Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

  • Previous Screen
  • Previous Articles
  • Previous Categories
  • Start Page
  • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

Før du begynner

En uvurderlig gave

En spesiell hengivenhet... en takk... til de pionerer
som har bidratt til utviklingen av EFT.

"Vi er i første etasje i Healingens Høyborg"

Du og jeg har fått en uvurderlig gave.

 EFT Tapping Gift Box image

Dessverre vil vi aldri kunne møte noen av våre bidragsytere fordi deres viktige bidrag ble gjort for over 5000 år siden. Disse flotte menneskene oppdaget og kartla det mest grunnleggende i EFT, nemlig de subtile energiene som strømmer rundt i hele kroppen.

Disse subtile energiene er også grunnlaget for akupunktur, noe som gjør EFT og akupunktur til fettere. Begge disiplinene vokser raskt, og om ikke altfor lenge kommer de til å spille en primær rolle i både følelsesmessig og fysisk helbredelse.

I nyere tid har noen andre dedikerte sjeler videreutviklet vår bruk av disse gamle teknikkene. Sentralt blant dem står Dr. George Goodheart og hans mange gode bidrag til feltet anvendt kinesiologi, en forløper til EFT.

Dr. John Diamonds arbeid får særlig honnør fordi han, etter det jeg vet, var den første psykiater som skrev om disse subtile energiene. Hans mange banebrytende ideer, sammen med de avanserte ideene fra anvendt kinesiologi, har dannet grunnlaget som den nye Healingens Høyborg blir bygget på.

Dr. Roger Callahan som først introduserte meg til disse banketeknikkene, fortjener all den ære historien kan gi ham. Han var den første som virkelig førte disse teknikkene ut til publikum, og han gjorde dette til tross for åpen motstand fra hans egen profesjon. Som du sikkert skjønner, skal det stor overbevisning til for å pløye gjennom de inngrodde holdningene i konvensjonell tenkning. Uten Roger Callahans utrettelige arbeid, ville vi kanskje fortsatt bare ha sittet og pratet om denne "interessante greia."

Det er på skuldrene til disse kjempene jeg ydmykt står. Mitt eget bidrag til dette raskt voksende energipsykologi-feltet har vært å redusere den unødvendig kompleksiteten som uunngåelig følger nye oppdagelser. EFT er en elegant og enkel versjon av disse fremgangsmåtene som både profesjonelle og ufaglærte kan bruke på en rekke problemer.

Vi er i første etasje av Healingens Høyborg og har dermed mye å lære. Jeg står derfor i gjeld til de mange EFT-utøvere som utrettelig har bidratt med sine innovasjoner til vårt nettsted (www.EmoFree.com). De tar oss til nye høyder.

e-klemmer, Gary

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt