Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL I for alle: Grunnleggende EFT banketeknikker

Strategier for å komme i gang: Smerter, personlige fred, fysisk sykdom og mer

La oss nærmere på disse vanlige bruksområdene  til EFTs Grunnoppskrift

EFT Tapping Explore image
Utforsking av vanlig bruk av
Grunnoppskriften til EFT

Hvis du kom til denne nettsiden på jakt etter en rask, enkel løsning for et problem som ingenting annet har vært i stand til å løse, er du ikke alene. EFT Banketeknikker er ofte beskrevet som en mirakuløs, rask løsning fordi det noen ganger har vist seg å være det. Men i alle de andre tilfellene er vi nødt å utforske følelsesmessige problemer og bruke en rekke metoder før vi kan se varige resultater. Hvis dette virker som mer omfattende enn du hadde ventet og du bare ønsker å se hvor langt du kan komme med det grunnleggende, får du her presentert noen nyttige strategier.

EFT Banketeknikker på smerte eller symptomlindring:

Grunnoppskriften til EFT Banketeknikker kan brukes til lindring av smerter eller symptomer som følge av enhver form for skade eller diagnostisert tilstand. Begynn med å sette selve symptomet inn i Oppsettet og Påminnelsesfrasen og bank en runde eller to med Grunnoppskriften. Mål styrken på ubehaget du føler før og etter hver runde:

"Selv om jeg har denne smerten i kneet mitt, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

Hvis du opplever litt lindring, kan du gjerne fortsette slik så mye du ønsker.

Du kan også lese artikkelen om å være spesifikk for å se hvordan du ved å beskrive smerter eller ubehag mer presist, kan få bedre lindring.

Denne strategien kan brukes så ofte du trenger, men det er trolig best å se på dette som en et middel for midlertidig lindring av smerter eller ubehag. Selv om du kan være i stand til å få intensiteten på symptomet ned til null noen ganger, vil vi ikke forvente null hver gang. Dessuten ville vi ikke forvente langsiktige resultater med denne tilnærmingen, selv om det også forekommer fra tid til annen. Hvis symptomet fortsetter å komme tilbake og du ønsker å utforske bakenforliggende, følelsesmessige problemer, ligger denne opplæringen her og venter til du er klar.

Rådfør deg alltid med leger om medisinske spørsmål.

EFT Banketeknikker på atferd og prestasjoner:

I likhet med fysisk smerte, kan enhver uønsket atferd eller grense for dine personlige prestasjoner bli sett på som et symptom på uløste, emosjonelle problemer. Å rette oppmerksomheten mot selve prestasjonsgrensen eller den uønskede atferden med Grunnoppskriften for EFT Banketeknikker, vil være den samme type prosess som ved et fysisk symptom.

 • "Selv om jeg er elendig på straffekast, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."
 • "Selv om jeg er redd for å gå til tannlegen, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."
 • "Selv om mine månedlige salgstall står fast på USD 100.000, aksepterer jeg meg selv fullt og helt." 
 • "Selv om jeg kritiserer min ektefelle når han / hun kommer for seint, aksepterer jeg meg selv fullt og helt." 

Vi anbefaler deg å prøve EFT på denne måten først, og hvis du får de resultatene du ønsker uten videre leting, så ikke bry å gå noe dypere. Du kan bruke denne banketilnærming når det måtte passe.

Hvis du kan sette deg selv i den faktiske situasjonen som forårsaker intensitet og banke når du får opp følelsen, kan prosessen være mer effektiv. Ellers kan du forestille deg i situasjonen, slik at du kan få opp intensiteten, og deretter bruke Grunnoppskriften for EFT Banketeknikker for å få intensiteten ned. Neste gang du er i den faktiske situasjonen, vil du kanskje legge merke til at intensiteten er lavere enn vanlig.

Som ved fysiske symptomer vil vi ikke forvente at intensiteten vil komme helt til null hver gang. Vi vil heller ikke forvente varige resultater med denne tilnærmingen. Men hvis det hjelper deg å gå videre og du føler seg mer komfortabel, kan du bruke den så ofte du ønsker.

Hvis du opplever at at denne overfladiske tilnærmingen ikke gir de resultater du ønsker, er neste trinn å finne og rette oppmerksomheten mot underliggende, emosjonelle problemer. Å finne emosjonelle problemer som kan påvirke dine prestasjoner eller atferd, kan være så enkelt som at du tenker på hva som skjedde i livet ditt da problemet oppsto. Da kan du høre et ekko fra noe din mor eller far pleide å si, eller du kan huske å bli avvist, latterliggjort eller neglisjert i en eller annen tidligere situasjon. Hvis du ikke har noe klart å sted å begynne, vil  EFT Personlig Freds prosedyre være et svært nyttig verktøy. Studer Opplæringen del II fra begynnelse til slutt, og du vil ha mange emneområder å velge blant.

EFT Banketeknikker mot frykt:

Høydeskrekk, insekter, offentlige taler, flyskrekk, folkemengder og lukkede rom er vanlig frykt som kan adresseres. Begynn med å tenke på hva du er redd for, mål intensiteten og bruk Grunnoppskriften til EFT Banketeknikker for å få litt lindring. Eksempler:

 • «Selv om den edderkoppen gir meg panikk, aksepterer jeg meg selv fullt og helt.»
 • "Selv om jeg er redd for å være på taket, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

Tapping Fear image

Prøv deretter å sette deg i den faktiske situasjonen... gå og finn en edderkopp, gå opp i en stige, stå foran et publikum og si noe... og se om du fortsatt har intensitet. Hvis ja, Bank før du går videre.

Du kan lese kapitlene Finne aspekter i EFT Bankeprosessen og Intro til å bli spesifikk med EFT Banketeknikker - Triaden for å identifisere noe mer spesifikt å rette oppmerksomheten mot - som frykten for edderkoppens hårete bein eller en kritisk tilhører på første benk, og som kan hjelpe deg å få større framgang. Hvis frykten fortsetter å komme tilbake, kan du vurdere å se etter dypere emosjonelle bidragsytere.

Folk pleier å bruke ordet "fobi" nokså løst, men hvis du har blitt diagnostisert med en fobi eller din hvis din frykt ikke bare er situasjonsbestemt, kan det være en tanke å få hjelp av en profesjonell EFT-utøver med prosessen.

EFT-banking på trang og uvaner:

Enten det er sjokolade, sukker, alkohol, sigaretter, potetgull, shopping eller andre tvangsmessige uvaner, kan du starte med å bruke Grunnoppskriften til EFT Banketeknikker når du føler trang.

 • "Selv om jeg virkelig ønsker den sjokoladen, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."
 • "Selv om jeg ikke kan motstå det vinglasset, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

Hvis det tar bort trangen, så kan du fortsette å gjøre dette når suget kommer opp. Gjentatt bruk av EFTs Grunnoppskrift kan svekke trangen ytterligere. Husk at trang er en mild form for avhengighet, og når noen er avhengig av alkohol, sigaretter, eller andre stoffer eller atferd, er det høyst sannsynlig noen dypere spørsmål som må adresseres.

Hvis du ikke gjør noen fremskritt med dine uvaner, kan du lære om emosjonelle problemer og prøve EFT Banketeknikker: Personlig Freds prosedyre for å løse de underliggende problemene. Du kan også vurdere EFT Fellesbanking (enkel EFT) - Å banke mens du ser på andres behandling eller søke profesjonell EFT hjelp.

EFT Banketeknikker for lærere/foreldre/barn:

Lærere eller foreldre som av og til har å gjøre med atferdsproblemer eller bare prøver å hjelpe et barn å få tilbake oppmerksomheten, kan bruke EFTs Grunnoppskrift  uansett hva som er problemet.

 • "Selv om jeg fortsatt er lei meg fordi jeg ble ertet i friminuttet, er jeg likevel en flott gutt." 
 • "Selv om jeg er virkelig opprørt over dette, er jeg likevel en flott gutt."
 • "Selv om jeg blir nervøs når jeg må lese høyt, er jeg likevel en flott gutt."

Prøv å justere setningene slik at du er sikker på at de representerer problemet fra barnas synspunkt. Da responderer de fleste barna godt på energiarbeid.

Hjemme kan foreldre banke på punktene mens barnet forteller om hva som kan ha vært vanskelig for dem den dagen. Om du hjelper et barn med å bearbeide hendelser etter hvert som de skjer slik at de ikke lagres som energiforstyrrelse, er den beste gaven vi kan gi dem. Se kvelds-EFT for barn.

For diagnostiserte problemer som dysleksi, ADD, Asperger, autisme, eller noen former for pågående traumatiske situasjoner hjemme hos barna, bør du sende de videre til noen med profesjonell opplæring. Vi håper at en dag vil hver skole eller bydel ha en sykepleier eller rådgiver som er opplært i EFT eller vet om en EFT-utøver i nærheten som kan hjelpe.

Tapping Disease image
EFT -banking for fysiske sykdommer

EFT Banketeknikker på fysisk sykdom:

Bruk de samme strategier som du ville gjort for smerter eller symptomlindring over når du opplever ubehag. Imidlertid vil noen kroniske eller diagnostiserte tilstander sannsynligvis innebære en del arbeid med følelsesmessige bidragsytere, og det kan også være fysiske årsaker som banking ikke kan løse. Vår teori er at når en i årtier har båret på uløste problemer eller stress, vil kroppen være mer utsatt for sykdom. Derfor anbefaler vi alltid å fjerne så mye av det ut som mulig. EFTs Personlig Freds prosedyre og EFT Fellesbanking (enkel EFT) - Å banke mens du ser på andres behandling er våre beste selvhjelpsverktøy, men du kan også vurdere profesjonell EFT-hjelp.

EFT Banketeknikker på krigsveteraner/PTSD:

PTSD (Post traumatisk Stress-syndrom) kommer av en eller flere traumatiske hendelser. Derfor kan vi i mange tilfeller komme direkte til forstyrrelsene ved å rette EFTs Grunnoppskrift direkte mot det som skjedde. For veteraner er disse hendelsene vanligvis lett å få øye på, men de kan være svært traumatiske. Hvis du har minner som er ekstremt smertefulle, men du føler kan du banke deg gjennom en om gangen uten å forårsake enda mer smerter, er EFT-teknikken Fortell Historien  -  banketeknikkens Arbeidshest verktøyet som anbefales. Studer Opplæringens Del II og prøv det deretter ut.

Uansett så anbefaler vi at du bruker EFT under veiledning fra en kvalifisert EFT-utøver for å være på den sikre siden i tilfelle du vil få behov for støtte i en akutt situasjon..

Vi erkjenner behovet for å hjelpe veteraner når de kommer hjem fra krigen, men ser ikke PTSD som noe en nabo eller ufaglært bør forsøke å løse. Vennligst henvis veteranen eller hans / hennes familie til vår hjemmeside hvor de kan finne Utdannede EFT-utøvere om nødvendig.

Andre PTSD-tilfeller kan innebære en lengre historie med mindre traumer, og de kan være vanskeligere å håndtere. Prøve EFTs Personlig Freds prosedyre og/eller EFT Fellesbanking (enkel EFT) - Å banke mens du ser på andres behandling. Hvis du trenger hjelp til å gå gjennom dine tidligere opplevelser, så er det nettopp det de profesjonelle er utdannet til.

EFT Banketeknikker på emosjonelle problemer:

I våre dager har nesten alle et eller annet problem som har et tydelig, følelsesmessig fundament. Sinnemestring, samlivsproblemer, stress på jobben, sosial angst og lav selvfølelse er bare noen få eksempler. Selv om disse etikettene synes bestemte, de er faktisk ganske globale i EFT-sammenheng. Den beste måten å få til resultater kun ved hjelp av EFTs Grunnoppskrift, er å rette oppmerksomheten mot de følelsene som er knyttet til spørsmålet.

For eksempel i et samlivsproblem, tenk på noe den andre personen gjør som fører til at du får opp negative følelser og bank på det.

"Selv om min ektefelle er sen og jeg føler meg oversett, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

For sinnemestring, tenk på situasjoner der du bli urimelig sint og bank på de.

"Selv om jeg hater at folk avbryter meg, aksepterer jeg meg selv fullt og helt."

Sosial angst, stress på arbeidsplassen, eller lignende vil også generere emosjonell intensitet i visse situasjoner. Du kan løse disse følelsene med EFTs Grunnoppskrift etter hvert som de dukker opp i hverdagen, akkurat som med fysiske symptomer eller uønsket atferd.

Eksemplene ovenfor er basert på en versjon av å bli bestemt med EFT  Banketeknikker som du vil lære ved å fortsette denne opplæringen. Hvis du allerede er klar over et følelsesmessig problem som du ønsker å løse, vil materialet i opplæringen passe direkte inn i din prosess. Når du kommer til Å banke på spesifikke hendelser - et viktig konsept i EFT-prosessen, EFT-teknikken Fortell historien - banketeknikkens arbeidshest og EFTs Personlig Freds prosedyre, vil du kunne navigere gjennom dette problemet og alle andre når de kommer opp.

Tapping Personal Peace image
EFT-banking på personlige fred

EFT Banketeknikker på personlig fred:

Vårt endeligemål her er emosjonell frihet. Vi ønsker raske resultater mot forstyrrende ubehag i våre liv, men som med alt, er  "hastverksløsninger" sjelden noen permanent løsning. Med denne opplæringen ønsker vi å bidra til en slags overordnet, personlig fred som kommer gjennom å løse problemene fra fortiden og gjennom å hindre at nye setter seg og skaper nye energiforstyrrelser. Uansett hva slags problemer som har brakt deg hit, oppfordrer vi deg til å vurdere EFT som et langsiktig program for din emosjonelle helse og bruke EFTs Personlig Freds prosedyre regelmessig.

Sunn fornuft:

Uansett hva du har hørt om EFT og hvor raskt det kan løse problemer, vil virkelige resultater alltid være enklere og raskere med enklere tilfeller. Hvis du har blitt diagnostisert med medisinske eller psykiske lidelser, er trolig din sak ikke blant de lette. MYE av fremgangen kan gjøres på lang sikt med profesjonell hjelp, og EFT kan faktisk gi resultater der ikke noe annet ikke ville kunne hjelpe, men å vente en rask løsning på en kronisk eller diagnostisert tilstand er sannsynligvis ikke rimelig.

FORSIKTIG:

Hvis dine fysiske smerter er kroniske, hvis du har en diagnostisert medisinsk lidelse, eller hvis du er klar over at en lengre historie med traumer eller stress som kan ha ført til symptomene, vil EFT-prosessen trolig føles intens og kan føre til at du føler deg verre før du føler deg bedre. Dette er fordi EFT ofte er mye kraftigere enn det kan virke på overflaten. Lær så mye som mulig fra denne opplæringen om adressering av dine emosjonelle problemer. Men hvis du ikke får de resultatene du ønsker, eller hvis bankingen begynner å forårsake noen form for ekstra ubehag,anbefaler vi at du tar kontakt med en profesjonell EFT-utøver.

Merknad til helsepersonell:

Fagpersoner innen helseprofesjon eller personlig utvikling er velkommen til å prøve noen av disse metodene med klienter så lenge de er forenlig med arbeidet ellers. Det er ikke alle som har anledning til å sitte med en klient og gå gjennom detaljene for en hendelse fra fortiden. Da kan bruk av Grunnoppskriften på følelser, atferd eller symptomer av forskjellig slag være et nyttig alternativ.

Husk at gjentatt bruk av EFT kan åpne opp dypere lag av et problem, så hvis klienten opplever mer smerter eller ubehag fra bankeprosessen, så vennligst ta kontakt med noen som har profesjonell opplæring i EFT eller ta slik opplæring selv.

 

GJENNOMGANG:

I denne artikkelen, har du lært noen nyttige strategier for å komme i gang med EFTs Grunnoppskrift.

 • Grunnoppskriften til EFT Banketeknikker kan brukes på en rekke vanlige problemer.
 • Start med å rette bankeprosessen mot plagen du har og se om det virker. Hvis ikke, lær å grave dypere.
 • Hvis du har en diagnostisert tilstand eller en historie med traumer, kan EFT-prosessen bli mer intens, og disse tipsene vil sannsynligvis ikke vil gi varig lindring. Da trenger du sannsynligvis mer avansert bruk av EFT.
 • En riktig utdannet EFT-utøver kan være en verdifull ressurs i helingsprosessen, uansett hvilket problem du har.

 

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt