Candace Pert, PhD endorses EFT

EFT is at the forefront of the new healing movement.

Candace Pert, PhD

Author of Molecules of Emotion

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.