Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL II for alle: Å komme til røttene av problemet med EFT

Å finne aspekter i EFT bankeprosessen

Denne EFT-ideen vil trenge dypere under overflaten og gi deg bedre resultater

hidden
Aspekter er skjulte
deler av problemet

I tillegg til Grunnoppskriften til EFT Banketeknikker finnes det fortsatt 80% mer kraft i EFT. Å lære om aspekter er første skritt. Å bryte ned et problem i mindre deler og banke på de er den viktigste nøkkelen til å lykkes med EFT, og det hele starter her! Fra nå av og framover skal vi håndtere følelsesmessige problemer, så hvis du ikke har et i tankene, les den forrige artikkel for ideer.

Et aspekt er mindre deler av et emosjonelt problem, som puslespill-brikker, og før vi vet hvordan vi kan avdekke de, kan de være skjult bak kulissene. Før alle deler eller aspekter har blitt løst, kan du fremdeles føle intensitet av det generelle problemet, og det kan virke som om EFT ikke virket så godt... eller at problemet til slutt "kom tilbake"... eller at EFT ikke virker for alle. I virkeligheten er ofte aspektene du allerede har løst fremdeles løst, mens intensiteten du føler kommer fra andre aspekter som fortsatt er til stede.

For å oppnå fullstendig lindring, må vi på de fleste problemer vanligvis sikre at alle aspekter har blitt løst, og det krever at vi leter litt dypere og finner de enkelte delene av problemet som fortsatt trenger oppmerksomhet.

Sak #1 - Bilulykken - å finne mer å banke på

Her er et eksempel. En klient av meg hadde symptomer på traumer fra en bilulykke for 20 år siden. Da jeg spurte hva det var som plaget henne ved ulykken, sa hun,

The headlights!
Frontlyktene!

 

"Frontlyktene! Frontlyktene! Jeg kan fortsatt se de komme mot meg."

Jeg brukte deretter EFT på frontlysfølelsene, og etterpå spurte jeg henne om ulykken fortsatt plaget henne. Hun sa:

"Ja. Jeg er fortsatt veldig spent... faktisk så skjelver jeg inni meg."

Så, med mindre jeg undersøkte videre, kunne det synes som at min klient ikke hadde gjort noen fremgang og at EFT "ikke virker." Men problemet var at jeg stilte feil spørsmål. Jeg spurte om ulykken (et videre spørsmål) i stedet for frontlykter (opplysning, eller aspekt som vi behandlet med EFT-banking).

Til slutt skjønte jeg dette og spurte: "Plager frontlyktene deg fortsatt?"

Aspect: The screams in the car
Aspekter: Skrik i bilen

Hennes svar var "nei, men jeg kan fortsatt høre skrikene i bilen.»

Hører du en annen brikke (aspekt) av problemet? Sikkert. Frontlys-traumet var bra; Hun vinket det bort som om det ikke var noe. EFT løste det elegant. Men nå var det skrik i bilen (nytt aspekt) som plaget henne. Da skrikene var blitt lindret med banking, fant jeg ut at hun fortsatt følte skyld for at hun hadde kjørt for fort, og sinne mot leger og advokater spilte også med. Flere aspekter. Noen ganger kan et uønsket minne ha mange aspekter i seg, og du er ikke ferdig før alle sammen har blitt løst.

Å løse en hendelse (som ulykken):

Hvis problemet du vil adressere er noe spesielt som skjedde i livet ditt, er det ofte greit å se aspektene. Det er ord folk sa, gester eller tonfall knyttet til det, ting du så, ting du hørte, følelsene du følte eller andre detaljer, som alle kan ha sine egne, unike nivåer av emosjonelle intensitet.

Prestasjonsproblemer:

Om du prøver å forbedre ditt golfspill eller har vansker med å snakke i offentlige forsamlinger, vil du kunne oppdage forskjellige aspekter etter hvert som de dukker opp. I golf det kan være en bestemt type putt,eller det kan være en tanke i hodet like før du treffer ballen. Når det gjelder offentlige taler, kan du  bekymre deg for størrelsen på publikum, noe om plasseringen, emnet, eller kanskje det er en tilhører som utløser intensitet. Uansett hvilket område av livet som synes blokkert, vil det være enkeltaspekter som utløser intensiteten du føler. Å sette deg i den faktiske situasjonen kan være en fin måte å utløse aspektene og bringe de fram til bevisstheten.

Når du banker gjennom aspektene vil det kanskje dukke opp andre minner om problemer eller hendelser fra fortiden. I så fall er de vanligvis knyttet til den nåværende blokkeringen, så å endre fokus til disse eldre problemene vil vanligvis gi mer effektive resultater.

Emosjonelle problemer:

Vanlige eksempler på aktuelle, emosjonelle problemer kan være sinnemestring, problemer i relasjoner, stress på arbeidsplassen, sosial angst, lav selvfølelse, etc, og de vil alle ha sine egne aspekter. Sinnemestring kan inneholde personlig atferd eller folk som utløser sinne. Ved problemer med relasjoner, se etter de mindre, personlige tingene som irriterer deg eller gjør deg opprørt. Ved sosial angst kan du ta opp spesielle typer situasjoner som er mer problematiske enn andre.

Som regel er det slik at jo flere aspekter problemet har, jo lenger det kan ta for å løse de med EFT. På den annen side har noen emosjonelle problemer bare ett aspekt, og da tar det bare en eller to runder med EFT-banking for å gi lindring. De er blant våre "ett minutt underverk". Andre, som i eksempelet med ulykken ovenfor, har mange aspekter og krever mer flid.

Each Aspect, when present, is treated as a separate problem
Hvert aspekt, når det er tilstede
behandles som et separat problem

Når du oppdager nye aspekter, løses de enkelt. Bare se hvert av de som et eget problem og få intensiteten ned med Grunnoppskriften til EFT Banketeknikker. Sørg for at du nå måler intensiteten på aspektet før og etter hver runde i stedet for å måle hele problemet hver gang.

Etter hvert som du får erfaring med aspekter, vil du finne at når du har løst et aspekt, vil det neste som trenger oppmerksomhet vanligvis presentere seg selv. Det kan være så enkelt som å bytte fokus til noe annet ved problemet, og du legger kanskje ikke engang merke til at det skjedde. Vi kaller de "å bytte aspekter". Det er lett å oppdage dette hvis du er på utkikk etter aspekter.

Veksling mellom aspekter:

Når intensiteten fra en del av problemet er løst, sånn som frontlyktene i eksemplet med ulykken, vil systemet automatisk skifte til det neste aspektet som må håndteres, slik som skrikene i bilen. Det første aspektet vil ikke lenger virke viktig, og det nye aspektet stiger grasiøst inn i rampelyset. Hvis du er på utkikk etter aspekter og vet hvordan å få øye på de, kan denne delen av prosessen være svært nyttig. EFT kan være som å skrelle lag på lag av en løk, for når du fjerner ett lag, ligger det neste like under.

Hvis du derimot bare retter oppmerksomheten mot det generelle problemet som ulykken, vil du ikke merke aspekter etter hvert som de kommer og går. Aspekter ved problemet vil ligge i bakgrunnen og generere intensitet, uansett om du vet om de eller ikke. Faktisk kan intensiteten du føler i forhold til selve problemet variere og til og med bli høyere, basert på hvilket aspektet systemet nå er innstilt på.

Da er det fort gjort å feilaktig konkludere med at EFT ikke fungerer fordi du ikke skjønte prosessen bak det som skjedde. Tvert imot er endring av aspekter rungende bevis på at EFT fungerte. Det er bare vanskelig å se fremdriften før du bryter problemet i mindre deler.

Tilfellet #2 - DAVES vannskrekk, i svømmebassenget

Å finne aspekter kan være så enkelt som å sette deg selv i en situasjon som utløser problemet og teste resultatene på en rekke måter. Daves vannskrekk inneholdt en rekke aspekter som vi ikke hadde funnet om vi ikke hadde satt han i ulike situasjoner i bassenget.

Nedenfor er et videoeksempel på EFT-prosessen. Dette er en timelang økt som jeg har redigert ned til noen minutter slik at funksjonen med aspekter fremheves.

I denne videoen vil du se at Dave har sterk vannskrekk, og bare det å gå rundt i svømmebassenget ville vanligvis føre til stor panikk. Vi utførte EFT for denne frykten også utenfor bassenget, og etterpå kunne han gå ned i bassenget uten frykt overhodet. For en utenforstående kunne dette virke som en bankesuksess. Men når jeg ba han om å senke hodet under vann, kom mange nye aspekter til syne, og det ble veldig tydelig at vi ikke var ferdig.

Vær spesielt oppmerksom på det faktum at disse aspektene kom fram fordi jeg testet om Dave virkelig var kommet over sin vannskrekk (ba han om å senke hodet under vann). Det var ikke nok bare å la klienten vasse i vannet uten frykt. Husk at problemet fortsatt kan inneholde intensitet av ulikt slag og kan "komme tilbake" helt til alle aspekter er fjernet. Derfor ønsket jeg å teste det på så mange måter som jeg kunne for å sikre at "vi fikk med oss alt."

Denne videoen ble filmet med videokamera i 1995 med en mye forstyrrende lyd fra det offentlige svømmebassenget. Følgelig må du lytte nøye til deler av den. Det er vel verdt anstrengelsen, nettopp fordi budskapet om aspekter i bankeprosessen er så fundamentalt i EFT-utdanningen.

 

EFT FOR DAVES VANNSKREKK - SE VIDEO

 

Sak #3 - Richs høydeskrekk, å stille flere spørsmål gir bedre resultater

Nedenfor er en annen video der flere aspekter dukket opp som resultat av å bruke en faktisk situasjon og stille noen enkle pørsmål for å utfordre resultatene og finne flere aspekter.

Denne videoen starter etter en 20 minutters EFT-økt der Richs viktigste høydeskrekk ble redusert til et punkt der han trodde han kunne se ned fra en fjerde etasjes brannstige uten angst. Som du vil se, har han ingen problemer overhodet. Bankesuksess? Ikke ennå.

Etter ca 1 minutt inn i videoen utforsker jeg sammen med Rich andre utfordringer med høyde og oppdager flere aspekter som må bankes på. Merk at jeg ikke refererer til dem som aspekter. Du vil heller ikke det etter en stund fordi det blir ren rutine. Du bare legger merke til dem og håndterer dem.

Denne videoen ble laget i 1994 med et videokamera, og som du vil legge merke til, er lyden fra vinden merkbar. Dette forringer ikke budskapet, men... Ta en titt.

 

EFT FOR RICHS FRYKT FOR HØYDER - SE VIDEO

 

Vanlige tegn på at nye aspekter dukker opp i bankeprosessen

Det finnes flere tegn som kan avsløre at du har et nytt aspekt du må adressere. Her er noen tips som vil hjelpe deg å bli oppmerksom på de.

Du fokuserer på en ny detalj:

Hvis du banker på en fryktfølelse knyttet til et problem og det deretter kommer opp en tristhet, har du sannsynligvis et nytt aspekt. Tilsvarende, hvis du banker på din reaksjon på "hva han sa" og deretter skifter til "blikket hans", har du sannsynligvis et nytt aspekt. Akkurat som i ulykkes-eksempelet, må du kanskje lete litt rundt for å finne ut om fokus har skiftet. Når fokus har skiftet, har du et nytt aspekt.

Intensiteten gå ikke til null:

Hvis intensiteten ikke har falt til null etter noen runder med EFT-banking, har du kanskje flyttet fokus til en annen del av problemet. Med andre ord, intensiteten fra det opprinnelige aspektet kan være borte, men det nye aspektet dukker opp med samme intensitet. Hvis du klarer å holde de to i tankene fra hverandre i hodet, vil du kunne sjekke om det første er klarert eller ikke.

Vær oppmerksom på at når det finnes flere aspekter ved et emosjonelt problem, vil du ikke merke noe særlig hjelp fra bankingen før alle aspekter er redusert til null. Dette kan være lettere å se om du sammenligner med lindring av fysiske plager. Hvis du for eksempel samtidig har både hodepine, tannpine og magesmerter, vil du ikke føle deg bra før alt er borte. Det kan føles som at smerten flytter seg fra den ene plagen til den andre, men det er likevel fortsatt smertefullt. På samme måten er det med emosjonelle problemer som inneholder ulike aspekter. Selv om du har tatt hånd om flere aspekter, vil du ikke føle deg bedre før alle aspektene er ordnet.

