Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel III gevorderden: aanvullende technieken & verfijningen

De Tranenvrije trauma-techniek van EFT

Een betrekkelijk pijnloze manier om intense problemen te behandelen

Opmerking: Vanaf het moment dat deze techniek voor het eerst aan bezoekers werd gepresenteerd, is hij door velen met groot succes toegepast. De term 'tranenvrij' betekent echter niet dat niemand er ooit een traan bij laat of er enig ongemak bij ervaart. Er zijn mensen bij wie, al bij het noemen van hun probleem, de tranen in de ogen schieten of ongemakkelijk worden. Gelieve de Tranenvrije Trauma-techniek te interpreteren als een methode waarbij pijn en ongemak meestal tot een minimum beperkt of helemaal weggehaald kan worden.

De Tranenvrije trauma-techniek werd voor het eerst ontwikkeld in een groepsomgeving en had indrukwekkende resultaten. Alhoewel het nog steeds een goede techniek is voor groepen, wordt het hier uitgelegd voor een alternatief om pijn te minimaliseren in een individuele sessie.Ik gebruik het meestal als de cliënt een gebeurtenis wil aanpakken waarbij hij weet dat hij hoog zal scoren op de intensiteitsschaal. Het combineert een semi-globale aanpak met genoeg dissociatie, waardoor je het probleem rustig kan benaderen zonder er meteen middenin te springen. Je moet doorgaan met deze semi-globale aanpak totdat er voldoende verlichting is bereikt om door te kunnen gaan met de Vertel je Verhaal-techniek of de Film-techniek voor meer volledige resultaten. Soms lijkt het probleem al helemaal klaar te zijn met deze techniek, maar ook dan moet je vervolgens toch goed testen om er zeker van te zijn dat het opgelost is.

 Dit zijn de stappen

1. Vraag je cliënt om een specifieke traumatische gebeurtenis uit zijn verleden te nemen. De instructies voor het kiezen van zo'n voorval zijn hetzelfde als die voor de Vertel je verhaal-techniek en de Film-techniek. Vraag nu echter om een gebeurtenis die tenminste 5 jaar geleden is, om eventuele complicaties door de dynamiek van een nu spelende gebeurtenis te minimaliseren.

Een voorbeeld zou kunnen zijn: "Het moment waarop mijn vader me sloeg toen ik 12 was." In tegenstelling daarmee zou de zin "mijn vader mishandelde mij" te breed zijn omdat de kans groot is dat de mishandeling vaker plaatsvond. Let op dat je je cliënt moet instrueren om bij het oorspronkelijke probleem te blijven. Veel cliënten zullen namelijk ongemerkt overstappen naar een ander moment terwijl ze de oorspronkelijke nog aan het verminderen zijn.

2. Vervolgens vraag je je cliënt OM TE RADEN naar de intensiteit die hij ZOU VOELEN als hij de gebeurtenis zou herbeleven. Het is belangrijk goede instructie te geven voor deze stap, want hoe beter die worden gevolgd, hoe kleiner de emotionele pijn zal zijn. Op dit punt wil je voorkomen dat je cliënt de gebeurtenis gaat herbeleven.

Dit is wat je de cliënt ongeveer vertelt:

"Zo dadelijk ga ik je vragen om te RADEN hoe hoog je DENKT dat de intensiteit zou zijn als je je de gebeurtenis levendig zou voorstellen ... maar nu niet doen, wacht tot ik het vraag. Als je RAADT, wil ik ook echt dat je RAADT. Ik wil niet dat je door de film heen gaat, om 'nauwkeurig' aan te geven hoe het is. Je hoeft nu alleen te raden. Nu vraag ik je om, zonder door de film te gaan, te RADEN wat de intensiteit op een schaal van 0-10 zou kunnen zijn."

Ondanks je instructies zullen cliënten vaak hun ogen sluiten of naar binnen gaan om nauwkeurig te kunnen zijn over hun inschatting. Voel je in dat geval vrij om ze te stoppen en te controleren of ze inderdaad bezig waren om in de gebeurtenis te stappen. Zo ja, leg de instructies dan nog eens duidelijk uit.

DIT RADEN is een verrassend bruikbare inschatting. Mijn ervaring is dat hij bijna altijd dicht bij het werkelijke cijfer zit ... en ... hij helpt om de emotionele pijn te minimaliseren. Door de cliënt te laten RADEN naar de intensiteit, zorg je dat hij gedissocieerd blijft en die dus alleen 'op afstand' benadert, waardoor de kans op heftige emotionele pijn belangrijk kleiner wordt. .

Zodra je een 0 tot 10-schatting voor zijn intensiteit hebt gekregen, leg je die vast en ga je verder.

3. Laat je cliënt een zinnetje of filmtitel creëren om bij het EFT-proces te gebruiken en  doe dan een globale klopronde. "Hoewel ik deze ___ film heb, ..."

Tip: Wanneer een cliënt je een titel voor de film geeft, zal die meestal het meest emotionele deel van de gebeurtenis bevatten. We proberen hier echter uit de buurt van de heftige intensiteit te blijven, dus denk twee keer na - voor je het weet gebruik je een filmtitel die de persoon alsnog rechtstreeks naar de pijn leidt. Gebruik voor alle veiligheid: "Ook al heb ik deze film, ik accepteer mezelf volledig" totdat de schatting daalt en probeer dan de echte titel te gebruiken.

4. Vraag de cliënt na deze ronde opnieuw te RADEN en vergelijk deze schatting met de oorspronkelijke. Meestal zal het een aanzienlijk lager cijfer zijn en inmiddels zal je cliënt ook beter in staat zijn om gewoon te raden.

5. Doe meerdere EFT rondes en start steeds met de nieuwste geraden intensiteit.

De taal van de opstartzin moet nog steeds globaal zijn, en kan ongeveer als volgt zijn:

"Hoewel ik inschat dat deze film me overstuur zal maken, ..."

"Hoewel ik me deze film moet gaan voorstellen, ..."

"Hoewel ik niet sta te springen om door deze gebeurtenis heen te gaan, ..."

Mijn ervaring is dat een totaal van 3 of 4 rondes bijna iedereen tot een inschatting van 0 tot 3 brengt.

6. Zodra je cliënt op een aanvaardbaar lage INSCHATTING van 3 of lager zit, vraag je hem om echt in het moment te stappen en het incident te herbeleven alsof het NU gebeurt en stel vast hoe nauwkeurig de INSCHATTING was. Let op: dit is de eerste keer dat je dit vraagt. Alle vorige keren waren relatief pijnloze schattingen.

7. Als de INSCHATTING niet accuraat was en de werkelijke intensiteit ligt boven een 3, ga dan verder met globale rondes over de 'randen' van de gebeurtenis, totdat die werkelijke intensiteit bij het voorval als geheel een 3 of minder is.

8. Vervolg dan met ofwel de Vertel je verhaal-techniek dan wel de Film-techniek, afhankelijk van de situatie. Zodra je de intensiteit tot 0 hebt teruggebracht, rond je af met een levendige visualisatie en/of andere adequate testmethodes om er zeker van te zijn dat je alle aspecten van de gebeurtenis hebt behandeld.

De volgende video is een demonstratie van een basale Tranenvrije Trauma-techniek.

 

 

Het moge duidelijk zijn - de Tranenvrije trauma-techniek is vooral handig wanneer het gaat om ernstig traumatische gebeurtenissen als seksueel misbruik, fysieke mishandeling, oorlogsherinneringen, enz. Daarbuiten zijn er echter nog genoeg andere gebeurtenissen met hoge intensiteit, dus je kunt best regelmatig kiezen voor gebruik van deze techniek.

Zoals je inmiddels begrijpt, maakt het globale karakter ervan deze aanpak mogelijk minder grondig dan de andere hulpmiddelen. De details blijven niet alleen voor jou verborgen, maar meestal ook voor de cliënt, wat het nog ingewikkelder kan maken om nieuwe aspecten (of andere gebeurtenissen) vast te stellen als ze zich voordoen. Zorg er daarom voor dat je met de Vertel je verhaal-techniek er nogmaals doorheen gaat om alle aspecten aan te kunnen pakken en zorg ervoor dat je je resultaten goed test. Maar ook: wees je er altijd van bewust dat, wanneer je met een zodanig intens beladen gebeurtenis te maken hebt, je testmethodes bescheiden moeten zijn totdat je redelijk zeker weet dat alle aspecten zijn aangepakt.

Door de Tranenvrije Trauma-techniek aan je repertoire toe te voegen, kun je beginnen met nog een andere categorie specifieke gebeurtenissen aan te pakken en je EFT-horizon te verbreden.

SAMENVATTING:

In dit artikel heb je de Tranenvrije trauma-techniek geleerd, waarmee je de mogelijkheid krijgt emotionele pijn te verzachten nog vóór je een specifieke gebeurtenis hebt aangepakt.

 • We houden de cliënt op twee manieren losgekoppeld (gedissocieerd) van een zeer intens beladen gebeurtenis. Op de eerste plaats vertellen we hem om NIET door de details van de gebeurtenis te gaan en zijn ogen dicht te doen en in het moment te stappen, maar om het van een afstand te bekijken. Ten tweede vragen we hem de intensiteit te RADEN in plaats van een nauwkeurig antwoord te geven.
 • Kies een formulering van de opstart- en herhaalzin die de aandacht van de cliënt bij het randgebied van de gebeurtenis houdt in plaats van in de pijnlijke details te stappen.
 • Klop met deze afstandelijke aanpak totdat de INSCHATTING van de cliënt een 3 of minder is.
 • Wanneer de INSCHATTING een 3 of minder is, geef je de cliënt instructies om af te stemmen op de details van de gebeurtenis (het geassocieerd te herbeleven) om te zien hoe juist de INSCHATTING was. Als de intensiteit boven de 3 uitkomt, blijft dan verder gaan met globale rondes, zonder teveel op de details in te gaan, totdat de feitelijke intensiteit 3 of lager is.
 • Zodra de gemelde daadwerkelijke intensiteit bij de gebeurtenis als geheel onder de 3 zit, ga je door de details van de gebeurtenis heen met de Film-techniek of de Vertel je Verhaal-techniek.
 • Wanneer de cliënt de details van een gebeurtenis voor zich houdt, loop je het risico dat er mogelijk aspecten worden overgeslagen. Dat is het nadeel van Tranenvrije trauma-techniek. Vandaar dat je altijd met de Vertel je verhaal-techniek er nogmaals doorheen moet gaan zodra de lading laag is.
 • Eindig altijd met aanvullende testmethodes om eventuele restaspecten te vinden. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden