Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL II for alle: Å komme til røttene av problemet med EFT

Intro til å være spesifikk med EFT Banketeknikker

Jo mer spesifikk du er, desto mer presise blir dine EFT-resultater.

Tapping Be Specific image

Da vi lærte hvordan vi skulle finne aspekter, begynte vi prosessen med å bryte et problem ned i mindre deler, noe som er et stort skritt mot bedre bankeresultater. Nå vil vi forbedre denne ferdigheten ved å bli mer spesifikk med hvert aspekt. Hver gang vi jobber med et aspekt av et problem snarere enn problemet selv, har vi blitt mer konkret fordi vi snevrer inn på selve kilden til problemet. Med videre leting, vil du finne at hver aspekt har mindre deler eller aspekter i seg selv, og ved å være mer og mer spesifikk, kommer vi stadig nærmere å løse kjernen av problemet. 
Du vil lære at...

Jo mer spesifikk du blir,
jo mer mer presise blir resultatene

OG

jo nærmere kommer du til kjernen av problemene.

Alt dette trekker deg i retning av dypere og mer varige resultater. Selv om vårt fokus fortsatt er på følelsesmessige problemer, vil vi for enkelhet begynne med et fysisk ubehag som eksempel og så oversette det for bruk på følelsesmessige problemer.

Hodepineeksempel - Å være spesifikk med EFT

En hodepine kan høres ut som en bestemt sykdom, og på en måte er det. Tross alt høres det ut som et spesifikt ubehag (det verker) som befinner seg i en bestemt del av kroppen (hodet).  Nå som du kjenner til hvordan aspekter ved EFT Banketeknikker kan ligge under overflaten, kan du forhåpentligvis se hvordan "denne hodepinen" kan tjene som en paraply for en kombinasjon av ulike sanseopplevelser, som en skarp smerte bak venstre øye kombinert med en banking i venstre tinning og en tyngde i pannen. Hver av disse følelsene kan bli sett på som et aspekt ved hodepinen.

I stedet for å rette oppmerksomheten mot "denne hodepinen" med Grunnoppskriften, prøver jeg å avdekke aspekter ved å se etter mer spesifikk informasjon som nøyaktig posisjon (framsiden av hodet, på toppen, baksiden av hodet, bak øynene, etc.) og dens spesifikke natur (skarp smerte, utydelig verking, banking, etc.). På den måten kan du først rette oppmerksomheten mot den mest intense delen av hodepinen og deretter legge merke til de ekstra delene etter hvert som de dukker opp.

Når du har en spesifikk beskrivelse, kan du bruke grunnoppskriften til EFT for å sikte inn på det aspektet, for eksempel: "Selv om jeg har denne skarpe smerten bak mitt venstre øye ...".

Sjekk intensiteten etter en runde eller to, og hvis smertene ikke er helt borte (ned til null), vil du trolig oppdage at detaljene er endret. Den sterke smerter bak venstre øye kan for eksempel ha "flyttet" til en banking i venstre tinning. Dette er viktig informasjon fordi det betyr at den sterke smerten bak øynene enten er vesentlig bedre eller forsvunnet. Det flyttet seg egentlig ikke, selv om det sikkert kan virke sånn. Nå som smerten bak øyet er borte, er smerten i tinningen den neste i køen for oppmerksomhet. Dette er en form for skifte av aspekter som kan være lett å gå glipp av hvis du ikke er spesifikk og leter etter nye aspekter som kan dukke opp.

Her er de tre vanligste tegnene på et en skifter fra et aspekt til et annet med EFT Banketeknikker på fysiske symptomer.

 • Smerten flytter til et nytt sted
 • Smerten endrer kvalitet (forskjellig størrelse, følelse, form, etc)
 • Smerten øker intensitet

EFT Tapping Digging Deeper image
Når vi blir mer spesifikke,
graver vi enda dypere

Når vi blir mer konkret, graver vi rett og slett dypere for å finne flere sider av problemet. Som i den forrige artikkelen kan du behandle hvert nytt aspekt som et eget problem i bankeprosessen. Dermed kan den første EFT-runden starte med: "Selv om jeg har denne skarpe smerten bak mitt venstre øye ....". Når intensiteten på smerten har kommet ned til null, legger du kanskje merke til "bankingen i venstre tinning "og tar et par runder før den går ned. Ditt neste skritt kan være å ta følelsen av å være "tung i pannen",  og slik kan du fortsette til alle aspekter ved hodepinen har forsvunnet.

Når du skal være spesifikk på et fysisk symptom eller ubehag, er det best å få minst fem forskjellige beskrivelser av smerten slik at du kan se hvordan symptomene endres. De vanligste alternativene er disse:

 • Nøyaktig plassering
 • Nøyaktig størrelse
 • Form
 • Følelse (bankende, knivstikking, stramt, etc)
 • Tetthet, tykkelse eller vekt
 • Temperatur
 • Farge

Listen over detaljer er selvfølgelig uendelig. Ideen er å samle spesifikk informasjon om ubehaget og deretter bruker Grunnoppskriften til EFT på disse detaljene, ett om gangen. I følgende video, viser Tina hvordan du kan være konkret når du adresserer en fysisk smerte med en faktisk klient (Cathy).

 

TINA DEMONSTRERER EFT PÅ EN FYSISK SMERTE - SE VIDEO

 

Når du arbeider med emosjonelle problemer, retter vi ofte oppmerksomheten mot ting som "sommerfugler i magen", "en knute i nakken," eller "en innsnevring i pusten" som kan dukke opp i forbindelse med følelser som nervøsitet, sinne eller frykt, og det er svært nyttig å observere disse følelsene etter hvert som de endres. Vi kan også begynne med å ta en fysisk smerte i håp om at det vil åpne døren til en følelsesmessig bidragsyter.

Å gå fra fysiske til emosjonelle problemer med EFT Banketeknikker

Når vi retter EFT mot noe fysisk, antar jeg alltid at det er (eller kan være) et følelsesmessig problem bak kulissene. Jeg antar også at aspekter ved dette følelsesmessige problemet enten blir redusert eller løst etter noen bankerunder. Når de konkrete beskrivelsene av smertene endres, ser jeg dette som bevis på at vi bytter fra ett aspekt til et annet, og jeg kan holde styr på vår fremgang basert på hvordan smertene forandres.

Å være konkret kan bli sett på som å se nærmere eller dypere på saken. Den mest opplagte måten å se dypere på et fysisk symptom er å identifisere de følelsesmessige bidragsytere bak det og ta dem direkte med Grunnoppskriften. Hvis de følelsesmessige bidragsytere igjen kan deles inn i sine egne aspekter eller individuelle deler, så kan du være enda mer spesifikk og få raskere resultater.

Hvis du for eksempel jobber du med et relasjonsproblem med din ektefelle og problemet er at du føler at partneren din er altfor kritisk, kan du starte med å banke på "Selv om min partner er kritisk ..."

Men dette ville være en svært global tilnærming. Det virkelige problemet er din reaksjon på kritikken, så å bli mer konkret vil bety å rette oppmerksomheten mot følelsen av avvisning. "Selv om jeg føler meg avvist når han / hun kritiserer meg ..."

Sannsynligvis er det er en eller to bestemte områder av kritikk som plager deg mer enn andre, slik at du kan være mer konkret ved å identifisere disse individuelt: "Selv om jeg føler meg avvist når han ikke spiser middagen jeg har laget ..."

Om du går enda lenger, kan du identifisere de ordene han / hun bruker og bruke hans eller hennes navn i Oppsettet: "Selv om Jack (Jill) sa at jeg burde ha laget pasta og jeg følte meg avvist ..."

Med en slik grad av nøyaktighet er det mye lettere å se når dette aspektet er ryddet bort og et nytt kommer til syne. For eksempel kan du finne at når avvisningen er tatt hånd om, kan det komme fram et sinne som må adresseres. Når du har ordnet opp i kommentaren om pasta og finner ut at det også var en annen kommentar om hvordan du klarer å følge dine planer, kan det være andre følelser i forbindelse med det.

Ved å prøve å løse et problem i sin mer globale form, går du glipp av muligheten til å se fremgangen når den skjer. I tillegg, ved å være så konkret som mulig, vil de nye aspektene vi finner ofte føre oss mot de sentrale spørsmålene bak problemet.

La meg nå trekke din oppmerksomhet til det faktum som har en tendens til å skille de varige resultatene fra resten. I vårt relasjonseksempel kan du kanskje ha ignorert detaljene og bare adressert problemet ved å gjøre flere runder med Grunnoppskriften til EFT med "Selv om han kritiserer meg ....". Sannsynligvis vil du føle deg bedre, da din utholdenhet kan ha kollapset noen av detaljene bak kulissene. Å rette oppmerksomheten mot et globalt problem som dette i stedet for de enkelte aspektene er som å utføre EFT med bind for øynene fordi du ikke kan se hvor du har gjort fremgang eller ikke. Det kan gi en viss lettelse på grunn av den rå kraften som er i Grunnoppskriften, men ...

... Når du feiler har du ingen steder å gå.

Så å gå etter detaljene gir deg en dypere, mer intelligent vei inn i problemet og dine vellykkede bankeøkter vil trolig bli hyppigere, dypere og mer varig. Det gir deg muligheten til kirurgisk presisjon.

Tenk over dette: Når du banker «blindt» på "han kritiserer meg," antar vi at det er mer spesifikke aspekter av problemet som blir adressert under overflaten. La oss si at det finnes fem forskjellige aspekter og de globale bankerundene løste en del av aspekt nr. 1 (avvisningen i forbindelse med middagen), alle aspektene i nr. 3 (tonefallet i stemmen), og halvparten av aspekt nr. 4 (sinne i forbindelse med middagen), og at dette var tilstrekkelig til å gi noe lettelse. La oss nå si at aspekt nr. 5 (kommentaren om dine planer) slår inn en uke senere, og den generelle følelsen av opprørthet fra hans kritikk kommer tilbake. Da kan du i stedet konkludere med at «EFT virker ikke". Da vil du aldri få vite de virkelige resultatene. Så hva vil du gjøre?

Ett alternativ er å ta noen flere blinde, globale bankerunder på "han kritiserer meg", og håpe å løse de gjenværende aspektene. Men du vet ikke om det er fem aspekter, for du ikke har undersøkt så grundig ... det kan være 25 for alt du vet.

Det beste alternativet er å være mer spesifikk, undersøke for aspekter, og løse de helt, hvert for seg. På den måten vet vi at aspekt nr. 1 og 4 ikke ble løst hele og må tas på nytt, og du kan sjekke for å være sikker på at aspekt nr. 3 fortsatt er løst. Hvis du også tar aspekt nr. 5 og deretter graver dypere og løser aspekt nr. 2, vil du gå i retning av mer varige resultater.

Et annet eksempel på EFT Banking

Hvordan kan vi nærme oss et problem som sosial angst? Gjennomfører vi banking på "Selv om jeg har sosial angst ..." og forventer at noen runder vil hjelpe oss å bli mer komfortabel i alle situasjoner? Nei, vi gjør ikke det. Å være mer spesifikk innebærer å se på de forskjellige personene eller situasjonene som utløser angst og banke på de en etter en. Hvis du merker at å besøke en bar på «happy hour» er den vanskeligste sosiale situasjonen for deg, bryter du det ned i mindre deler: Hvorfor er det vanskeligere enn å være på jobb? Hvorfor er det vanskeligere enn å være rundt familien din? Har det noe med fremmede å gjøre? Er du mer nervøs rundt menn enn kvinner? Er det noe du er redd vil skje? Er det noe med kvaliteten på lyset eller mangel på personlig avstand i en folkemengde? Å arbeide med disse individuelle detaljene på en situasjon som dette vil rette oppmerksomheten mer presist inn mot problemet, og du kan teste det ved å gå på «happy hour» og se om du blir mindre og mindre engstelig hver gang. På den annen side, hvis du prøvde å teste arbeidet med «happy hour- scenariet» ved å se etter endringer i sosial angst på kontoret, ville ikke det gi mye mening. Hvis du hadde banket på "Selv om jeg har sosial angst ..." kunne du ha løst problemet på ett område men testet den på et annet uten å vite forskjellen.

Dette konseptet kan brukes på alle følelsesmessige problemer som du kan forestille deg. Men hvis det er vanskelig å stille deg selv de riktige spørsmålene, finnes det profesjonelle EFT-terapeuter som er opplært til å gjøre det for deg. Å gå til en utøver for å få hjelp med prosessen kan ofte effektivisere det for deg og hjelpe deg å tilpasse disse konseptene til din individuelle situasjon.

La meg understreke at vi fortsatt er på begynnelsen av denne opplæringen i EFT Banketeknikker og holder fortsatt på med de grunnleggende delene av denne prosessen. Å være spesifikk gir deg mer detaljert informasjon om problemet og gir deg mye større kontroll over prosessen. Det lar deg arbeide direkte med byggesteinene i alle spørsmål og er viktig hvis du skal oppnå best mulig resultat.

Hvis du oppdager at utforskning av detaljene tar deg tilbake til hendelser fra tidligere i ditt liv, så er det gode nyheter! Det betyr at systemet viser deg veien til de mest innflytelsesrike problemene som kan adresseres, slik at ditt nåværende problem kan løses. Vår drøfting av å være spesifikk er langt fra komplett, og vi vil snart komme til viktigheten av å ta opp hendelser i fortiden som er hvor de virkelige EFT-resultatene skjer.


GJENNOMGANG:

I denne artikkelen du lært hvordan det å være spesifikk med banking kan hjelpe deg å bli mer effektiv.

 • Det kan hjelpe deg finne flere aspekter som du kan adressere.
 • Det kan hjelpe deg å komme til kjernen av problemet.
 • Det kan hjelpe deg med å gjenkjenne og evaluere resultatene bedre.
 • Du kan være mer spesifikk med fysiske eller emosjonelle problemer, men å jobbe med emosjonelle problemer gir ofte en kortere vei til varige resultater.

 

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt