Bruce Lipton, PhD, endorses EFT

EFT is a simple, powerful process that can profoundly influence gene activity, health and behavior.

Bruce Lipton, PhD

Author of The Biology of Belief.

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.