Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Official EFT-Leerstof

Deel I voor iedereen: de basis van EFT

Ben jij tevreden met 20% van de mogelijkheden van EFT?

De grote EFT Illusie

EFT Tapping Skills 1 image

Volhardend gebruik van alleen het EFT basisprotocol zonder enige opleiding in maatwerk of verbetering van het proces, levert je tot zo'n 20% op uit EFT's schatkist van heling (mijn ruwe schatting). Die 20% is echter vaak zó verbazingwekkend dat de resterende mogelijkheden er voor nieuwe EFT'ers nogal eens door overschaduwd worden. Alsof je gefascineerd bent door een fiets, terwijl je geen idee hebt van het bestaan van vliegtuigen, treinen en auto's.

Sommige van onze beste EFT studenten noemen dat de grote EFT illusie, omdat de resultaten die voortkomen uit die 20% al zó ver uitsteken boven wat je normaal gesproken zou kunnen verwachten, dat maar al te gemakkelijk per abuis geconcludeerd wordt dat "het EFT basisprotocol alles is wat EFT te bieden heeft." Veel EFT'ers doen dit en laten in hun onwetendheid de overige 80% op de plank liggen. Dat zie je regelmatig bij de verschillende EFT imitaties of van EFT afgeleide producten waar het internet vol mee staat. Zie: Hoe zit het met de Spin-Offs?

Soms is 20% niet genoeg en het eerste wat dan bij een beginner in EFT opkomt, is meestal het "verbeteren" van de gebruikte taal. De punten blijven immers hetzelfde - het enige wat je dan nog kunt veranderen, is de taal, toch?

Nee, absoluut niet.

Een veelvoorkomende, maar inefficiënte oplossing is proberen om meer van het  'probleem' in de opstartzin te proppen of hele stukken tekst op te zeggen over een levenslang spelend probleem, in een poging dat duidelijker uit te drukken. Online zijn er ook bronnen met vooraf geschreven Tapping Scripts (Klopscenario's), die aantrekkelijk lijken te zijn voor diegenen die ten onrechte zijn gaan geloven dat je voor betere resultaten de taal moet aanpassen. Het tegendeel is waar, want dat zou zoiets zijn als proberen een fiets te verbeteren door er hinderlijke mandjes en een zijspan aan te hangen, terwijl wat je echt  nodig hebt een rijbewijs is om een goed rijdende, krachtige EFT auto te rijden.

Het EFT rijbewijs zal je leren dat specifiek zijn en je probleem in afzonderlijke stukken (aspecten) benaderen, veel makkelijker en krachtiger is dan de opstartzin uitbreiden. Meer specifiek zijn betekent dat je je probleem kunt opdelen in  aspecten en die één voor één gaat aanpakken met het kloppen. Dit en meer wordt in latere delen van deze Tutorial behandeld. Tegen de tijd dat je bij de Vrede met jezelf-procedure bent aan het einde van Deel II, zul je klaar zijn om de auto te besturen.

Als je tevreden bent met de fiets en de 20% geeft je voldoende resultaat voor je probleem, ga dan je gang, en ik geef je mijn persoonlijke dank mee. Gebruik het EFT basisprotocol waar het gepast is en je zult je leven lang beschikken over een hulpmiddel bij heling.

Persoonlijk verzoek:

Als je hier stopt met je EFT opleiding, wees je er dan van bewust dat je in je gebruik ervan pas op een beginnersniveau bent. Als je anderen de indruk geeft dat het EFT-basisprotocol het enige is waar EFT uit bestaat, dan houd je de grote EFT illusie in stand, en draag je op de verkeerde manier onze boodschap uit. Stuur geïnteresseerde vrienden, familie of andere kennissen naar onze website voor een volledige opleiding. Je weet maar nooit, wellicht geven zij de voorkeur aan het rijbewijs. 

Wat je online kunt tegenkomen

Als je voorbeelden van EFT op internet of bij andere onafhankelijke bronnen ziet, zijn dat vaak een variatie op het EFT-basisprotocol of een combinatie van een deel van het EFT-basisprotocol met een andere methode. Veel van de veelvoorkomende variaties zijn een variant van de opstartzin of de herhaalzin. Helaas zijn die variaties geen echte EFT en kunnen misleidend zijn. Zie: Hoe zit het met de Spin-Offs?

Er zijn enkele specifieke taalvaardigheden die we in latere hoofdstukken introduceren. Als je deze goed wil leren, volg dan deze Tutorial. Als je verder bent in je training, kan je deze variaties herkennen en zien welk essentieel onderdeel van het EFT-basisprotocol vaak ontbreekt. 

Voor nu kun je de 'extra instructie' op internet of elders beter vermijden, omdat die waarschijnlijk tot verwarring zal leiden waardoor je minder effectief wordt.

Samenvatting:

In dit artikel heb je kennis gemaakt met de grote  EFT illusie.

  • Het EFT-basisprotocol is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de potentiële voordelen van EFT, maar veel mensen zien die 20% ten onrechte voor het totaal aan.
  • Om betere resultaten te boeken kun je beter leren om specifieker te zijn en snappen waar je je kloprondes op moet richten, dan je taalgebruik te gaan 'verbeteren'.
  • Voor de beste resultaten, leer EFT met behulp van deze Tutorial en vermijd andere online bronnen die verwarring kunnen veroorzaken. 

 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden