendelsene som du nøytralisere holde seg nøytralisert, og du kan bekrefte dette gjennom å teste de over tid. Dette gjør det mulig å systematisk arbeide deg gjennom problemer og dermed forbedre din tillit og suksess med EFTs bankeprosess.

Her er et banketips:

Du legger kanskje merke at alle hendelsene vi har valgt som eksempler er fra barndommen. Det er fordi de tidligere hendelsene har best sjanse for å bli grunnleggende hendelser, dvs. at de gir sterkere støtte for bordplaten. Hvis du kan forestille deg at alle bordbeina som støtter et problem kan ha forskjellig størrelse og styrke, er det da ikke mest fornuftig å slå ut de store først? Jo lenger tilbake du kan gå i din personlige historie for å finne en relatert hendelse, jo større vil sannsynligvis beinet være.

Her er et annet banketips:

Hold øye med EFTs generaliseringseffekt. Ofte vil de forskjellige "avvisningsbeina" ha noen felles temaer, slik at om du fjerner det ene beinet, har det også en effekt på de gjenværende. For eksempel kan mange av avvisningsproblemene innbefatte en forelder, skolen eller en spesiell opplevelse som vold eller krig. Selv om en sak har hundrevis eller tusenvis av bordben, er det ofte nok å ta 10 eller 20 av dem med EFT og deretter se hvordan generaliseringseffekten kollapser hele bordplaten.

Her er en kort video som beskriver Bordplate- og bordbein-metaforen og hvordan EFTs generaliseringseffekt fungerer.

 

BORDPLATE- & BORDBEIN-METAFOREN - SE VIDEO

 

Med EFT kan du nå bryte ned hvert komplekst problem i mindre biter

Å benytte EFT på spesifikke hendelser er ikke begrenset til avvisningsproblemer. Det benyttes ved frykt, sinne, skyldfølelse, sorg, traumer og et hvert følelsesmessig problem du kan sette navn på. Det gjelder også alle de emosjonelle årsakene til fysiske problemer og prestasjonsproblemer. Ved å bryte disse problemene ned til spesifikke hendelser som forårsaker dem, har du en formel for å bringe frihet til nesten alle problemer. Med dette konseptet er ingen problem for kompliserte fordi de kan alle bli brutt ned til sine individuelle deler og deretter bli kollapset med EFT. Her er noen klassiske eksempler:

 • En traumatisert krigsveteran kan være diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Dette er et globalt problem fordi det er forårsaket av mange krigsrelaterte, spesifikke hendelser. Bare identifiser hver enkel av de konkrete krigshendelsene og ta dem en etter en med EFT. Når tilstrekkelig mange av dem har blitt nøytralisert, vil ikke lenger PTSD ha en årsak, og bordplaten kollapser i lag med med veteranens mareritt, påtrengende minner, hodepine, panikkanfall og så videre.

 • Sinneproblemer har alltid sine årsaker, og disse årsakene er de spesifikke hendelsene som sinnet kom fra. Tenk for eksempel på din egen fortid, og husk noen spesielle hendelser som skapte sinne hos deg. Koker de ikke fortsatt under overflaten bare for å dukke opp nå og da som sinneutbrudd? Kan du se at etter å ha nøytralisert disse hendelsene med banking, vil du ha mindre i "sinnebøtta", og resultatet vil bli færre sinneepisoder?

 • Prestasjonsproblemer innen arbeids- og næringslivet, sport, musikk og offentlige taler har nesten alltid spesifikke hendelser som grunnleggende problem. I slike tilfeller genererer de spesifikke hendelsene vanligvis begrensende følelser eller tro som er hemmende på ytelsen. Eksempler: (1) Min far sa at rike mennesker er grådige, (2) Hvis jeg utmerker seg i baseball, vil mine klassekamerater mislike meg akkurat som min fetter gjorde da jeg var 7 år, (3) Jeg kan ikke synge den høye tonen fordi mine kamerater sa at jeg ville høres ut som en pyse og (4) jeg fortjener ikke stående applaus fordi min åttendeklasse-lærer fikk meg flau da han sa at jeg viste meg fram. Vi har alle samlet opp et hav av disse mentale hindrene, og alle samles bak vår egen, personlige demning. Hvis vi kollapser dem med EFT banketeknikker, brister demningen og åpner opp for utrolige, nye muligheter.

 • Fysiske problemer og alvorlige sykdommer har nesten alltid emosjonelle årsaker (etter min mening). Skolemedisin og de fleste andre metoder har en tendens til å se bort fra dette, og dermed skiller EFT-prosessen seg ut som en unik tilnærming. Da er det ikke så rart at vi ofte lykkes der alt annet svikter. Jeg vil vie en hel fremtidig artikkel til dette emnet, men nå kan vi bare gå ut fra at disse følelsesmessige årsakene kan reduseres til bestemte hendelser. Når vi bryter ned bestemte hendelser med EFT, vil de fysiske problemene ofte avta eller forsvinne.

Hva er en bestemt hendelse fra et EFT-synspunkt?

For å være sikker på at hendelsen er spesifikk nok, bør du velge noe med disse kriteriene:

 1. Det er en kort "film" fra fortiden, helst så langt tilbake som i barndommen
 2. Du er i stand til å gi den en tittel, som "den gang da ..."
 3. Den varte i 1-3 minutter lang på det tidspunktet det skjedde
 4. Den inneholder minst et følelsesmessig crescendo
 5. Den har en begynnelse, en slutt, et plott og personer

Hvordan finner du spesifikke hendelser i bankeprosessen?

Dette gjøres vanligvis med spørsmål som tar deg tilbake i tid til tidligere erfaringer som er relatert til dagens problem. Det finnes ingen kokebok-spørsmål som fungerer i alle sammenhenger, men du trenger ikke være geni for å begynne å prøve. Her er noen eksempler som kan hjelpe deg på vei.

 • Når var første gangen du at du ikke ble likt?
 • Kan du nevne en gang da du virkelig følte deg avvist?
 • Finnes det en erfaring med alvorlig skyldfølelse vi kan diskutere?
 • Hvilken hendelse i fortiden minner dette problemet deg om?
 • Hva er din mest skremmende / fornærmende / traumatiske opplevelse?
 • Var det en emosjonell hendelse i forkant av utbruddet av sykdommen din?

Våre Art of Delivery videoer er fulle av slike spørsmål og er en primær kilde for gode eksempler.

Retningslinjer for banking på bestemte hendelser

De fleste trenger å bli veiledet i denne prosessen. Ellers vil de sannsynligvis komme til å komme opp med "spesielle hendelser" som varer i flere timer eller mer. Så for å sikre at du har en passende, bestemt hendelse med en håndterlig lengde, kan du disse funksjonene som retningslinjer:

 • Hvis denne hendelsen var en film, hvor lenge vil det vare? Dersom den er mer enn noen få minutter, kan du avgrense den til en del på ett til tre minutters som inneholder det (de) viktigste emosjonelle crescendoet (-ene) i hele hendelsen. En vanlig feil er å velge en hendelse som du kan fortelle en venn på ett til tre minutter. Her trenger vi noe som faktisk skjedde i løpet av ett til tre minutter. For eksempel er det mulig å fortelle en venn om en skilsmisse i løpet av et par minutter, men du vil måtte hoppe over mange av detaljene. Se etter de små segmentene i tid som har de sterkeste emosjonelle påvirkningene på deg.
 • Hvor mange crescendoer er det i denne korte filmen? Hvis filmen varer bare noen få minutter, så vil det sannsynligvis ikke være altfor mange crescendoer. Imidlertid er det vanligvis best å begrense den bestemte hendelsen til bare ett eller to crescendoer. Hvis det er flere crescendoer, kan vi adressere ett om gangen, og begynne med det mest intense. Ofte vil de andre begynne å blekne straks vi har brutt ned det mest intense med EFT.
 • Hvis denne filmen hadde en tittel, hva ville den være? Dette spørsmålet har to formål: (1) det gir deg en kort setning å bruke sammen med EFTs Grunnoppskrift og (2) den legger vekt på den bestemte hendelsen slik at du kan skille den fra andre, relaterte hendelser.
 • Hvor lenge siden skjedde det? Å banke på en hendelse fra forrige uke er absolutt et alternativ, men aspektene ved den hendelsen vil trolig i seg selv være egne, generelle problemer. Det er bedre å starte så nær barndommen eller så nær opprinnelsen av problemet som du kan komme.

Banketips: Hva om du ikke husker en bestemt hendelse?

Da dikter du opp en. Dette kan høres fjollete ut til å begynne med, men i praksis kan det være ganske effektivt. Dette er fordi en oppdiktet hendelse blir hentet fra dine dypeste, emosjonelle skoger og kan dermed utbroderes til en hendelse som kan være enda mer nyttig enn en ekte en. Jeg har gjort dette mange ganger med stor suksess.

Straks du begynner å banke, vil hukommelsen ofte klarne opp, og flere hendelser vil komme fram i bevisstheten.

Banketips: Bestemte hendelser vs spesifikke følelser

Til syvende og sist er det følelsene som kommer fra de konkrete hendelsene som interesserer oss. De er årsakene bak de emosjonelle-, fysiske- og prestasjons-problemene som må brytes ned. Noen EFTere har misforstått dette og har valgt å gå etter spesifikke følelser i stedet for bestemte hendelser. Selv om dette er å gjøre det baklengs, vil det sannsynligvis gi noen resultater på grunn av styrken til EFTs grunnoppskrift. Også et sleivskudd kan treffe en del av blinken. Det vil imidlertid ofte mangle perfeksjon av to grunner:

 • De spesifikke hendelsene er de som forårsaker følelsene vi søker etter i EFT prosessen, men det motsatte er ikke riktig: Det vil si at det er ikke følelsene som fører til de bestemte hendelsene. Dermed vil det være en åpenbar EFT-feil å gå på jakt etter følelsene uten å identifisere deres grunnleggende årsaker (spesielle hendelser). De spesifikke hendelsene er kjernen til kvalitets-EFT. Om du omgår de, taper du en viktig mulighet for grundigere arbeid.

 • Det finnes ikke noe slikt som en bestemt følelse. Vi bruker ofte begreper som frykt, sinne og sorg som om de var bestemte elementer, men i virkeligheten er de bare generaliserte etiketter. Sorgen over tapet av en kjær er for eksempel ikke bare en form for tristhet. Hvis du ser bakenfor sorgen vil du ofte finne ting som frykt for å være alene eller skyldfølelse over noe den sørgende gjorde eller ikke gjorde mens avdøde var i live. 

En gang satte jeg meg ned og laget en liste over 50 følelser og kunne uten problemer definere alle sammen som en form for frykt. F.eks. kan håndvask-OCD defineres som frykten for bakterier, skyld kan defineres som frykten for å bli avslørt, depresjon kan defineres som frykt for å være verdiløs ... og slik kan vi fortsette.

Konklusjon

Å være spesifikk er en kritisk viktig faktor for inngående suksess med EFT .. og ... å ikke være konkret nok er den klart mest vanlige feilen som blir gjort av EFT-utøvere. Jo større problemet er, jo vanskeligere kan det være å finne mindre biter. Å arbeide med spesifikke hendelser tar deg direkte til kjernen av forstyrrelsene og er en systematisk måte å løse større problemer, bit for bit.

Nå som du forstår konseptet, kan du velge et av dine egne problemer (Bordplate) og en beslektet begivenhet (Bordbein). Så blir du med oss til neste artikkel der vi tar denne hendelsen med Fortell historien-teknikken.

GJENNOMGANG:

I denne artikkelen lærte du hvordan bestemte hendelser bidrar til emosjonelle problemer.

 • Spesifikke hendelser er byggesteinene i generelle, følelsesmessige problemer.
 • Atter en gang: Å ikke være konkret nok er en veldig vanlig feil blant personer som bruker EFT.
 • Vi oppnår vanligvis ikke suksess ved å banke på generelle problemer fordi de inneholder for mange aspekter.
 • Å forstå bordplate- og bordbeinmetaforen vil hjelpe deg å bryte globale spørsmål ned til spesifikke hendelser.
 • Det er fem kriterier for å sikre at hendelsen du har valgt er spesifikke nok.
 • Å adressere hendelser fra tidligere i livet vil vanligvis gi mer dramatiske resultater enn å ta noe som er nærmere i tid.
 • Generaliseringseffekten bidrar til å mangedoble effekten av arbeidet fordi lindringen fra en hendelse vil spre seg og hjelpe for andre hendelser.

 

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt