Table of Contents

Table of Contents Help

The tabs on the right are shortcuts to where you have been:

 • Previous Screen
 • Previous Articles
 • Previous Categories
 • Start Page
 • Hide Entire Menu

Swiping to the left will take you to the previous screen.

The folder icon indicates that more content is available. Click on the icon or the associated text, or swipe to the right to see the additional content.

Offisiell EFT-opplæring

DEL V – Avansert: Finpuss av prosessen & utdyping av språket

Bruk av positivt språk med EFT

Innledning

Forhåpentligvis er du allerede klar over at bruk av positive fraser i EFT-språket egentlig ikke er EFT.

Vi har allerede diskutert årsakene til at vi fokuserer på det negative, men tilbøyeligheten folk har til å bevege seg mot positivt språk synes å være så sterk at en fullstendig diskusjon om emnet kan være på sin plass. Reformuleringer kan noen ganger se ut som bruk av positivt språk, så før vi kommer dit, er det viktig å legge dette grunnlaget slik at du forstår forskjellen mellom dem.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Når du leser ulike internettvariasjoner av EFT, er det lett å se at bruk av positivt språk sammen med EFT har blitt svært populært. Folk liker å se nye muligheter, de liker å bli inspirert, og de liker å være rundt andre som tror på deres visjon. Forskjellige skoler med positiv tenkning har utviklet seg og blitt markedsført i lang tid, rett og slett fordi det er spennende å oppleve potensialet i å gå utover våre grenser.

Å kombinere denne spennende prosessen med EFT virker som et naturlig valg, og vi vet allerede at EFT kan være den manglende brikken til suksess ved å følge opp "Halehengene" som kommer fra positive affirmasjoner. Men avhengig av hvordan det brukes, kan bruk av positivt språk med EFT faktisk redusere de utrolige, langsiktige resultatene som ellers kan oppnås med de opprinnelige EFT prosedyrene.

Målet i denne artikkelen er å skille de mest kraftfulle anvendelsene av EFT fra variasjoner som er avhengige av positivt språk, og lære dem slik at EFT-utøvere kan oppnå de samme, gode resultatene som vises i denne opplæringen. I denne artikkelen vil vi diskutere fordeler og ulemper ved å bruke positivt språk med EFT og identifisere de mest effektive måter å bruke det i praksis.

Positive affirmasjoner

EFT Tapping Affirmations image

Forskjellige versjoner av positive affirmasjoner har blitt undervist i motivasjonsseminarer i flere tiår, der The Law of Attraction er blant de mest populære. Men uansett hvilken versjon du velger, møter de alle de samme hindringene for suksess.

La oss benytte den tradisjonelle bruken av positive affirmasjoner som en nyttig bakgrunnsreferanse. Som vi har diskutert i Skriften på veggen-artikkelen, er en godt konstruert, positiv affirmasjon et direkte forsøk å endre livet i en bestemt retning. Den er en deklarasjon eller en viljeserklæring som ikke er konsistent med dagens virkelighet, og som er designet for å "tvinge" fram en ny virkelighet. Alle versjoner av positiv tenkning benytter samme type formuleringer, og nedenfor står noen eksempler:

 • "Jeg tjener uten problemer $20K pr måned"
 • «Jeg veier 65 kg»
 • "Jeg tiltrekker meg alltid sunne relasjoner"

Utfordringen med positive affirmasjoner er at de ganske enkelt ikke virker. Alle som har erfaring med bruk av affirmasjoner vet at det ikke bare er å affirmere en ny virkelighet en eller til og flere ganger for at den skal gå i oppfyllelse. Noen tenker kanskje at banking kan bygge bro over dette gapet, og selv om dette hjelper, vil resultater med positive affirmasjoner fortsatt la vente på seg.

Hvorfor er det slik? Positive affirmasjoner er ofte i direkte konflikt med Skriften på veggen og vil umiddelbart bli konfrontert med haleheng. Generelt sett vil du kunne overkjøre halehengene hvis du fortsetter å gjenta affirmasjonene med nok tro og entusiasme, og de vil etter hvert svekkes. Dette vil tillate at Skriften på veggen kan godta den nye muligheten. Men i praksis krever dette mer besluttsomhet enn folk flest kan stille opp med.

Disse halehengene blir ofte støttet av flere tiår med "bevis" basert på konkrete hendelser som har skjedd underveis. De lar seg derfor ikke så lett rive opp. Den mest effektive måten å adressere halehengene på med EFT, er å identifisere de relaterte hendelsene og banke bort intensiteten én etter én. Da har du et helt annet fundament for dine positive affirmasjoner og vil få mye raskere og mer dyptgående resultater.

EFT Tapping Mop Floor image

Denne prosessen innebærer et midlertidig fokus på "negative ting", noe som en del skoler innen positiv tenkning vil fraråde. Men for å få best mulig resultater med EFT, «vasker vi golvet der det er skittent». For å trekke denne analogien litt lengre: Hvis du ønsker et rent gulv, kan du ikke bare fokusere på de rene områdene og tro at om du skrubber og polerer et rent hjørne av golvet, så vil dette området etter hvert skinne så vakkert at det tar bort skitten fra resten av golvet. Om du derimot pusser bort de skitne flekkene en etter en, vil du se at det under skitten dukker opp et naturlig rent golv. Vi er enige i at et evigvarende fokus på de negative sidene ved livet bare vil føre til mer negativitet, men hvis du derimot kan fokusere på halehengene lenge nok til at du kan vaske de bort med EFT, vil det bli mye enklere å få dine positive tanker til å manifestere seg.

Dermed blir det å erstatte standard EFT-språk med en strøm av positive affirmasjoner som å fokusere på det rene hjørnet og la de skitne flekkene ligge igjen. Med andre ord blir det ikke rettet direkte mot et uløst, følelsesmessig problem og er derfor ikke i tråd med Offisiell EFT.

I den grad positive affirmasjoner kan identifisere og trigge haleheng eller uløste emosjonelle problemer, vil bruk av dem i detektivprosessen støttes i Offisiell EFT. Men å benytte positive affirmasjoner som erstatning for standard EFT-oppsett blir ikke støttet, men blir sterkt frarådet. 

Hvis du allerede har vasket et skittent sted og ønsker å polere litt ekstra på slutten, finnes det en bedre måte som vi vil diskutere senere. Ellers, hvis du velger å gå i gang med en vanlig affirmasjonsprosess og forplikte deg til å si din affirmasjon flere ganger om dagen så lenge som nødvendig, kan du forkorte prosessen ved å banke på meridianpunktene mens du sier dem. Faktisk kan du sannsynligvis forkorte en seks måneders prosess ned til et par måneder, men å forvente målbare resultater i løpet av en runde med denne metoden er ikke realistisk.

Hvis du har sett eksempler på EFT på nettet, har du kanskje lagt merke til uttrykket "Jeg velger ..." bli brukt i Oppsettfrasen. Dette er en variant av EFT kalt Positivt valg (Choices methode) som bruker positive affirmasjoner som sitt fokus.

Når du bruker Positivt valg, legger du til en positiv erklæring i EFT-språket som er designet for å gi deg noe du ikke allerede har. Det har den generelle formen: «Selv om jeg har denne _________, velger jeg ________» (der "Jeg velger"-elementet er et positivt utfall). Å legge "Jeg velger" til uttalelsen ligner på elementer fra "positiv " psykoterapi og fører inn et element av letthet til prosessen. I forhold til vår metafor om rene golv, peker imidlertid dette til den skinnende flekken på golvet og tar dermed oppmerksomheten bort fra et skittent sted som trenger oppmerksomhet.

Selv om det kan være noe nytte i dette konseptet, verken underviser eller bruker jeg det.

Andre kommentarer til Positivt språk

Før du tar i bruk positivt språk i dine EFT-behandlinger, bør du vurdere muligheten for at grunnen til at folk liker å fokusere på det positive ofte er fordi de ikke ønsker å se på sin fortid. Kanskje det er flaut eller smertefullt, eller kanskje vil de heller feie noe under teppet. Men hvis det finnes en følelse eller hendelse som klienten foretrekker å overse, vil dette sannsynligvis være den følelsen eller hendelsen som det er aller viktigst å adressere.

I så fall kan positivt språk bli mer som en flukt for enn en løsning og kan føre til at dere går i sirkler. Du kan bruke andre verktøy for å snike deg inn på problemet, men før du tar veien med positivt språk, sørg for din klient forstår at det kan være en lengre vei å gå.

En annen viktig faktor å vurdere er at mennesker har en naturlig, positiv karakter. Det virker ikke alltid sånn fordi de fleste av oss bærer på mange uløste emosjonelle problemer. Men med erfaring vil du se at når en viktig, bestemt hendelse er løst på en vellykket måte, begynner lyset å skinne av seg selv, så positivt språk er egentlig ikke nødvendig. I Art of Delivery-videoene, vil du se dette ofte. For perspektiv er her noen andre nyttige metaforer for dette konseptet:

 • Det er ikke nødvendig å farge himmelen blå, bare fjern skyene.
 • Fjern forstyrrelsene på skjermen, og du vil se at favorittfilmen er der allerede.
 • Ditt Mulighetenes Soria Moria er allerede ubegrenset, bare åpne noen vinduer og slå ned noen vegger.

Reformuleringer

EFT Tapping Reframe image

De fleste av de positive formuleringene du vil høre i EFT videoene kalles "reformuleringer". Reformulering er et NLP-begrep (Nevro-lingvistisk  programmering) for å presentere et nytt perspektiv, eller "ramme" for en situasjon. Det er en skånsom kunst med bruk av positive fraser som presenteres som forslag snarere enn som erklæringer, og er ikke laget for å lede eller tvinge klienten i noen bestemt retning. I stedet bare åpnes dørene slik at folk kan se sin egen vei mot frihet fra en begrensende opplevelse.

Reformulering er den mest effektive form for positivt språk som du kan bruke i EFT-sammenheng for å forbedre resultatene og oppmuntre til kognitive skift. Ved første øyekast kan reformuleringer og affirmasjoner se ut som det samme, men det finnes noen svært viktige forskjeller.

Grader av justering:

Før vi gjør en direkte sammenligning mellom reformuleringer og affirmasjoner, la oss bygge et fundament. I det folk vurderer å gjøre en endring i sitt liv, er de allerede på vei i en eller annen retning, og nå ser de behovet for å gå i en annen retning. Hvis denne endringen er relativt lett å oppnå, som å øke sin årslønn fra $45.000 til $50.000, vil de bare trenge å gjøre en liten justering i kursen, som å trekke litt mer til høyre. Hvis endringen er mer drastisk, som å tjene $ 150.000 etter å ha tjent $ 45.000 i året, vil justeringen være mer som gjøre en brå høyresving.

Tilsvarende, hvis noen har vært sint på sin bror i 25 år, vil det trolig være behov for en stor justering eller brå høyresving for dem å vurdere tilgivelse. Videre, hvis sinnet har vært veldig intenst i 25 år, kan du si at de kjørte i høy fart nedover denne «sinneveien», noe som vil gjøre at den brå høyresvingen blir mye vanskeligere.

Vi kan alle være enige om at en høyresving er ca 90 grader. Hvis en positiv affirmasjon som er designet for å tvinge fram en ny virkelighet utløser haleheng og skaper konflikter, kan vi si at den har samme virkning som en plutselig, 90 graders sving. Hvis klienten kjører i 100 km/t nedover «sinneveien», er det lite sannsynlig at de vil være i stand til å ta en 90 graders sving i noen retning uten å tråkke på bremsene og skrense en del. Derimot vil det å finne de spesifikke hendelsene bak sinnet og banke seg gjennom de ulike aspektene hjelpe dem ta foten bort fra pedalen, redusere farten for til slutt å være bedre i stand til å vurdere å svinge.

Hvis en affirmasjon er en plutselig 90-graders sving, er en reformulering mer som en forsiktig korrigering på 10 eller 20 grader. Selv om det kan være sporadiske unntak, er reformuleringer designet for å være en mild overgang, men hvis klienten ikke har greid å redusere sin hastighet betraktelig, vil de likevel kjøre rett forbi den. Derfor vil en god reformulering eller hvilken som helst positiv retningsforandring være mer effektiv på slutten av en økt, etter at intensiteten i en bestemt hendelse har blitt tatt hånd om.

En sammenligning mellom Reformuleringer og Affirmasjoner:

La oss se på noen reformuleringer og se hvordan de kan sammenlignes med affirmasjoner ved hjelp av følgende eksempel: Hvis du tar opp en ydmykende opplevelse mellom en klient og hennes søster da han var ni år, kan det være aspekter som sinne og hevn i tillegg til ydmykelse, så straks dere har fått ned intensiteten på disse aspektene, kan du prøve en bankerunde med en av de følgende reformuleringene (i kursiv):

 • Selv om jeg var virkelig sint på min søster fordi hun ydmyket meg den dagen, hun visste kanskje ikke hvor følsom jeg var...
 • Selv om jeg virkelig ønsket hevn over det hun gjorde, kunne tilgivelse forbedre mine følelser rundt det...
 • Selv om min søster ydmyket meg den dagen, hun var bare 12 og hadde trolig sin egen usikkerhet...

En positiv affirmasjon ville ende setningen med noe sånt som... Tilgir jeg henne for det, jeg vil gi slipp og jeg ser på henne som en god person. Reformuleringene som foreslås her har fire kvaliteter som skiller dem fra en positiv affirmasjon:

 • Ord som kan, kanskje, og sannsynligvis gir så pass stort handlingsrom for klienten at han kan akseptere den nye retningen uten den konflikten et haleheng eller en påtvunget ny virkelighet gjennom en affirmasjon medfører.
 • De aksepterer problemet snarere enn å se forbi det.
 • De legger en ny dimensjon av forståelse til en ellers ubehagelig opplevelse, snarere enn å erstatte den med en brå endring av retning.
 • "Graden av justering" foreslått i en reformulering er mye nærmere 10 grader enn 90 grader som foreslås i en affirmasjon.

En positiv affirmasjon kan skape konflikter i energisystemet fordi den kommer i konflikt med Skriften på veggen. En godt formulert reformulering vil derimot ikke skape konflikt. Hvis din klient har problemer med å godta en omformulering, ligner den for mye på en affirmasjon. Da er kanskje «graden av justering» for sterk, og reformuleringen vil ikke være effektiv.

Videre kan du legge merke til at en reformulering peker mot et potensielt kognitivt skift eller endring i oppfatningen av problemet. Hvis den er godt utformet og presentert på riktig måte, kan dine reformuleringer hjelpe din klient til å se løsninger på et problem som de kanskje aldri ellers har sett. Med større forståelse for hva de andre deltakerne kan ha tenkt eller hva deres egne bidrag kan ha betydd for hendelsen, har klienten muligheter til å lære noe verdifullt fra de hendelsene du adresserer og kan virkelig berike opplevelsen av livet generelt.

Det endelige målet i terapi er å oppnå kognitive SKIFT, og fordi reformuleringer har vært så effektive i den forbindelse, anses de definitivt som offisiell bruk av EFT.  Vi diskuterer dem i detalj i neste artikkel.

 

Copyright Gary og Tina Craig
Alle rettigheter forbeholdt