Donna Eden, EFT endorser

EFT is easy, effective, and produces amazing results. I think it should be taught in elementary school.

Donna Eden

Co-Author of The Promise of Energy Psychology.

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.