Intensiteten kommer tilbake:

Hvis du mente at du var fullstendig over et problem som viser seg å komme tilbake en dag, en uke eller en måned senere, har du sannsynligvis et nytt aspekt du må jobbe med. Hvis du holder oversikt over de aspektene du allerede har løst, har du et sted å begynne når problemet kommer tilbake. Gå tilbake til hvert av de foregående aspektene og se om de fortsatt er null, og legg merke til hvilken ny del av problemet som fortsatt forårsaker intensitet.

I teorien, og som er bevist med utallige eksempler gjennom årene, har en sak en tendens til å komme tilbake i en eller annen form inntil til alle aspekter har blitt behandlet. Faktisk er en av de vanligste feilene som blir gjort av EFTere, både nye og erfarne, å unnlate å ta opp alle aspektene. Som du sikkert forstår nå, kan ufullstendig arbeid føre til misoppfatninger om EFTs effektivitet og la deg stå igjen uten de best mulige resultater.

Intensitet øker:

Hvis intensiteten øker eller problemet blir verre, har du sannsynligvis bare avdekket et nytt aspekt med høyere intensitet. For å finne ut dette,kan du prøve å fokusere på bare det opprinnelige aspektet og vurdere intensiteten fra 0-10. Hvis dette er lavt, vil trolig den økte intensiteten du opplevde sannsynligvis være et nytt aspekt.

Dette blir mer vanskelig når du bruker EFT på et fysisk problem. Hvis det er emosjonelle problemer bak kulissene som bidrar til de fysiske symptomene, vil de nye aspektene bare virke som sterkere smerter. Å finne disse problemene slik at vi kan banke på de, vil kreve litt mer dyktighet. Dette vil vi komme tilbake til i senere artikler.

Trening på EFT-banking på aspekter

Før du går videre til neste artikkel, bør du utforske konseptet med aspekter på et emosjonelt problem du har selv. Bryt problemet ned i mindre deler, begynn med den delen som synes å være mest viktig og bruk Grunnoppskriften for å se om du kan fjerne den vesle delen. Pass på at du måler bare denne vesle delen før og etter hver runde for nøyaktige målinger. Når du har nådd null eller et annet intensitetsnivå på dette aspektet, gå over til neste og gjenta bankeprosessen.

Legg merke til tegn på endring av aspekter.

Når du føler at du har løst alle enkeltdelene, kan du sette deg selv i den virkelige situasjonen og se om du klarer å få fram problemet igjen. Hvis du gjør det, er det gode nyheter. Da er det mer å gjøre, og du vet hvor du skal begynne. Hvis det er problematisk å sette seg selv i den virkelige situasjonen, prøv å forestill deg det så levende du kan.

Hvis du sitter fast eller når et nivå og ikke vet hvilke aspekter du skal adressere, kan du sette deg deg i den virkelige situasjonen eller levende forestille deg problemet og legge merke til hva som kommer opp.

De fleste problemer lar seg ikke  løse med en gang. Bli derfor ikke bli overrasket om det tar tid og praksis for å få varige resultater. Vi har jo bare såvidt begynt.

I den følgende demonstrasjonen bruker Tina grunnleggende EFT for å adressere et minne. På samme måten som med ulykkes-eksemplet ovenfor, har også dette minnet flere aspekter... hvor mange kan du identifisere?

 

TINA DEMONSTRERER EFT PÅ ET GRUNNLEGGENDE MINNE - SE VIDEO

 

GJENNOMGANG:

  • Mange emosjonelle problemer inneholder relaterte deler som i utgangspunktet er skjult. Disse kalles aspekter.
  • Klienter bytter ofte fra aspekt til aspekt under en EFT bankeøkt uten å oppdage det.
  • Problemet kan ikke løses før alle aspekter av et problem er tatt fullstendig med EFT.
  • Hvert aspekt kan håndteres effektivt ved å behandle det som en egen sak for banking.
  • Aspekter er vanligvis lett å finne. De kommer ofte til syne når du tester arbeidet.

 

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt