Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL III – Avansert: Flere bankeverktøy & finpuss

Intro til del III

På vei inn i det Profesjonelle området av EFT

EFT Tapping Skills 3 image

Vi begir oss nå inn i den mer faglige delen av EFT-opplæringen. Gjør-det-selv-brukere må gjerne lese videre, men de verktøyene vi tar opp her er egentlig mer nyttige for profesjonelle utøvere av EFT.

I delen EFT for alle lærte du først Grunnoppskriften. Så lærte du hvordan du kunne finpusse denne ved hjelp av din forståelse av aspekter, å være konkret og testing. Videre lærte du hvordan globale problemer kan bli sett på som bordplater og brutt ned i spesifikke hendelser eller bordbein som holder de oppe. Fortell historien-teknikken setter det hele sammen i et kraftig og omfattende verktøy for å ta hånd om alle enkeltdelene i nesten hvert eneste følelsesmessig problem. Underveis fikk du også flere tips om hvordan du kan ta hånd om symptomer og vanlige problemer, og nå håper vi at du har kommet så godt i gang med dette at du får det til å fungere i praksis.

Før du tar i bruk verktøyene i del III, må du være sikker på at du har en virkelig solid forankring i EFT-teknikken Fortell historien - banketeknikkens virkelige arbeidshest. Når du bruker den på andre mennesker, vil du oppdage at det ikke alltid er like lett å følge alle instruksjonene til punkt og prikke. Folk er vant til en mer tradisjonell form for terapi hvor de kommer for å fortelle hele historien, koble sammen alle problemer, få anerkjennelse for sine følelser og gå ut med en ny forståelse - men muligens også med det samme problemet på slep.

De er ikke vant til å avgrense en hendelse ned til 1-3 minutter eller å gjøre en pause i historien for å banke. De er heller ikke vant til å opprettholde fokus på det samme, isolerte øyeblikket over tid. Som profesjonell utøver er det viktig å få en del erfaring med Bestemte hendelser, Bordplater (introdusert i artikkelen om bestemte hendelser) og EFT-teknikken Fortell historien for å være sikker på at du har sett alle mulige kombinasjonsmuligheter og at du har utviklet gode ferdigheter i å lede denne prosessen på en effektiv måte.

Å få tilstrekkelig erfaring kan ta alt fra 25 til 100 timers trening. Vi anbefaler at du jobber med høyt fungerende klienter i hvert fall de første 25 gangene før du går videre til mer vanskelige saker. Med vanskeligere saker mener vi å arbeide seg gjennom mer kompliserte historier, og igjen, dette krever større dyktighet. For ordens skyld anbefaler vi ikke å jobbe med mennesker med diagnostiserte psykiske lidelser om du ikke har autorisasjon til å jobbe med slike. Vi tror det er mulig også for andre å utvikle ferdigheter til å håndtere noen av de vanskeligere tilfellene, men det kan ta år med praksis og faglig opplæring.

I del III introduserer vi noen flere verktøy og forbedringer som gjør det mulig å utvide bruken av Fortell historien-teknikken fra standardformatet til hendelser som klienten vegrer seg fra å fortelle, hendelser med ekstrem intensitet og hendelser som klientene ikke kan sette ord på. Her er en kort oversikt:

 • Filmteknikken
 • Traumer uten Tårer
 • Innsnevret Pust-teknikk
 • På jakt etter smerten
 • Kognitive SKIFT
 • Å understreke ordene

Kort sagt gir disse verktøyene deg muligheten til å ta opp hendelser uten å vite detaljene, omtrent som å bruke Fortell historien-teknikken med bind for øynene. Dette er grunnen til at vi sier at du må ha en solid forankring i Fortell historien-teknikken. Klientens fokus kan vandre over alt og bytte aspekter på rekke og rad om du ikke vet hvordan du kan fange de. Uten å ha detaljene i hendelsen tilgjengelig for deg, er dette mye mer utfordrende. Sett fra den positive siden, åpner disse verktøyene opp for en helt ny horisont over saker du kan håndtere.

 

© Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt